Nyheter

Godkänner inte bullerutredning

Nyheter Efter flera års störande av buller från närliggande industriområde lämnade grannar in en skrivelse till miljö- och byggförvaltningen. Företagets redovisning av ljudmätning som nu gjorts godkänns inte.

I september 2017 lämnade grannarna till den bullrande industrin i Skillingaryd in klagomål till miljö- och byggförvaltningen. Sedan dess har miljöinspektörerna besökt granntomterna och den aktuella industritomten och konstaterade i juli månad förra året att företaget behöver vidta åtgärder för att minska bullret från sin lokal.

Nu har företaget redovisat sin ljudmätning, som gjorts under bestämd tid och dag under en vecka i våras. Rapporten som är inlämnad visar att ljudet från verksamheten är under gällande riktvärden.

Men miljö- och byggförvaltningen noterar dock att företaget inte har mätt de källor som ger upphov till buller, såsom in- och utlastning under sommarhalvåret och när portarna till verkstadslokalen är öppen. På dagen när bullermätningen skulle göras ringde förvaltningen till bolaget och frågade var de kommer att mäta och fick till svars att mätningen kommer ske vid vanliga förhållanden som till exempel av- och omlastning av material samt tömning av containrar. Någon mätning när portarna var öppna gjordes dock inte eftersom det var minusgrader utomhus vid det aktuella mättillfället. Förvaltningen tog givet att mätningen skulle ske vid lämpligare väderförhållanden.

Genom att ljudmätningen inte är gjord när portarna varit öppna anser förvaltningen att företaget ska komplettera med ny mätning med öppna portar för att kartlägga ljudnivån. Även vindriktningen var inte optimal vid mätningstillfället samt att redovisningen ska kompletteras med tider för mätningen, hur ofta material lossas och när containrar töms.

Miljö- och byggförvaltningen kan inte, i nuläget, göra en bedömning om olägenheter för människas hälsa råder eftersom utredningen inte är komplett.

Artikeln från 3 augusti 2018 finns här

Taggar

Dela


1 reaktion på Godkänner inte bullerutredning

Jag är utsatt mångt mycket värre både vardag helg och natt. Jag har anmält till kommunen för två år sedan och även polisanmält utan något resultat. Kommunen svarar inte på vad man vidtagit för åtgärder och polisen anger att det är tillåtet att väsnas hur mycket som helst även natt och helg. Jag lider numera av svår stress och har svårt att sova och de gånger jag lyckas somna väcks jag oftast av företagets skogsmaskin som även får mig att må illa av ljudtrycket och det är smärtsamt för hörseln. Någon som vet var hjälp finns då samhället kollapsat?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *