Nyheter

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Nyheter I vindbruksplanen, som kommunfullmäktige beslutade om, fanns bullerkravet om 35 dBA vid bostadsknuten. I Vaggeryds Vindbrukspark, de fem verken norr om Pukarp, noteras det 40 dBA. 

Arkivfoto

Thomas Axelsson (KD) berättar mer om vad som diskuterades under ”övriga ärenden” vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags. 

– Vi tog ett beslut i kommunfullmäktige att godkänna sju av 27 verk. Jag var tveksam att markanvändningen skulle godkännas. Nu har Länsstyrelsen plockat bort två verk och kvar är fem verk som nu ansökan gäller från vindkraftsbolaget. Bullerriktningarna är inte helt okej enligt deras mätningar. 

– Det är sex stycken markägare som berörs av buller och bolaget har ritat en karta för maximalt 40 dBA (reds anm; i vindbruksplanen är 35 dBA) vid bostad. Jag lämnade förslag på att kommunledningskontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott ska titta närmare på bullret så att det stämmer överens med vår vindbruksplan. Gör det inte det kommer vi att överklaga. 

– Det fanns ett stor gehör för detta förslag i kommunstyrelsen och vi hade en lång diskussion om detta under sammanträdet. Det vi tog beslut på var att om förslaget håller, avseende buller och säkerhetsavstånd eller annat jämfört med vad vi säger i vår vindbruksplan. Om detta föreligger eller av andra skäl avviker skall en överklagan göras antingen mot ett eller flera verk, avrundar Thomas Axelsson (KD). 

Ett parti som inte är med i kommunstyrelsens arbetsutskott är SD och Jan-Erik Aronsson yrkade om att få vara med och rösta om detta när kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet, men denna önskan avslogs efter röstning. 

Här berättar vi om beslutet om fem verk norr om Pukarp

Taggar

Dela


7 reaktioner på Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Ja, så är det Lasse. Men grannarna kan ju bli överkörda och därmed förlora värde och utsikt/miljö från sina marker.

Vi från KD är inte emot vindkraft. Dock skall etableringar ske där det in påverkar våra naturområden på ett negativt sätt, eller gör att man inte kan bo i dess närhet. Vi har nationella regler och lokala regler att följa. Följs inte dessa, skall vi naturligtvis inte godkänna nya projekt. Vi etablerar nya industriområden, vägar, järnvägar eller vindparker. I alla dessa fall måste vi ta hänsyn till miljöpåverkan eller människors livsmiljö. I detta fall känns det uppenbart att man inte följt vårt regelverk.
Länsstyrelsen avslog 2 av 7 verk pga naturvärden. Nu vill vi avslå resten av verken på grund av det inte följer vår vindbruksplan.

Thomas Axelsson (KD).

Jag tycker att vindkraftsparker skall få byggas om :

# Djurens livsbetingelser skall få stå åt sidan för kilometervis av nya vägar och ledningsdragningar.

# De kommuninvånare som hamnar intill ett vindkraftverk får se sitt fastighetsvärde halverat utan att kunna sälja.

# Kommunen får ta över och återställa kursade vindkraftsparker.

# Turismen kommer att minska kraftigt. Vem vill komma till en kommun visar ett sådant förakt för sin natur.

# Politiker som tycker att utländska investerares placeringar skall gå före kommuninvånarnas livsmiljö trots att det är de som har röstat fram dem.

# Sverige skall exportera all el som vindkraften ger. Detta fyrdubblar elpriset för svenska elkonsumenter. Vi betalar för att vi får vår natur förstörd. # Die dumme Schweden”

Vill du också att vi skall ha vindkraftsparker i kommunen?

Hoppas att våra kommuninvånare noterar att det verkar som att KD och SD är de enda partierna som inte vill sälja ut den fantastiska natur som vi har i kommunen till utländska investerare. De andra partierna har ingen förståelse för den lilla människan som drabbas när denna vansinniga exploatering sker i skogslandskapet. Tyvärr är de flesta människor inte insatta i konsekvenserna.

Kan tillägga att det i bolaget Vaggeryds Vindbrukspark AB plöjts ner 11 miljoner mellan 2012 – 2020, och i årsredovisningen för 2020 är bolagets kapital förbrukat, men har fyllts på och drygt 6 miljoners förlust har balanserats till 2021.
Lovande kompisar som leker med vår natur!

Bra att vi kom så långt, men dåligt att vi i SD inte får vara med och ett eventuellt beslut om överklagande. Om detta beror på rädsla för SD som tydligt visat att man är mot vindkraftverk eller det är stelbent papagrafrytteri.
Sen får man väl säga att det är tur för en del partier och ledamöter att det inte var direktsändning så det kommer fram vad de tycker om vindraften och hur den drabbar våra invånare på landsbygden.

Det enda som tydligen ska undersökas är tydligen ljudfrågan.
Jag kan lägga till några saker:
Tillfartsvägar som ska klara alla krav är inte redovisade, trots att man talar om 6000 lastbilstransporter under 2 byggår.
Man har fortfarande inte redovisat den påverkan som blir från den kraftiga ledning som behövs från verk till stamnät.
Det är inte redovisat hur ersättning för rivning och återställning ska deponeras
För dessa uppgifter räcker det enligt tillståndet att man ska meddela Länsstyrelsen 3 månader innan igångsättning – Det betyder minimala chanser för oss som kommun att påverka.

Vaggeryds Vindbrukspark AB låter ju lokalt och bra, men ägaren till verken är, (för närvarande åtminstone) ett privat, icke börsnoterat företag i Norge. Verkar lovande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *