Nyheter

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Uppdatera vindbruksplanen? – Många är engagerade och drivna i frågan, menar politikerna och voterade om SD-motionens ja eller nej vid senaste sammanträdet

Motionen från SD som lämnades in i april förra året gällande att uppdatera vindbruksplanen föreslås avslås av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

– Vi tittar på att-satserna i motionen, säger Gert Jonsson (M) och fortsätter med att berätta att vad är det kommunen är satt att göra och som myndighet måste man hålla sig till det man ska. 

Thomas Axelsson (KD);
– Inget som engagerar så mycket som vindkraft. Vindbruksplanen är ett mycket tekniskt dokument och utvecklingen går framåt. Självklart bör man revidera planen ur teknisk synpunkt. Det här med vägar och uppställningsplatser har varit ett problem då man har tagit det en lång tid efter tillstyrkan. Det ska vara med i första ansökan. Det är också ett outrett problem att bygga inom det område som vindkraft finns, då tänker jag främst på kommande generationsboende på landsbygden. Eftersom det finns outredda frågor bör vindbruksplanen ses över och det tar inte två år. Socialdemokraterna har tidigare sagt att det bör vara 35 dbA vid husknut och med detta så stämmer inte kartbilderna i vindbruksplanen.

Kenth Williamsson (S);
– Vi fick igenom en hårdare skrivning i kommunfullmäktige men det är fortfarande ett ”bör-värde”.

Gert Jonsson (M) kommenterar vindbruksplanen:
– Det är ingen garanti att det blir just där, bara att det är lämpligt. Vi kommer att få in fler ansökningar. Vindbruksplanen är antagen av kommunfullmäktige. Angående vindkraft i Boarp och Pukarp har dessa fått ja och ska man säga nej, ska man göra det i tidigt skede. Vi har andra saker som påverkar våra beslut, europeisk, nationellt och regionalt åtagande. Bara för vi har en vindbruksplan är det inte säkert att det blir vindkraft i dessa områden. Vår bedömning är att vi inte ska göra en ny plan. De som är oroliga ska prata med oss politiker och det gör man dag ett. 

SD-motionens att-satser besvarades av Gert Jonsson (M):
1. Tekniska utvecklingen som skett på verken. ”Den tekniska utvecklingen står inte still”.
2. En parlamentarisk grupp ska skapas för att genomföra arbetet. ”Då vrider man på majoritet- och miniorietsförhållanden. Det är dyrt och tar lång tid. Vi kan heller inte anta vår översiktsplan”.
3. Alla risker tydligt genomlyses med hänsyn till den utveckling som skett. ”Vi är remissinsats”.
4. Läge och utförande på vägar och kraftledning ska tydligt finnas redovisade i ansökningshandlingarna. ”Ligger inte på kommunen”.
5. Att krav ställs hur rivning, återställning, borttransportering och slutlig hantering av resterna ska redovisas i ansökningshandlingarna. ”Ej här något i kommunens ansvar. Rätt instans ska prövas på rätt ställe”. 

Under kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde voterades det om ja eller nej till motionen och röstningen föll ut 3–2 till att avslag. 

Varför har motionen tagit så lång tid att behandla?
– Det är en rekommendation av kommunfullmäktige att motioner och medborgarförslag ska hanteras inom ett år. Går det över ett år ska det särskilt redovisas. Här fanns tjänsteskrivelse i september månad, men vi var då inte klara med kommunens styre därav kom motionen till politikerna nu i januari.

Ett avslag gällande Lars Olsson och Frida Svenssons medborgarförslag gjordes också med samma röstningsresultat, 3–2. 

Gert Jonsson (M) menar på att det inte går att pausa vindbruksplanen.
– Har vi en plan ska vi använda den, säger Gert Jonsson (M) och får medhåll av Kenth Williamsson (S);
– Säger vår jurist att det inte är förenligt med förvaltningslagen att man inte kan pausa, så är det så. Om vi skulle följa medborgarförslaget som vill ändra skyddsavståndet till bostäder, skulle det inte bli någonstans alls att bygga i kommunen, menar Kenth Williamsson (S). 

Till kommunstyrelsens sammanträde anländer motionen och de två medborgarförslagen härnäst. 

Taggar

Dela


Läs mer

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås
Vindkraft: Är inte vi en landsbygdskommun?
Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad
Efter politisk debatt: Fortsatt nej till uppdatering av vindbruksplan

13 reaktioner på Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Att köra över sina kommuninvånare på detta brutala sätt, är en skam.
Oanständigt att inte ens vilja se invånarnas vädjan om nåd, när deras livssituation förstörs och nonchaleras. Mycket skamligt.

Vilket tjafs det är om vindkraft. Bygg dem överallt där det är mer än 700 meter till bostad – gärna hos mig också.

Jägarn kan anmäla sitt intresse om att få uppföra vindkraftverk hos närmaste kommun så kan de planera in den i vindbruksplanen.
Att vilja ha ett över 200 meter högt med en svepyta på över 1.1 hektar, verkar ju ärligt lite vrickat.

Gert och Kenth på riktigt. Elen är redan såld utomlands och kommer inte Vaggeryds kommun eller Sverige till nytta.
Men vad som är säkert är att dessa verk kommer skada medborgare i Vaggeryds kommun.
Vad finns det då för mening med att ha dem?
Man börjar ju verkligen undra om det ligger någon form av bestickning bakom er envishet.

Vilka är dina belägg för att inte elen kommer Sverige till nytta? En sak är vilken sorts prisavtal vindkraftsproducenter har, en annan är det sammankopplade elnät som norra Europa har.
Det är högst troligt om man nu kan spåra varje producerad kilowattimme från ett vindkraftsverk i vår kommun just ger elström i vår kommun.
Det är ju inga egna ledningar eller kablar som just går till Tyskland. Det är ju ett sammankopplat elnät.
Sedan hoppas jag att du noterar att om det blåser i norra Europa är elen billigare än om det är vindstilla.

Lärde den säljare som var på besök i höstas som du trodde var en oberoende informatör om vindkraft att elen skulle gå tillbaka till Vaggeryds kommun?
Nej det är inte alls högst troligt så. För elen är redan såld via elavtal utomlands.
Men visst med det sjuka system som vi nu har med Nordpol så skulle det rent teknisk kunna bli så at någon enskild kilowatt skulle kunna nå Vaggeryds kommun efter att först ha sålts utomlands och sedan köps tillbaka för att vi sålt för mycket el utomlands. (För Sverige är Europas största nettoexportör av el, vi behöver inte importera om vi inte råkar sälja för mycket el så vi får brist.

Så du anser att det är skäl nog att förstöra livet för dem som lever i Lillalund, Mörkhultet och Ekesås, fastighetsvärden som sjunker med 70 procent och banker som drar tillbaka lånen för dem.
För att Vaggeryd eventuellt ska kunna importera några få kilowatt till ett fruktansvärt överpris?

Men jag håller med dig, elen blir billigare när det blåser i norra Europa. Men tråkigt nog blåser det aldrig när det är kallt och det behövs extra mycket el. Så det hjälpte inte min elräkning i december på 9 500 kronor ett smack.
Även om vi skulle bygga så mycket vindkraft så det täcker hela Sveriges behov så måste vi fortfarande ha kärnkraft eller vattenskaft i exakt samma mängd som vindkraften är på. För om du får en dag med total stiltje så har vi noll kilowatt producerat av vindkraften. Då måste kärnkraft eller vindkraft gå in och täcka det som vindkraften inte producerar. Så då återstår ju frågan vad ska vi då med vindkraft till.

Representerar du Vaggeryds kommuns invånare eller tyska bankers vinstintresse?

Måste bara säga att hela affären kring denna vindbruksplan och planering av vindkraft har skötts otroligt dåligt. Är det för att det är SD som lagt fram motionen kring detta? Våra motioner och ärenden har en tendens att dels ”försvinna”, dels sedan dyka upp igen långt fram…
Kan ”folkvalda” politiker bara ta sitt ansvar och faktisk lyssna till kommuninvånarna, framför allt de som drabbas hårdast av detta?
Om dessa ”folkvalda” inte kan tänka sig att ha ett vindkraftverk vid sin egen husknut kan man heller inte begära att andra ska det.
Och ni som vill börja prata om att vi behöver elen… ja då kan ni börja läsa på eftersom elen kring verket redan är sålt utomlands, det vill säga vi får aldrig ta del av den! Vad tjänar vi som kommun på detta? Absolut ingenting. Det enda som kommer tilldelas oss är miljöförstöring, ökade kostnader (både kommunala och individuella) samt ökad ohälsa hos de närmast boende.
Har fått frågan från flera kommuninvånare om det finns det enskilda beslutsfattande politiker som tjänar på detta? Och om så är fallet, kommer förtjänsten att delas med de som blir närmast bosatta vindkraftverken?

”Om vi skulle följa medborgarförslaget som vill ändra skyddsavståndet till bostäder, skulle det inte bli någonstans alls att bygga i kommunen, menar Kenth Williamsson (S).”

Mitt medborgarförslag med ett skyddsavstånd på 1 400 meter till bostad är mycket realistiskt och inte överdrivet på något sätt.

Innebär det att det då inte finns plats för vindkraft i vår kommun så ska vi ju vara stolta över en utbredd och levande landsbygd.

Dagens 700 meter till dessa stora verk är inget skydd för oss kommuninvånare!

Gert: vi har på alla tänkbara sätt försökt uttrycka vår oro för vindkraften hos oss. På vilka andra sätt menar du att vi skulle kommunicerat detta? Bland de största verken i Sverige ska byggas 625 meter ifrån vår bostad! Hur kan det blir värre?
Och Kenth: jag skrev för några månader sedan e-post till dig där jag beskrev min oro. Du har inte svarat än!

Hur hårt ni än håller i vindbruksplanen så strider projekt Boarp mot den.

Jag är däremot väldigt tacksam för de folkvalda som hörsammat och läst på i ämnet. All heder åt er!

Det är känt att exempelvis Lunds kommun, Staffanstorps och Bjuvs kommuner måste böja sig för faktum att vindkraften kommer i konflikt med bofasta och därmed bara nöja sig med långsiktigt förhoppningsvis nöjda skattebetalare utan kortsiktiga möten med vindkraftsdirektörer.

Beträffande ”Om vi skulle följa medborgarförslaget som vill ändra skyddsavståndet till bostäder, skulle det inte bli någonstans alls att bygga i kommunen” måste jag invända att det faktiskt kan vara så. Det kanske inte finns en enda plats där man kan bygga utan att våldföra sig på rimliga miljökrav, så argumentet är fel.

Plus 1 på den CG.
Det föreslagna skyddsavståndet är väl uppbackat av medborgare. Att ha mage att ifrågasätta detta med utlandet ”men då blir det ju inget”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *