Nyheter

Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

Nyheter Frida Svenssons medborgarförslag skulle avgöras under gårdagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige. Frida hade av fullmäktiges ordförande fått några minuter i talarstolen, där hon lugnt och sakligt framförde sin uppmaning och försökte få ögonkontakt med ledande politiker..

Frida "– Ge oss tryggheten med ett respektfullt skyddsavstånd"

Frida Svensson, som lämnade in medborgarförslaget i våras, var på plats under kommunfullmäktige för att berätta om sitt förslag. I medborgarförslaget föreslår hon kommunfullmäktige att ändra skyddsavstånd till bostad i vindbruksplan till sju gånger verkets höjd och minimum 1 400 meter och att kommunen ska pausa all etablering av vindkraft i kommunen tills vindbruksplanen är omarbetad.

Det blev en omdebatterad fråga för både arbetsutskottet och senare även kommunstyrelsen där majoriteten valde att gå på tjänsteskrivelsen som angav att det inte är lämpligt att omarbeta vindbruksplanen enligt förslagets intentioner då det i princip inte kommer att kvarstå några utpekade områden för vindkraft. Det är även olämpligt att i detta skede besluta om vilka avstånd som ska gälla i en omarbetad vindbruksplan och det är inte förenlig med förvaltningslagen att pausa all etablering av vindkraft i väntan på omarbetning av vindbruksplan. 

Frida Svensson:
– Det går inte att bo så nära som 700 meter. Alla här i politiken tror starkt på att ni gör skillnad. Att ni gör något bra för kommunen och för medmänniskorna. Det är därför jag är här idag. Vilka krafter det än må vara som gör att ni inte kan rösta igenom mitt förslag, känn in en runda till. Vi vädjar er så tydligt om att ge oss den tryggheten med ett respektfullt skyddsavstånd. Mitt medborgarförslag handlar inte om varken för eller emot vindkraft. Det handlar om att få ett rimligt skyddsavstånd till våra bostäder. Att byta ut dagens kartbild på ynka 700 meter till 1400 meter är inte överdrivet avstånd på något sätt, det vet ni. Ändå har det varit ett kretsande kring vindkraftens vara eller icke vara. Grunden är ändå skyddsavståndet till våra hem. Till våra hem.

– Ni kan inte komma bort från det ansvaret. Vi är riktigt många som vill se en förändring. Alla kommuner behöver inte Båramoterminal, skjutfält, E4:an, logistikbyggnader. Är vi inte en landsbygdskommun? Vi har inte gjort annat än att kommunicerat vår oro, vem lyssnar? Har kommunen någon konsekvensanalys? Inte så långt bort från er, tänk er 700 meter. Vem tar miljöansvaret när oljan läcker ut, eller när branden i skogen bryter ut? Vi behöver backa tillbaka och se att steg 1.. jag försöker få ögonkontakt med dig Gert. Steg 1 är ett rimligt skyddsavstånd. Det här är grunden. Därefter kan vi ta den här debatten. Och det vet ni. Jag står här idag för att det är viktigt ärende för mig och de andra kommuninvånarna som jag representera. Vilka kommuninvånare representerar ni? Gert?

Frida lämnar talarstolen till politikerna.

Ewa Magnusson (L);
– Vår kommun ska vara en kommun där man kan verka, bo och leva i vår kommun. Är det då inte meningen att vi ska ha ett längre skyddsavstånd, 700 meter, 625 meter är kortare. Skulle du vilja ha ett vindkraftverk så nära som 625 meter. Vi Liberaler yrkar bifall till Fridas förslag. 

Gert Jonsson (M);
– Jag har respekt för ditt anförande och jag hoppas att du har respekt för det anförande jag har. Jag börjar med det sista, att pausa all etablering. Jag tror att för att vi ska hantera vindbruksfrågorna måste vi anpassa oss till de nationella delarna. Vi måste hantera vindbruksansökan på rätt sätt. Det är en tydlig signal att vi måste hantera det här med utbyggnaden av energikälla. Den här punkten faller. 

– Det andra är det en direkt skrivning från en medborgare. Det kanske är fler som har synpunkter på vilket skyddsavstånd som ska vara. Det kanske inte är att värna om demokrati. Med anledning av detta yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag som är att avslå medborgarförslaget. 

På väg ner från kommunfullmäktigesalen fanns ett budskap...

Roger Ödebrink (S);
– Jag har full respekt för alla åsikter. Saken är den att vi i kommunfullmäktige är valda av hela kommunen. Det finns många åsikter om det här. Det jag vänder mig emot är det höga tonfallet. Vi tar inte hänsyn till det enskilda partiet eller enskilde medborgaren. 

Thomas Axelsson (KD);
– Du hänvisar till förvaltningsrätten. Jag förstår inte argumentet. Du hänvisar till riks. Jag kan upplysa dig om att det visst går att pausa. Vi har ett respektavstånd. I området nära vindkraft kan ingen bygga generationsboende, man får inte bygglov helt enkelt. Vi belastar landsbygden.

Marijo Corkovic (S) som kanske var en av dem som fått ögonkontakt med Frida i talarstolen;
– 35 dbA istället för 40 dbA i vindbruksplanen – det ska du tacka Socialdemokraterna för. 

Ewa Magnusson (L); 
– Gert, det står 7 gånger verkets höjd, det betyder ett respektavstånd oavsett hur högt verket blir. Gert, nu är jag fräck. Allt som står på google är inte sant. Man ska vara källkritisk. 

Marijo Corkovic (S); 
– Du satt i majoriteten Ewa, du bestämde på den tiden och vi var i oppositionen. Skillnaden mellan 35 och 40 dbA är jättemycket. 

Jan-Olof Svedberg (SD);
– 35 eller 40 dbA och sedan kommer det ett ord efter. Bör. Vad betyder bör? Efter det här resonemangen borde ordet bör utgå. Det betyder ingenting. 

Marie Loutonen (SD); 
– Det här är inte riks utan Vaggeryd kommun. Vad är mer demokratiskt än att lyssna på våra medborgare. Vi yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M) noterar att kön till talarstolen var till ända och bad ledamöterna att gå till beslut. Votering begärdes där C, EMP, S och M gick på kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget och V avstod röstning. KD, L och SD röstade för bifall till förslaget. Röstsiffrorna blev 27, 13 och 1 och medborgarförslaget avslogs därmed.

Reservation gjordes av L, KD och SD. 

Taggar

Dela


Läs mer

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

15 reaktioner på Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

Tar gärna emot åsikter och kritik när det gäller mina inlägg i gårdagens debatt. Däremot vänder jag mig mot det citatet , sista raden, som jag enligt artikeln ovan skulle sagt. Detta stämmer inte. Det är bara att gå in på kommunens hemsida och titta på fullmäktigs debatt i går.

Helt fel att låta en person som inte är förtroendevald debattera i kommunfullmäktige. Det är ett forum för dem vi röstat på i valet. Med ett otrevligt tonläge dessutom. Alla har rätt att lägga ett medborgarförslag och läsa upp det, men inte delta i debatt. Vi är många som är positiva till fossilfri energi och som tycker att även Vaggeryds kommun har plats för vindkraftverk. Men som icke politiker förväntar jag mig inte att få stå i fullmäktiges talarstol och debattera när jag tycker det passar.

Mycket bra Frida!

Tråkigt bara att våra folkvalda politiker inte kan förstå allvaret i frågan. Har ni glömt vilka det är som gett er platserna ni har… ni är folkvalda. Besvikelsen runt om i kommunen är stor och den bara växer. Fråga efter fråga hanterar ni på ett så egoistiskt och nonchalant sätt.

Det är inte heller första gången som kommunalrådet fattar beslut om frågor han inte är påläst om, järnvägen Byarum-Tenhult är bara ett exempel.

Tar gärna emot åsikter och kritik när det gäller mina inlägg i gårdagens debatt. Däremot vänder jag mig mot det citatet , sista raden, som jag enligt artikeln ovan skulle sagt. Detta stämmer inte. Det är bara att gå in på kommunens hemsida och titta på fullmäktigs debatt i går.

Jag var på mötet och är inte politiskt erfaren. Men det jag hörde var en massa undanflykter
och pajkastning. Fridas förslag tar upp det som vi behöver i detta läget.
En garant för att att vi slipper det värsta av negativiteter gällande dessa värdelösa pjäser.
Vi frågade gång på gång varför vi ska ta konsekvenserna för den icke pålästa skara som sitter och tar beslut.
Gerts utsagor lät mer som om det ligger något mer bakom.
Visa de medborgare som kommer i kläm lite respekt, det vi såg igår var motsatsen.

Frida, du gjorde ett toppenjobb igår.
Fortsätt stå på dig, vi kommer också att fortsätta jobba för att resten av högen ska fatta 🙂

Gert och Roger. Två politruker från skilda politiska vinklar som gör allt för att klamra sig fast. Dags att gå i pension nu gubbar. Ni tillför mest politikerförakt i kommunen

Varför finns möjligheten för en enskild medborgare att kunna lämna in en motion om (s) inte tar hänsyn till den enskilde medborgaren?

Fruktansvärt dålig reklam för vår kommun. Att inte visa respekt för sina invånare och samtidigt visa att det skiljer på ”vi” och ”dem”.
Skämmas är vad ni ska göra som gör så här mot landsbygden i vår kommun. Eller är det inte vår kommun?

Jättebra Frida
Så agerar en engagerad medborgare.
Att lyssna Gert betyder inte att man hör vad vad någon säger utan att man kanske kan ändra åsikt.
Du har ju tydligen lyssnat på tjänstemannen Åkesson i detta fallet.
”Att om vi ändrade avståndet till 1400 meter så skulle inga vindkraftverk finnas i kommunen”
Det är inte hans jobb att ha en åsikt i den frågan.
Ock kanske det är så att vi inte skall ha ett enda vindkraftverk i kommunen för de är inte hälsosamma för medborgarna. Och vi är för många medborgare utspridda över hela kommunen. Vi bor för tätt.
Lasse Olsson
Ekesås

Alla partierna borde ha röstat ja till medborgarförslaget.
Skulle ni politiker vilja ha ett vindkraft inom 700 meter från er bostad?! Tror jag inte. En marginal på 1400 meter är ingen överdrift.

Roger Ödebrink (S):

Jag tror att det i så fall var mer min nervositet som du uppfattade som mitt ”höga tonläge”, för det var verkligen inte min intention! Och det har det aldrig varit!

Jag har inte timmars erfarenhet i talarstolen som du har och var givetvis väldigt nervös! Trots detta var viljan större för mig att genomföra ett sådant här tal för att låta folkets röst (ja vi är många) få komma fram.

Kanske väckte mitt tal något i dig?

”Det jag vänder mig emot är det höga tonfallet. Vi tar inte hänsyn till det enskilda partiet eller enskilde medborgaren..”
Roger. Träffade du många engagerade invånare med andra åsikter i frågan på mötet igår ? Du får inte räkna partikamrater.

Gert. Att dra det nationella kortet är inget annat en än undanflykt.

Förstår att du inte såg eller hörde debatten igår. Citatet i artikeln ovan är helt fel. Rekommenderar dig att gå in på kommunens hemsida och kolla på mötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *