Nyheter

Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad

Nyheter Under morgondagen sammanträder politiker i kommunstyrelsen och på dagordningen finns medborgarförslaget om att ändra skyddsavståndet till bostad i vindbruksplan. Nej sa arbetsutskottet tidigare, medan kommuninvånare fick nej på bygglov i området då det anges vara ett industriområde

Arkivbild

Våren 2021 lämnades en ansökan om ett bygglov i Tofteryds Torp in till miljö- och byggnämnden. Sökande fick avslag på sitt förhandsbesked på sitt planerade nybyggda enbostadshus med hänsyn till vindbruksplanen som är avsedd att ligga till grund för beslut om etablering av vindkraft i kommunen samt redan tillståndsgivna vindkraft. 

Negativt förhandsbesked för nya bostäder medan nuvarande skyddsavstånd till Johanna Karlssons bostad i Mörkhultet är 625 meter, som det lämnades tillstånd för vindkraftsetablering intill Ekesås i östra delen av kommunen.

Frida Svensson lämnade i april förra året in ett medborgarförslag där hon yrkar att skyddsavståndet till bostad i vindbruksplanen ska ändras till sju gånger verkets höjd och minimum 1 400 meter och att kommunen ska pausa all etablering av vindkraft i kommunen tills vindbruksplanen är omarbetad och uppdaterad. 

Förslaget som arbetsutskottet lämnade till kommunstyrelsen, som tar sitt beslut i frågan under morgondagen, var att man föreslår att avslå medborgarförslaget. Motiveringen är att det inte är lämpligt att omarbeta vindbruksplanen enligt Fridas intentioner då det i princip inte kommer att kvarstå några utpekade områden för vindkraft, att det är olämpligt i detta skede besluta om vilka avstånd som ska gälla i en eventuell omarbetad vindbruksplan samt att det inte är förenligt med förvaltningslagen att pausa etablering av vindkraft i väntan på omarbetning av vindbruksplanen. 

I arbetsutskottet reserverade sig Jan-Erik Aronsson (SD) och Thomas Axelsson (KD). 

Kartbild med buffertzon 1 400 meter

Taggar

Dela


Läs mer

Nej till nytt hus i vindbruksområde
Köpte mark i vindbruksområde
Voterade om uppdatering av vindbruksplan
Frida med flera önskar se över vindbruksplanen
Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”
Beskedet: Klartecken för fyra vindkraftverk

7 reaktioner på Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad

Som jag skrivit förut.
De markägare som tillåter vindkraft på sin mark är tjuvar och stjäl av sina grannar och bygd.

Stad/samhällen har längre skyddsavstånd mellan verk och boende än landsbygds befolkningen. Man gör således skillnad på befolkningens hälsa och säkerhet samt rätten att kunna nyttja sin mark/fastighet som man hade rätt till innan vindindustrin etablerades.

Detta är ett miljöförstörande verksamhet.

Politiker i Vaggeryds kommun igen!

Det handlar väl inte om att vi inte ska ha vindkraft i Vaggeryds kommun. Det handlar om att det i så fall ska vara under rimliga omständigheter, det var väl därför man arbetade fram vindbruksplanen?

När sedan tekniken har utvecklats, med högre snurror och starkare motorer, så bör det väl ändå ses som en självklarhet, att även Vaggeryd kommuns vindbruksplan uppgraderas?
Den bör väl vara anpassad till de industriområden och vindkraftverk som är aktuella i dag?

Är vissa kanske bara rädda?
Tänk om man omarbetar vindbruksplanen till en aktuell plan, och då inser att det inte finns tillräckliga områden i vår kommun för att bygga dessa industriområden, kanske?

Är det kanske detta som är problemet?

Ni vill och bara måste få era vindsnurror i er alldeles egna kommun?

Hade politikerna stått upp för sina kommuninvånare och krävt att verken placeras på rimliga avstånd, så tror jag acceptansen hade varit större men, 625 meter från husknuten, tycker verkligen någon att det är rimligt?

Liselotte

Mitt i prick Liselotte! Om vi inte kan ha rätt avstånd och decibel kanske det inte finns lämpliga platser i vår kommun. Gör det det så och gör det inte det så ska vi inte tillåta några. Vi i Liberalerna har kämpat för detta från början. Vindkraft, ja, men där det är lämpligt. Vi måste hålla på avstånd x höjden och 35 decibel.
Med vänlig hälsning,
Ewa Magnusson

Att vetskapen om att politikerna i denna kommunen, inte har råg i ryggen att stå för en växande och frodande kommun, utan lägger sig platt för en diktatorisk styrning för att ett fåtal anser att det måste byggas vindkraft i denna kommunen, oavsett om det är humant eller inte.
Ett falskt beteende som kommer att gro en besvikelse utan gräns för ett agerande som får konsekvenser för väldigt lång tid framöver.
Att avslå medborgarförslaget vore ett oerhört stort svek och en grund till dispyter om långsiktiga problem, både hälsomässiga, politiska och miljömässiga.

Kommentar till texten
”inte är förenligt med förvaltningslagen”.
Det kan aldrig vara felaktigt att iaktta försiktighet med intentionen att förhindra att något blir fel.

Mvh//Ken Frick

Det var ju strålande.
Arbetsutskottet säger ju själva att det inte finns några områden som är lämpade för vindkraftetablering om skyddsavståndet skall vara 1400 meter. Det var ju bra. Då är det inte lämpligt att etablera vindkraft i vår kommun.
Så kan man ju inte säga att vi skall minska skyddsavståndet. Det är ju helt absurt.
Tänk om vi gjorde så inom andra områden
Lasse Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *