Nyheter

Götastrand kan bli det nya bostadsområdet

Nyheter Södra delen om Bondstorpsvägen i Vaggeryd har politikerna diskuterat under några år. Det har varit tal om ny Götafors skola men nu ska marken prövas för bostäder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade förra hösten om ett positivt planbesked och gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Götastrand 1:1 med flera. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse, både i form av småhus och flerbostadshus. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått mer information om planen vid senaste sammanträdet. 

– Vi fick information om det pågående arbetet och vi ska titta på om det går anlägga en rondell inom området. Planen förväntas ut på samråd under våren 2022, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

I tjänstehandlingen ses att det i nuläget inte finns en samlad kalkyl för intäkter och utgifter och att framtagandet av detaljplanen bedöms kräva vissa utredningar, vilket grovt har uppskattas till ungefär 110 000 kronor. Under processens gång kan det visa sig nödvändigt med ytterligare utredningar för att bedöma om marken är lämplig för bostäder och i nuläget finns ingen ekonomisk uppgift gällande utbyggnad av bland annat vatten- och avloppsnät. 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns rätt förutsättningar för att pröva markens lämplig för bostäder. Aktuellt område är fem hektar. Det fanns tidigare en gammal ”stadsplan” som vann laga kraft 1961 inom aktuellt område. 

Intill Bondstorpsvägen i Vaggeryd kan det bli ett nytt bostadsområde

Taggar

Dela


Läs mer

Nya bostadsområdet: Planområdet blir mindre

7 reaktioner på Götastrand kan bli det nya bostadsområdet

Helt fel att bygga där, blir mycket trafikljud från E4:an. Varför inte bygga bortanför Östermo mot Svenarumshållet, nära till både IP och Östermoskogen med alla promenadstigar.

Är detta verkligen ett väl genomtänkt förslag?
E4:an ligger ju inte lång ifrån detta område och trafikljudet lär bli minst sagt störande i vart fall så fort man ska vistas utomhus.

Man hör trafikljudet rätt väl från den senast delen som bebyggts på västra strand.

Nej Götastrand ha väl för de flesta Vaggeryds bor varit gamla Folkparksområdet. Ha det skett någon förändring med detta namnet vore det intressant att få en förklaring till detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *