Nyheter

Tänkt skolområde blir bostäder

Nyheter Från början var tanken att bygga en skola på området väster om Bondstorpsvägen i Vaggeryd. Nu kan dessa fem hektar istället göra plats till nya bostäder

Här kan det bli bostäder

– Egentligen är det här området det sista som är kvar för bostadsmöjligheter i Vaggeryd för tillfället. Vi lämnar ett positivt besked att undersöka möjligheten till bostäder på området. Allt blir kanske inte villor, det kan bli flerbostadshus också, menar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

När inte skola var aktuellt längre på Götastrand 1:1 med flera, inkom en ansökan i september som syftar på att ta fram en detaljplan för att pröva områdets lämpligheter för bland annat bostäder. Området som ligger väster om Bondstorpsvägen är fem hektar stort.

Norr om området, cirka 500 meter, ligger fastigheter där det tillåts djurhållning. Det bedöms vara tillräckligt avstånd utifrån eventuell påverkan av allergena ämnen. I närheten finns vatten och avlopp som kan anslutas till området. I underlaget för planbesked blir det cirka en totalkostnad av 110 000 kronor, varav grundkartan och fastighetsförteckning kostar 10 000, arkeologiska utredningen kostar 70 000 kronor och fågelinventeringen 20 000 kronor.

I onsdags lämnade kommunstyrelsens arbetsutskott ett positivt besked för att ta fram en detaljplan för bostadsändamål på Götastrand.

Arkivfoto från januari 2018 då tanken var en skola på det här området

Taggar

Dela


Läs mer

Nya bostadsområdet: Planområdet blir mindre

13 reaktioner på Tänkt skolområde blir bostäder

Skolor är viktigt det är framtiden. Låt barnen få en ny skola att gå i. Det byggs allt fler hus och lägenheter, men alla dessa parkeringsplatser, vart finns de? Ta ett exempel utanför Ica i Vaggeryd. Där är det smidigt att släppa av och på folk precis efter övergångsstället, men ingen tänker på säkerhet. Det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka där. Sedan framfarten: För vår räddningstjänst finns det logisk framfart för den. Var är säkerheten? Nej, tätbebyggt fler bilar, färre parkeringar och fler bilar längs med gatorna är det så vårat samhälle ska se ut? Bygg en skola för barnen, ge dem en framtid. Eller vill ni att dem ska få hemundervisning?

Jaha…. och var ska de barnen gå i skola? Det börjar bli trångt… 49 barn i F-klass på Götafors. Det luktar hybris.

Tittar men på andelen kommunal mark som finns i Skillingaryd kontra Vaggeryd så ser man rätt tydligt att det är trångt i Skillingaryd.
Och att både E4:an och skjutfältet ligger så nära gör nog inte saken lättare.
Får hoppas att det är några privata markägare som vill släppa till tomter för annars blir det nog svårt.
/Gustav

Området på andra sidan Bondstorpsvägen är väl inte Götastrand ! Götastrand är området där Folkets Park låg, det vill säga på andra sidan Hjortsjön. Eller har det kommit till ett nytt Götastrand ?

Fastighetsbeteckningen är Götastrand. Och det är viktigt med rätt där när vi ger planuppdrag.

Sedan när kom denna fastighetsbeteckning till? Namnet Götastrand som ligger där Folkets Park låg är välkänt sedan flera mansåldrar och att ett för mig okänt Götastrand dyker upp skapar enbart förvirring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *