Nyheter

Godkänd bullerutredning trots grannars klagomål

Nyheter Grannarna till industrin på väster i Skillingaryd, som klagat i flera år, fick inget gehör när andra externa bullermätning genomfördes. Enstaka impulsljud får förekomma och dörrarna ska vara stängda när vissa arbeten utförs

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under dagtid är 50, kvällstid 45 och natt är 40. Grannarna till industrin på väster i Skillingaryd har i flera år klagat till miljö- och byggförvaltningen, som nu gett uppdrag till företaget att ombesörja kontrollmätning. Mätningen har skett vid två tillfällen varav vid det första tillfället visar nivåer under gällande riktvärden. Kommunala förvaltningen var dock inte nöjd med mätningen utan begärde en ny mätning i rätt förhållanden.

Vid andra mätningstillfället i juni var alla nivåer under riktvärdet förutom när slipning av balkar gjordes då uppmätt ekvivalentnivån var 58 dB(A). Företaget ombeds nu att hålla dörrar stängda vid denna typen av arbeten utförs. Vid tippning av metallskrot i containern uppmättes 67 dB(A). Företaget meddelar att ny rutin för hantering av balkar har påbörjats och det ska innebära färre höga impulsljud framöver.

Mätningen visar, vid normal drift, att värdena inte överskrids. Enstaka impulsljud kan förekomma och då ska företaget hålla sina dörrar stängda vid dessa arbetsmoment. I sammanställningen av mätrapporten finns beskrivit att ingen mätning av buller har gjorts inomhus hos grannarna då de uppmätta ljudnivåerna ska klara riktvärdena under förutsättning att huset har normala ytterväggar och fönster.

För ett år sedan skrev vi om grannarnas skrivelse till miljö- och byggförvaltningen. Artikeln finns att läsa här. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *