Nyheter

Efter politisk debatt: Fortsatt nej till uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns SD-motionen med förslaget om att uppdatera vindbruksplanen. – Vi hade rejäl politisk debatt, yrkande och votering, säger Gert Jonsson (M)

"Ingen annan fråga engagerar så många...", säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD)

SD skriver i sin motion att vindbruksplanen är i behov av en uppdatering på grund av den tekniska utvecklingen. Tjänsteskrivelsen anger avslag och vid kommunstyrelsens arbetsutskott var man oeniga. Nu har även en oenig kommunstyrelse sagt sitt.

– Vi hade en rejäl politisk debatt, säger Gert Jonsson (M) inledningsvis och konstaterar tillsammans med både Kenth Williamsson (S) och Thomas Axelsson (KD) att vindkraftsfrågan engagerar kommuninvånarna. 

Thomas Axelsson (KD);
– Teknikutvecklingen är stor inom detta område som engagerar så många kommuninvånare. Tycker att engagemanget föranleder att man ska revidera och det är ju det som är den stora grejen i det här. Tyvärr gick inte majoriteten på vår linje, menar oppositionsrådet Axelsson (KD). 

Gert Jonsson (M);
– Man tar ställning till en motion där frågan gäller uppgradering av vindbruksplanen. Vi har använt vindbruksplanen en gång och då gällde det Vaggeryds vindbrukspark. Vi har använt planen som ett kunskapsdokument och då var vi eniga i kommunfullmäktige. Jag anser att vindbruksplanen fungerar eftersom det är ett vägledande dokument när vi hanterar en ansökan. Elöverföring till Tyskland är ingen fråga som vi hanterar. Vi måste se till vad vårt uppdrag är och vindbruksplanen är gjord som ligger till grund för vår vägledning. Boarpsansökan kom innan vi hade en vindbruksplan. 

Thomas Axelsson (KD);
– När Pukarp (Vaggeryds vindbrukspark) godkändes var det från början 27 verk, gick ner till hälften, när Länsstyrelsen tittade på ansökan blev det fem verk kvar. Verkligen har ändrat sig ytterligare. Nu kanske det bara är två stycken kvar om man hade haft en uppdaterad vindbruksplan. Vi tycker att vindbruksplanen ska skrivas om då tekniska utvecklingen påverkar. Bland annat har det gjorts en örninventering som säkert skulle påverka planen. Det finns många skäl och anledningar till att uppdatera planen. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi ska ta ställning till en motion. Vindbruksplanen är gjord för hur vi ska hantera mark och vatten och man ska hålla sig till hur motionen är skriven. 

Votering begärdes i kommunstyrelsen där 8 röster (del av M, S, EMP, C) för avslag på motionen gjordes och 4 (KD, L, SD) röstade för bifall till motionen. Mats Oskarsson (M) avstod.

Motionen från SD kommer att avgöras i kommunfullmäktige.

Taggar

Dela


Läs mer

Voterade om uppdatering av vindbruksplan
Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

21 reaktioner på Efter politisk debatt: Fortsatt nej till uppdatering av vindbruksplan

Gert!
Jag måste erkänna att du är skicklig!!
Det är väl inte vindkraften i sig som är frågan.
Nu har du skrivit fem inlägg här på sidan,och hela tiden lyckas du undvika själva kärnfrågan som många oroliga kommuninvånare ställt.
Det kanske blir lättare med ja- eller nejfrågor?

Tycker du att det är ok. att tillåta vindkraftverk 625 meter från ett bostadshus som säkert stått där i 100 år och förstöra boendemijön totalt.
Svara ja eller nej

Och som Henrik är inne på:
Kommer kommunen på något sätt att ersätta de boende som drabbas?
Svara ja eller nej.

Inlösen för fullt marknadspris vore ju det enda tänkbara så de drabbade åtminstone har en ärlig chans att börja om ifall de nu orkar det .
Svara ja eller nej.

Gert
Med tanke på att det handlar om storpolitik och inte vad som är bäst för kommuninvånarna.
Med 250 meters verk 625 meter från husknuten fast vindbruksplanen säger minimum 700 meter.

Varför erbjuder inte kommunen sig att köpa upp husen i närområdet för en generös slant så att de slipper den ekonomiska smällen som du är med och skapar med din solidaritet mot andra kommuner? (Som inte har, E4, militär, och enorma lager i sina kommuner).

Bra svarat Gert.
Vi måste hjälpas åt i hela landet att snabbt komma i gång att producera el – inte försvåra och motarbeta de företag som vill satsa på vindkraft.

Vindkraftsverken har, i bästa fall, en livslängd på 25 år. 25 år är i detta sammanhang en förhållandevis kort tid. I vindkraftsdebatten talas det mycket om att tänka på kommande generationer, det är ju behjärtansvärt. Jag undrar bara hur tacksamma dessa generationer blir när de inser att det arv vi lämnar över till dem består av uttjänta vindsnurror som skall nedmonteras med vingar av material som inte går att återvinna eller komposteras, enbart dessa kommer att utgöra en gigantisk deponi.

Sedan återstår att återställa mark, sanera omgivande ytor från mikroplaster och andra skador i verkets omedelbara närhet. Dessa generationer kommer också att fråga sig varför vi inte byggde ut den stabila och styrbara elproduktion som fanns tillgänglig. Visst har vindkraften fördelar, nu och för oss, i form av billig energi, om man bortser från etableringskostnader, men bygger vi ut den i allt för stor skala, med alla dessa asynkrongeneratorer kommer stabiliteten i nätet att hotas.

Problematiken är ju att närboende får sin närmiljö och värde på sin bostad körd i botten, man lämnar dessa helt ensamma utan ersättning och de står utan resurser mot stora vindkraftsbolag och i detta fallet även kommunen. Man kunde ju tänka sig att kommunens politiker borde slåss för sina väljare i första hand och vindkraftsindustrin i andra hand.

I Vaggeryds kommun bjuds representanter från vindkraftsindustrin in för att pådyvla kommunens politiker om hur bra det är med deras vindsnurror. Bara det säger väl lite om hur det är ställt.

Kärnkraft är ju inte enda alternativet det finns ju kraftvärmeverk där både el och värme kan utvinnas av biobränsle från skog i närområdet.

Nej Gert!

Vaggeryds kommun måste nödvändigtvis inte ha vindkraftsindustri också.
Kanske visar det sig att på grund av av att Vaggeryds kommun redan upplåter stora markområden till lagerbyggnader, industrier och ett stort skjutfält så går det kanske inte att satsa på vindkraft, för det finns helt enkelt inte plats.
I Vaggeryds kommun borde vi också värna, respektera och lyssna på de familjerna som i så fall skulle komma i kläm.
Tycka att det är ok att placera ett verk 625 meter från husknuten, det är är skamligt.
Tycker du det eller inte?

Vem ska bli förlåten för att de familjerna tvingas få sin livsmiljö förstörd ?

Det finns 290 kommuner i landet som bidrar till hela riket på olika sätt.
Alla kommuner behöver inte ha en Båramoterminal, ett skjutfält med flygfält, stora industrier, lagerbyggnader med mera.
För det bidrar vi i Vaggeryds kommun med.

Var i kommunen ska vi placera kärnkraftverket? För inte kan vi begära att andra kommuner ska serva oss med det.

Någon frivillig Gert?

Liselotte

Gert
Tack för att du slutat slingra dig. Nu vet vi att viktigast är att vara solidarisk mot andra kommuner. Och att få en klapp på axeln från högre instanser.

Vad medborgarna i den kommun du representerar tycker är inte så viktigt.

I dessa orostider är det nog bra att ha tilltro och samarbeta med högre instanser. Och klapp på axeln kommer förhoppningsvis från dagens unga och framtida generationer

Är nog tyvärr ingen idé att fortsätta skriva
Till Gert då han aldrig kommer medge att
Han kan ha fel. Han kommer inte att ändra sig.
Gert verkar dessutom slå dövörat till trots att kommuninvånarna verkligen ber om ett annat alternativ än det han lagt fram. Hoppas verkligen att andra inom M inser att deras ledare kör partiet i botten med sin nonchalans mot väljarkåren. Man bör komma ihåg att ingen är herre på täppan.

Nu har ju jag presenterat ett alternativ till att möta framtidens elenergiförsörjning.
Vad är ditt alternativ Marie?
Varifrån ska elen komma och till vilket pris?
Ja från mig också till ny kärnkraft men det dröjer till efter 2030.
Det handlar inte om mig eller om jag har rätt eller fel. Det handlar om vår elförsörjning och om vi kan bidra eller totalt strunta i det.

För det första så har du faktiskt inte presenterat ett alternativ för vår framtida elförsörjning. Mig veterligen så producerar Sverige så pass mycket el (när det väl blåser) att vi då exporterar den till andra länder. Länder som satt sig i samma sits som vi nu befinner oss i genom att de nedmonterat kärnkraft. Elen som dessa påtänka vindkraftverk kommer att producera kommer vi inte heller att få ta del av, vilket jag och andra påtalat innan. Och när det inte blåser, producerar de inte el alls.

Motionen handlar heller inte om vindkraft eller inte, utan om bland annat vilket skyddsavstånd vindkraftverk ska ha till bostäder.
Om vi som kommun inte kan säkerställa ett vettigt avstånd från vindkraftverk till bostäder, du vet sådana som det faktiskt bor människor i. Då kanske det inte är meningen att vi som kommun ska ha vindkraft just här.

Har du tänkt på att vi som kommun kanske kan bidra med annat i stället? Varför måste det på så blodigt allvar innefatta vindkraft i för nära anslutning till bostadshus? Beror det på någon slags prestige att man inte kan backa från tidigare fattat beslut, eller är du så pass bekväm i detta att du själv skulle vilja bo mindre än 700 meter från en nästan 300 meter hög vindsnurra?

Jag gick inte in i politiken för att stjälpa över saker på andra som jag själv inte skulle kunna leva med. Skulle kommunen säga att det blir bygge av vindkraftverk 700 meter från mitt hus hade jag sålt direkt. Så varför skulle jag då låta andra ta en smäll jag inte själv skulle kunna stå för. Men om du är bekväm i detta så tycker jag att vi planerar in en vindsnurra i direkt närhet av ditt hem till nästa gång.

Och som svar på din fråga, vi kanske inte kan möta framtidens elenergiförsörjning i Vaggeryds kommun (om vi inte utreder ex vattenkraft eller SMR, småskaliga modulära reaktorer), men vi kanske kan göra annat bra istället.

Gert hur tänker du egentligen? Vi ska ha fossilfri el och tänka på kommande generationers framtid. För att få fossilfritt krävs kärnkraft. Att satsa på vindel skapar beroende av fossil reglerkraft när det inte blåser. Vindkraft skapar obalans och den effektbrist de ger är inget att lobba för. Våra kommande generationers framtid gynnas av att djur och naturområden får finnas kvar. Att hålla landsbygden levande är viktigt. Ingen ska behöva få utstå hälsofarligt ljud, förstörd livsmiljö och sänkta fastighetsvärden på grund av okunniga politikers beslut. Tänk på framtiden. Säg nej till miljöförstörande vindkraft. Satsa på stabil, fossilfri, planerbar el. Satsa på SMR, småskaliga modulära reaktorer

Gert!

Du går runt huvudfrågan här för oss kommuninvånare. Det är och kommer alltid vara skyddsavståndet till våra hem!

1 400 meter är ett fullt realistiskt avstånd och innebär det då att det inte får plats vindkraft i vår kommun så är det bara att beklaga.

Vindbruksplanen är inte alls fungerande så som du menar. Den är otydlig och förlegad, så som många fler uppmärksammat.

Kommunens huvuduppgift är att värna om era kommuninvånare. Alltså oss. Det gör ni lämpligast genom att lyssna på just oss!

Det är inte i alla kommuner som det passar med vindkraft. Som Ken tidigare uppmärksammat så har vi ju bland annat skjutfältet på vår lott.

Jag vill förtydliga till er som läser att det Gert säger är att han inte vill ändra i vindbruksplanen och detta innebär med andra ord att många av oss kommuninvånare kommer komma i kläm (offras) och få vindkraftverk 700 till 1 400 meter ifrån våra hem! På något annat sätt går inte.

En lista på kommuninvånare som vill bo så nära 250-300meters höga vindkraftverk hade varit fint att få ta del av.

Det är ju du som undviker grundfrågan i varifrån framtidens el kommer.
Antar att du liksom andra kommuninvånare vill ha el som inte är omänskligt dyr.
Vi ska ta för givet att andra förser vår kommun med el men vi ska inte bidra.
Tänk om alla kommuner tänker så. Något gemensamt ansvar har vi väl trots allt.

Borde vara uppenbart för de flesta att vi måste ställa om till fossilfritt. Vi kan inte elda kol eller olja för att få elenergi. Näringslivet går före och kräver en el infrastruktur som fungerar och ger tillräckligt och prisvärd el nu och i en ökad takt.
Vi har en fungerande vindbruksplan som inte ännu är tre år gammal och som använts en gång i en tillstyrkan med stor majoritet i kommunfullmäktige.
Den andra tillstyrkan gjordes 2017 alltså två år före nuvarande vindbruksplan.

Jag hävdar med bestämdhet att vi följer barnkonvention, agenda 2030 och andra internationella åtaganden som nationen Sverige har skrivit under.
Vaggeryds kommun är en av 290 kommuner i Sverige. Det vore otroligt orätt mot andra kommuner att vi inte skulle ta vårt ansvar för omställningen mot fossilfritt.
Att omarbeta vindbruksplanen så som vissa politiker kräver innebär en vindbruksplan som ger noll i utbyggnad.

Med stor trolighet så kommer ytterligare en ny ansökan om vindbruk eftersom vi behöver mer elenergi.
Denna eventuellt nya ansökan prövar vi nogsamt mot vindbruksplanen.
Med andra ord det finns ingen garanti för att det blir vindbruk bara för att de ligger inom utpekat område. Men fler faktorer kan avgöra men vindbruksplanen vägleder oss när vi hanterar vindbruksärenden. Men vi har en vindbruksplan som möjliggör vindbruk. Mot detta står en omarbetad plan som omöjliggör vindbruk.

Avslutningsvis är ju en fortsatt utbyggnad vindkraft en möjlig väg för att vi ska få en hållbar livsmiljö där klimatet inte försämras för våra barn.
Även våra barn vill ha en ekonomi som fungerar och arbetet att gå till i en framtid.

Att säga nej till allt är också att säga nej till framtiden vilket jag tror att kommande generationer inte förlåter oss för.

Kol och olja?

Det är verkligen synd att ni inte förmår att hålla två bollar i luften, det handlar i grund och botten bara om att verkligen dubbelkolla att ingen hamnar i kläm vid eventuellt uppförande av vindkraftsverk på landsbygden.
Som sagt väldigt synd.

Som jag sagt tidigare, vindkraften är förstås en del av vår framtida svenska energimix, men bara en del, absolut inte den enda lösningen på den vägg av problem som nu växer upp framför oss.

Utvecklingen i Sverige just nu känns som typ.
Att en bonde köper in 500 kor utan att ha någon plan för fodret till dem……….

Mvh//Ken Frick

Ett svar Gert!

Är det inte ert uppdrag att värna och ta hänsyn till de kommuninvånare som på alla sätt bönar, ber och kämpar för att få er att förstå att 625 meter till husknuten inte ens är de 700 som vindbruksplanen angav?

Ett svar Gert..tycker du att det är ett rimligt avstånd?

Liselotte

Till Gert:
Du säger att ”Jag anser att vindbruksplanen fungerar eftersom det är ett vägledande dokument när vi hanterar en ansökan”.

Men du glömmer att nämna att du samtidigt tycker att ett ynka 700 meters skyddsavstånd till bostäder samtidigt är helt okej.

700 meter tycker inte vi kommuninvånare är acceptabelt! (Och det gissar jag att du också vet?)

Snälla Gert,
Vi är hel bygd, samlad enad. Vi vill få leva som alla andra i kommunen med samma rättigheter till en god livsmiljö, god ekonomi. Hur resonerar du när du nu tycker att du har rätt att ta ifrån oss det?

Vad säger barnkonventionen? När vi står med våra belånade hus utan värde och bara vill bort här ifrån? Är syftet med vindkraftutbygnaden att göra vissa utplånade? Sjuka?

Det är aldrig försent att göra rätt för alla invånare. Vårt avlånga land har så mycket mark att du behöver inte förstöra för de som gett dig makten. Var tacksam för det du har och ge tillbaka till dem som röstat på dig under alla år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *