Nyheter

Hur många parkeringsplatser föreslås?

Nyheter Hur många parkeringsplatser ska finnas vid ett flerfamiljshus eller ungdomslägenhet i kommunen? Både miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden har svarat på remissen. "Vi kan inte jämför oss med storstan"

Arkivfoto. Hur många parkeringsplatser tycker våra läsare att det behövs per lägenhet?

Arbetet pågår med att ta fram en parkeringsnorm för kommunen, som syftar till att tydliggöra kraven på anordning av parkering vid ny- eller ombyggnation av befintlig bebyggelse. Normen som ska tas fram anger det minsta antalet bil- och cykelparkeringar som ska anordnas. 

Parkeringsnormen omfattar centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd och avser parkering inom kvartersmark. Parkeringstalen innefattar inte handikapparkering, vilket prövas separat. Normen innefattar inte heller besöksparkering för flerbostadshus, parkeringsfickor för hämtning och lämning vid förskola eller grundskola eller utrymme för lastning och lossning av bods. Orterna har delats in i zoner där parkeringstalen är utformade i relation till det geografiska avståndet från stationen med 250 (zon A), 500 (zon B), 1 000 (zon C) och 1 500 meter (zon D).

Som exempelvis vid ett flerbostadshus är förslag på normen att i zon A har 6 parkeringsplatser för bil, i zon B 7,5 parkeringsplats för bil, i zon C 10 parkeringsplatser för bil och i zon D finns förslag på 12 parkeringsplatser för bilar.

– Vi vill nog se lite mer platser per lägenhet och att man är lite mer noga med gränserna som är dragna mot av hur verkligheten ser ut. Parkeringsnormen, som den är utformad i dag, är inte som verkligen ser ut. Vissa områden måste särskiljas lite mer och det finns mer bilar än vad man tror, menar Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Hos tekniska nämnden var samma remiss uppe på bordet förra veckan.

– Ja, vi är också remissinstans. Vi har den synpunkten att talet är för litet för landsbygdsort, då vi inte har en utbyggd lokaltrafik. Det är inte lätt att jämföra oss med storstad. När det byggs fastigheter blir det parkering på allmänna gator. Vi lämnar vår syn på saken, säger Jerry Karlsson (L), ordförande i tekniska nämnden.

Taggar

Dela


Läs mer

Nämnd påminner om parkeringsnorm

6 reaktioner på Hur många parkeringsplatser föreslås?

Jag anser att det borde vara med i p-normen att i största möjliga mån bygga p-platser i bottenplan på flerfamiljershus/lägenhetsbyggnader.
Då stjäl man inte yta ,
-det upplevs som bekvämt och i våra trakter är det lättbyggt med sand som markförhållande.

Att jämföra sig med en stad är nog lite galet, det är skillnad på landet och stan. Det är alltid brist på parkering i stan, så se nu till att det finns parkerings möjligheter och snåla inte. Jag har själv bott sju år i Jönköping och känner till problematiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *