Nyheter

Frida med flera önskar se över vindbruksplanen

Nyheter En motion från SD och medborgarförslag från två invånare innehåller önskan om att politikerna ska se över vindbruksplanen. Frida Svensson från Smedjebo fanns på plats under kommunfullmäktige och tog plats i talarstolen inför kommunens ledande politiker.

Frida Svensson var en av förslagslämnarna till ledande politiker och erbjuder sin hjälp att vara med i arbetet att uppdatera vindbruksplanen

Frida Svensson från Smedjebo utanför Bratteborg fanns på plats för att prata om medborgarförslaget hon lämnat till kommunfullmäktige.

– Jag är en av de markägare som sade nej när Fortum ville bygga vindkraft i Trollamossen. Jag har satt mig in väldigt mycket i vindkraft och jag ser både för- och nackdelar. Jag har ställt många frågor då vi bor endast 700 meter från området i vindbruksplanen. Jag ser ett stort behov av att uppdatera vindbruksplanen. 

– Jag vill att det ska vara ett säkerhetsavstånd på sju gånger verkets höjd, minimum 1 400 meter, till bostäder. Samtliga kartbilder ska uppdateras med 1 400 meter som nytt minsta skyddsvavstånd. Jag önskar att alla projekten pausas tills vi har en uppdaterad vindbruksplan. Förra veckan blev jag kontaktad av en markägare som fått förfrågan från en vindbrukexploatör, det kanske finns fler på gång?

– Bullermätningen anses vara olika för vem som mäter. Infraljudet är den största hälsorisken med vindkraft. De fem verken norr om Pukarp ligger alldeles för nära bostäderna. Tidigare var det 150 meter nu är det 250 meter höga verk. Här får vi ta ansvar och göra om och göra rätt. Vindbruk ska vara en trygghet för oss invånare samt en tydlighet för markägare och exploatör. Jag hjälper gärna till att omarbeta detta arbete med vindbruksplanen, menar Frida och tackar för ordet i Folkets Hus talarstol. 

Lars Olsson i Ekesås lämnade in ett medborgarförslag med samma andemening där skälen var att ”Miljöminister Strandhäll kommer att föreslå för riksdagen att ändra i det så kallade kommunala vetot. Bland annat kommer det att föreslås att områden som av kommunen utpekats som lämpliga för vindkraftverk, där skall kommunfullmäktige inte kunna säga nej till byggnation av vindkraftverk. Det var ju inte intentionen när det beslutades om en vindbruksplan för kommunen. I den står det att alla ansökningar skall godkännas av kommunfullmäktige även de som hamnar inom ett område som utpekas som lämpligt. 

Förslaget jag har är att på grund av förändringar i förutsättningarna så bör vi omforma vår vindbruksplan så att vi inte tappar vår rätt att säga nej. En parlamentarisk grupp bör tillsättas för utformande av den nya planen”. 

Förutom ovan lämnade SD in en motion, som vi tidigare skrivit om, och Jan-Erik Aronsson tog plats i talarstolen och berättade om motionen som finns att läsa här. 

De två medborgarförslagen och SD-motionen lämnades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning.

Vindbruksplanen bör revideras menar flera

Taggar

Dela


Läs mer

Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad
Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

4 reaktioner på Frida med flera önskar se över vindbruksplanen

Instämmer helt. Att muta de som bor i tätorterna med förmåner och låta de som bor på landet blir av med allt de har, vad liknar det?
Det behövs flera kloka personer som Frida! Heja på Frida! Lika villkor för alla – det är rättvisa på riktigt det.

Här är länken till en lättbegriplig beskrivning av bullermätningens dB(A) och hur den metoden underskattar bullerupplevelsen kring vindkraftverk.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6802780
Det viktigt att hålla fast vid 35 dB(A) som bullergräns även om vi vet att den kanske underskattar bullret. Men jag ser 35 dB(A) som ett minimikrav och det är oacceptabelt när man ser hur bolagen på många ställen beräknar 39 dB(A) vid husknutarna, allt för att klamra sig fast vid placerar sina beräkningar den gamla och inadekvata gränsen på 40 dB(A).

Strandhälls (S) förslag är bland det vidrigaste jag läst på länge – att kommuner skulle få vissa förmåner genom att avstå från att lägga veto. Detta är att slå in en förskräckande kil mellan å ena sidan tätortsboende som får glädje av byggnationerna de erbjuds men slipper stå ut med vindkraftverken och å andra sidan oss på landsbygden som tvingas stå ut med kraftverken men inte får glädje av erbjudandena. Om vi bortser från semantiken förstår jag inte heller skillnaden mellan de materiella förmåner Strandhäll erbjuder för att få sin vilja fram jämfört med de materiella förmåner Eriksson Telefoni har erbjudit och som de nu står åtalade för. Omoral så det skvätter om det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *