Nyheter

Nya bostadsområdet: Planområdet blir mindre

Nyheter 2020 planerades det skola söder om Bondstorpsvägen och ett år senare vändes planerna till ett bostadsområde. Nu blir området mindre då markförhållanden var sämre än vad man tänkt… 

Götastrand heter området och finns söder om Bondstorpsvägen vid bostadsområdet Västra strand i Vaggeryd. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott informerades politikerna om planförändringen. 

Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen berättar:
– Skoldiskussion från början som blev tänkt bostadsområde. Nu har man gjort geologiska undersökningar och det visades sig att det var sämre än var vad man trodde från början. Närmast Vaggeryd är det mycket våtmark och svårbyggt. Vi kan inte gräva ut och fylla med sprängsten, det är inte naturvänligt. Vad som kommer att byggas där, flerfamiljshus eller villor, får vi ta beslut i nästa steg. 

Informationen som politikerna fick var då alltså att tilltänkt planområde blir mindre än tänkt och då en konsekvens av det är färre antal tomter för småhusbebyggelse. Arbetet fortlöper med en granskningshandling inför beslut om granskning där ett reviderat förslag arbetas fram.

Thomas Axelsson (KD) kommenterar:
– Tycker att det är bra att detaljplanen justeras till en mer flexibel bebyggels från tidigare plan som nästan enbart tillät flerfamiljshus till att nu öppna för möjligheten för småhusbebyggelse på området. 

Taggar

Dela


Läs mer

Götastrand kan bli det nya bostadsområdet
Tänkt skolområde blir bostäder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *