Nyheter

Inkomna synpunkter på ÖP är inte offentliga ”Är arbetsmaterial”

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde förra veckan fanns två ärenden, inkomna synpunkter på översiktsplanen och ett fastighetsköp väster om Grönelund i Skillingaryd. Dessa var under ”sekretess”…

Ingen insyn bland de offentliga handlingarna

Den nya översiktsplanen börjar ta form och det har inkommit synpunkter på denna då den varit ute på samråd. Nästa steg i översiktsplanprocessen är sammanställningen av inkomna synpunkter samt kommunens bemötande på dessa, därefter blir det att anta översiktsplanen för kommunen.

I tjänsteskrivelsen från kommunledningskontoret står det angivet att politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna informationen om inkomna synpunkter samt information om förslag till bemötande för granskningsutlåtande gällande ny översiktsplan. 

Kenth Williamsson (S):
– Framför allt var det tankar om försvarsmakten, men det är sekretess på handlingarna. 

Thomas Axelsson (KD):
– Vi delade tanken kring militären, men det blir nog debatt om det här framöver i kommunstyrelsen. 

Gällande Sörgården 1:13 som visar sig vara ett markköp fanns inga handlingar att tillgå innan sammanträdet. I protokollet finns angivet att kommunen har erbjudits att köpa del av Sörgården 1:13 och förslaget från tjänstemännen till ledande politiker är att ”vi ger tjänstemännen i uppdrag att återkoppla, enligt diskussion, till säljaren”. 

Kenth Williamsson (S):
– Den här punkten är under sekretess då det är ett pågående ärende. Beslutet togs att arbetsutskottet ska ge tjänstemännen i uppdrag att återkoppla diskussionen till säljaren. Det gäller mark vid elljusspåret vid Grönelund. 

Thomas Axelsson (KD):
– Vi och SD reserverade oss mot förslaget som lämnats. 

Som media var vi såklart intresserade över vad som inkommit för synpunkter på översiktsplanen, både från kommunala nämnder, företag, privatpersoner med flera då översiktsplanen är en viktig demokratisk del i vår kommun samt det eventuella fastighetsköpet vid elljusspåret, men dessa uteblev…

Texten uppdaterad  onsdag; Torbjörn Åkerblad, kanslichef på Vaggeryds kommun, kommenterar varför inkomna synpunkter inte var publika i handlingarna:

– Alla inkomna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan är allmän handling som kan begäras ut. Däremot är den samrådsredogörelse med förslag till bemötande av de inkomna synpunkterna fortfarande en arbetshandling då detta arbete ännu inte är klart. Kommunstyrelsens arbetsutskott, som även är styrgrupp för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, fick muntlig information kring status i ärendet vid senaste sammanträdet.

Taggar

Dela


Läs mer

Fastighetsaffären som pausades: ”Det är sorgligt att föreningen kommit i kläm”

6 reaktioner på Inkomna synpunkter på ÖP är inte offentliga ”Är arbetsmaterial”

Då är du, Kent, alltså felciterad och anledningen till att handlingarna var spärrade för tillgänglighet för andra än KsAu tills advokat begärde ut dem någon helt annan än att undanhålla inkomna synpunkter? För så många som möjligt så länge som möjligt? Vilken anledning då?

Synpunkterna på översiktsplanen är inte sekretessbelagda och vem som helst får ta del av dem.

Ni kan väl begära ut handlingarna som då måste åtföljas av ett sekretessbeslut samt överprövnings information.
Överklaga sedan, det kommer aldrig att hålla.
Särskilt inte fastighetsköpet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *