Nyheter

Hastighetsförslaget blev votering i fullmäktige

Nyheter Medborgaren vill sänka bashastigheten i tätorterna och förlänga 30-sträckan förbi förskola i Vaggeryd. "Bra med presidiets handlingskraft", "När avslog vi ett förslag tidigare från en medborgare"

Arkivfoto

Förslagslämnaren vill att kommunen sänker bashastigheten inom tätbebyggt område från nuvarande 50 till 40 kilometer i timman för att förenkla för gående och cyklister att passera vid gångpassager.

– Eftersom många motorfordon dessutom endast släpper gaspedalen vid 30-passagen vid Götafors skola så skulle sänkningen bidra till en lugnare trafik. Dessutom kan 30-sträckan vid Götafors skola i Vaggeryd förlängas förbi Slättens förskola, skriver Vaggerydsbon i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidie vill att förslaget ska avslås med hänvisning till att utredningen av tekniska nämnden nyligen har gjorts. Men det var inte (S)-gruppen överens om… 

– Bra med presidiets handlingskraft, säger Magnus Thelin (L).

– Jag känner en stor tveksamhet. Vill nog att ni skickar det till tekniska nämnden för beslut, menar Kenth Williamsson (S).

– Den borde gå till någon form av beredning då medborgaren skickat in förslaget. En viss beredning brukar vi faktiskt göra. När avslog vi ett förslag tidigare från en medborgare? Undrar Roger Ödebrink (S).

– 30-sträckan vid Slätten var för mindre än en månad sedan och bashastigheten var inte så länge sedan heller. Alla beredningar tar tid och kraft och vi tyckte att vi kunde avslå den här, men givetvis med en förklaring så medborgaren förstår hur vi gjort, menar kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M).

– Vi brukar vara snälla och jag tycker att vi ska bereda detta, säger Kenth Williamsson (S).

– Presidiet gör det avgörande. Har man tagit samma beslut inom så kort tid. Vad är det som har ändrat sig. Jag tycker att det är rättvist att få en snabb förklaring och det finns en utredning i den här frågan som är relativ ny. Det är schysst demokratisk process, varför ska vi lägga tid på ytterligare en utredning, undrar Jenny Larsen (KD).

– Den 17 oktober inträffade en olycka intill skolan. Vi har väldigt återkommande hastighetsöverträdelse och många ringer till polisen för att kunna lagfara de som kör för fort. Här finns orsak att ta den här motionen på stort allvar så den behöver ytterligare utredas, menar Kenneth Åberg (S).

– Respekt mot att man lägger ett förslag som medborgare. Tekniska har uttalat sig tidigare, och kommunstyrelsens arbetsutskott bör ta hand om det här, sedan att man säger nej där, men det här gäller respekt för medborgare, menar Roger Ödebrink (S).

Votering begärdes då det visade sig vara oenighet i frågan hur medborgarförslaget ska hanteras.

(S), (EMP) och (MP) röstade nej

(M), (L), (C), (KD) och (SD) samt Robert Alkemark (S) röstade ja.

Voteringen slutade med 27 –13 och beslutet blev enligt presidiet förslag där medborgarförslaget avslog och presidiet svarar medborgaren.

Presidiet visar handlingskraft tycker en del, andra inte. Från vänster kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M), Maritha Bengtsson (KD) och Robert Alkemark (S)

Taggar

2 reaktioner på Hastighetsförslaget blev votering i fullmäktige

Det blir ändå lite komiskt.
Vi bor i en glesbygd med få antal invånare per ”by”.
Att inte hinna ta sig över vägen väl absolut inte vara ett problem med så pass lite trafik det är?
Snarare ett storstadsproblem.
Frågan är vad detta egentligen handlar om. De flesta hämtar ju också sina barn med bil.
Ett farthinder är det enda som får alla till att sakta ner.
50km/timmen är direkt inga höga hastigheter vet de flesta som åker genom våra gator.
Skulle också bara bidra till mer frustation då folk ”kör för fort på 30-sträckorna”, och mer gas och bromseffekt, vilket missgynnas ur miljöperspektivets vinkel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *