Nyheter

Interpellation: Är det stopp av byggnationer av skolor?

Nyheter Nicklas Nordquist (KD) ställde under kommunfullmäktige en interpellation till ordförande i tekniska nämnden. Kommer Yggens F-3 stå klart innan valet 2026? Är Hjortsjöskolans mellanstadium klart innan höstterminen 2025?

Nicklas Nordquist (till höger) lämnade in en interpellation som under kvällen blev obesvarad

Interpellationen i sin helhet: 

”Under förra mandatperioden togs flera beslut om nybyggnation av förskolor och grundskolor däribland Slättens förskola i Vaggeryd, Götafors skola i Vaggeryd och Sörgårdsskolan i Skillingaryd som också genomfördes och blev färdigställda under eller strax efter mandatperioden. 

Det var en bra start och nu behöver vi fortsätta att säkerställa lokaler som tillgodoser behovet hos barnen och samtidigt skapa attraktivitet bland lärarkåren. Inför valet lovade (S) att eran med paviljonger är över och att Vaggerydsborna skulle kunna se fram emot att det byggs både skolor och simhall i norra kommundelen. (S) har också varit drivande i avseende att kommunen ska äga sina fastigheter. Efter senaste tidens osäkerhet i tekniska nämnden, med personalavhopp och tidsplaner som skjuts upp gång efter annan, ökar osäkerheten och frågetecken uppstår runt färdigställandet. Enligt barn- och utbildningsförvaltningen behöver både Hjortsjöskolans mellanstadium och F-3 på Yggen stå färdiga senast 2025 respektive 2026 för att säkra behovet och framtiden för barn och familjer i och runt Vaggeryds tätort. 

– Kommer byggnationen och projektering att fortsätta i kommunal regi?
– Kommer Yggen F-3 stå färdigt innan valet 2026?
– Med tanke på det stora lokalbehovet som finns sett till det beräknade elevantalet kommer Hjortsjöskolans mellanstadium stå färdigt innan HT 2025?
– Kommer uteblivna permanenta lokaler innebära uppförande av nya paviljonger?

Svaret på interpellationen, som var undertecknad av Nicklas Nordquist (KD) gjordes inte under måndagens kommunfullmäktige utan tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S) får fram till januari månads fullmäktige på sig… 

Taggar

Dela


Läs mer

Interpellationen fick svar: Mellanstadiet i Vaggeryd klart 2026

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *