Nyheter

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Nyheter Medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande att säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och bostadshus ska ändras fanns med på kommunstyrelsens sammanträde. – Ord står mot ord, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD) och Frida Svensson kommenterar "Det är inte ett godtagbart skäl att säga nej till mitt förslag"

Arkivbild

Frida Svensson i Smedjebo lämnade under våren 2022 in ett förslag till kommunfullmäktige med förslaget att ändra skyddsavstånd till bostad i vindbruksplanen till sju gånger verkets höjd, minimum 1 400 meter samt att pausa all etablering av vindkraft i kommunen tills vindbruksplanen är omarbetad. 

Tjänstemännen anser i sin skrivelse till politikerna att det inte är lämpligt att omarbeta vindbruksplanen enligt medborgarförslagets intentioner då det i princip inte kommer att kvarstå några utpekade områden för vindkraft, att det är olämpligt att i detta skede besluta om vilka avstånd som ska gälla i en eventuell omarbetad vindbruksplan samt att det inte är förenligt med förvaltningslagen att pausa all etablering av vindkraft i väntan på omarbetning av planen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, i oenighet, att följa tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen hade nu Fridas förslag på sitt sammanträde under onsdagen. 

– Vi hade hiskeligt massa yrkande men i slutändan drogs dessa tillbaka och två förslag fanns kvar. Det var arbetsutskottets förslag samt bifall till medborgarförslaget. Vi har inte möjlighet att pausa vindbruksplanen, det är inte förenligt med förvaltningslagen och det är fortsatt vår uppfattning, säger Gert Jonsson (M). 

– Majoriteten pekar på att man pratat med juridisk expertis, men det finns annan expertis som säger att det är möjligt att pausa. Det står ord mot ord, menar oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD). 

Ledamöterna i kommunstyrelsen begärde votering och det blev 9–4 till att avslå medborgarförslaget, där KD, L och SD yrkade bifall till medborgarförslaget. 

Frida Svensson startade en facebookgrupp för att upplysa kommuninvånarna om skyddsavståndet. Gruppen, som är startad, handlar inte om att man är för eller emot vindkraft utan riktar enbart in sig på ett humant skyddsavstånd, minsta skyddsavstånd på 1 400 meter mellan hem och verk i Vaggeryds kommun. 

– Jag har lämnat in det här förlaget för att skapa en trygghet för oss kommuninvånare nu när verken produceras med större kapacitet och med höjder upp mot 300 meter. Att ha kvar ett skyddsavstånd till våra bostäder då på ynka 700 meter förstår vi ju alla att det inte fungerar.

– Om nu mitt förslag med ett skyddsavstånd på 1 400 meter leder till att det inte får plats vindkraft i vår kommun, så är det i sig inte ett godtagbart skäl att avstyrka mitt förslag. Jag förstår faktiskt inte resonemanget från tjänstemännen och majoriteten i kommunstyrelsen. Det låter mest som att de bestämt sig för att de vill ha vindkraft i kommunen till varje pris. 

– Jag har en stor skara som står bakom mig i det här medborgarförslaget. Vi vill ha ett seriöst skyddsavstånd till verken och det hoppas vi verkligen att politikerna i fullmäktige förstår och vill stötta oss i. Jag personligen tror fortfarande att det sunda förnuftet vinner, menar Frida Svensson. 

I kommunfullmäktige avgörs medborgarförslaget. 

Taggar

Dela


Läs mer

Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad
Frida med flera önskar se över vindbruksplanen
Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

6 reaktioner på Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Kommunledningen tycker uppenbarligen att Vaggeryd har ett vist ansvar att bidra till elproduktionen i landet, det kan ju synas bra. Varför satsar man då inte på ett värmekraftverk när det nu ändå byggs ytterligare ett verk i kommunen.
Beträffande vindkraftverk ser jag inga fördelar med sådan produktion om man beaktar alla kostnader det medför, till detta skall läggas dess korta livslängd med efterföljande sanering och återställande av natur.

Har kommunen någon konsekvenskalkyl om vindkraften? Hur ex pfas. Exempelvis om kemikalier och mikroplast med mera som kommer ut i naturen.

Det minsta man kan begära är att boende på landet och i tätort ska behandlas lika. När de boende i tätort ska skyddas med över 3 gånger så långt avstånd som på landet är det något som är fel.

Gert
Tänker kommunen kompensera de drabbade hushållen som får sina fastighets värden förstörda? Med 250-300 meter höga verk 625 meter från husknuten. Trots att vindbruksplanen säger minimum 700 meter?

Måste säga att jag är nyfiken på hur de politikerna som röstade emot hade röstat om det var deras hem som utsattes. 200-300 meter höga torn i västerut om deras hem, 600–700 meter ifrån. En enorm skugga från vingarna sveper över uteplatsen, genom fönsterrutor och ett ständigt susande över 40 decibel. Ljudet beskrivs som en flygplan som går in för landning men det landar aldrig.

Då hade det varit annorlunda gissar jag vilt. Helt galet att folkvalda politiker trycker ner sina invånare.

Att skydda sina invånare borde vara kommunens prioritet.
Att till varje pris etablera storskalig miljöförstörelse mitt i naturskön miljö, där befolkningen frodas och etableras, är befängt och trångsynt.
Att ha som främsta skäl att, ”då blir det ju ingen vindkraft alls i denna kommun” är egocentrism och början till ett förfall för medborgarna och kommunutvecklingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *