Nyheter

Interpellationen fick svar: Mellanstadiet i Vaggeryd klart 2026

Nyheter I senaste sammanträdet i kommunfullmäktige ställde Nicklas Nordquist (KD) frågan till tekniska nämnden ”är det stopp av byggnationer av skolor?”. Under kvällens sammanträde fick Nordquist svar av Wilhelmsson…

Nicklas (KD) frågar om skolbyggnationer

Nicklas Nordquist (KD) presenterade frågorna som fanns med i interpellationen; 

– Kommer byggnationen och projektering att fortsätta i kommunal regi?

– Kommer Yggen F-3 stå färdigt innan valet 2026?

– Med tanke på det stora lokalbehovet som finns sett till det beräknade elevantalet kommer Hjortsjöskolans mellanstadium stå färdigt innan höstterminen 2025?

– Kommer uteblivna permanenta lokaler innebära uppförande av nya paviljonger?

”Under förra mandatperioden togs flera beslut om nybyggnation av förskolor och grundskolor däribland Slättens förskola i Vaggeryd, Götafors skola i Vaggeryd och Sörgårdsskolan i Skillingaryd som också genomfördes och blev färdigställda under eller strax efter mandatperioden”. 

Kenth Williamsson (S); svarar på interpellationen: 

– Då Nicklas ska du få svar på din interpellation. Jag kan börja med att säga att det är en viktig fråga du belyser, behovet av fasta, långsiktiga och hållbara lokaler. Det är en viktig fråga för oss. 

– Under de senaste två mandatperioderna där KD styrde så ökade antalet elever kraftigt samtidigt som man inte färdigställde skolor efter behov trots politiska beslut. Tvärtemot så tvingades man stänga Östra skolan i Vaggeryd på grund av arbetsmiljöproblem.

– Eftersom man inte byggde nya skolor så köpte man in moduler, vilket ledde till många temporära modullösningar på inte minst Hjortsjöskolans skolområde: Vid familjecentralen, Trekanten och på skolparkeringen. Man använda sig även av UG/UC gamla lokaler på området som ska rivas. I takt med att vi bygger nya lokaler och skapar bättre skolmiljöer så arbetar den nya majoriteten bort behovet av tillfälliga lösningar, vilket gör att barn och elever får bättre förutsättningar för att lära.

– Hittills har vi färdigställt två grundskolor och Fenix 2. Även mellanstadiebyggnaden på Hjortsjöskolans område kommer att rivas och ersättas med en betydligt större skola som är på väg att handlas upp. Dessutom misslyckades man med att underhålla fastigheterna på ett långsiktigt hållbart sätt, vilket bland annat gjorde att Östra skolan fick stänga och Hjortsjöskolans mellanstadium fick rivas av samma skäl. 

– Utöver detta så har Fenix 2 genomgått en omfattande renovering på grund av bland annat fuktproblem och vi har ytterligare lokaler som är i behov av renovering. Efter att den nya majoriteten tog över styret efter valet har vi tagit beslut om att bygga upp en fastighetsorganisation i egen regi. Vi har nyligen infört ett felanmälningssystem som gör att fel upptäcks och åtgärdas mycket snabbare och vi har redan nu gjort underhållsplaner för merparten av våra fastighetsytor. Detta gör att vi har mycket bättre koll på våra fastigheters skick och behov. Vi har även tagit beslut om att ta över inre och yttre skötsel vilket ger oss en bättre överblick och rådighet över vår verksamhet, berättar Kenth i Folkets Hus talarstol och fortsätter; 

– Vi har nyligen anställt en administratör, fastighetstekniker och fastighetschef, sjukskrivningarna sjunker och medarbetarundersökningen visar på en höjd nöjdhet, vilket känns bra och att vi är på väg mot rätt håll. Tekniska nämnden är en del av processen med att förse verksamheters lokalbehov med funktionella och kvalitativt lokaler. Det krävs samverkan och samordning mellan flera nämnder för en fungerande lokalförsörjning. Detta samspel är en förutsättning för att skapa effektiva lösningar till största möjliga nytta och kvalitet för våra barn, elever, brukare, anställda med flera. 

Kenth (S) svarar på interpellationen

Nu kommer svaren på frågorna i interpellationen, Kenth berättar:

– Bygger och projekterar gör vi inte i egen regi.

– Eftersom det pågår en detaljplaneprocess för området och infrastruktur behöver byggas ut så beräknas inte Yggen F-3 att vara klar denna mandatperiod.

– I upphandlingsunderlaget framgår det att Hjortsjöskolans mellanstadium beräknas vara klar i april 2026. All planering sker i samverkan med verksamhetsutövaren.

– Tekniska nämndens uppgift är att färdigställa lokaler utefter verksamheternas behov. Hur behovet förändras av nya prognoser eller när man kan ta lokaler i bruk får respektive nämnd bedöma.

Ordet lämnades fritt av kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M).

Först ut är Ulf Abrahamsson (C);
– Det är tydligt svar. Man tolkar att det inte ska vara moduler framöver, men det beror väl på situationen. Jag tycker det är onödigt med historiebeskrivning. När det gäller fastighetsunderhållet så säger väl ingen här att man är nöjd. Man pekar inte ut någon utan vi hade ett gemensamt ansvar. Det är faktiskt så att KD styrde inte förra mandatperioden. Vi var fem partier där M drog rodret. Tycker du ska vara ärlig, tycker det är hyggligt svar. Det kommer upp problem när nya majoriteten lovade om Hjortsjöskolan, den skulle varit riven redan förra mandatperioden. Det är inte lätt att bygga, men historiebeskrivningen är inte korrekt.

Kenth Williamsson (S);
– Du vet lika väl som jag att vi lade en fråga till arbetsutskottet redan 2016. Likadant är det så att när vi tog beslutet om fastighetsförvaltningen så var vi inte eniga heller. KD ledde barn- och utbildningsnämnden.

Marijo Corkovic (S);
– Vi måste ta fram realistiska datum för att ta fram nya skolor. Hjortsjöskolans mellanstadium är klart hösten 2026. Det finns två vägar att gå. Utbyggnad av Götafors skola eller Hjortsjöskolan. Nu gäller det att ta en aktiv roll.

Ska rivas först. Sedan blir det byggnation av ny skola. Eleverna flyttar in höstterminen 2026

Taggar

Dela


Läs mer

Interpellation: Är det stopp av byggnationer av skolor?

4 reaktioner på Interpellationen fick svar: Mellanstadiet i Vaggeryd klart 2026

Hoppas att de gör alla kalkyler och beräkningar på detta bygge. Och inte missar något eller tar bort något under byggets gång.

Och att det blir någon seriös byggherre så att skolan står åtminstone i 50 år utan fuktskador med mera. För att det har snålats in på något. Och hoppas att denna byggnad får en lokal vaktmästare som tar hand om det som sitt eget hus. Så vi slipper vara en kommun full av baracker.

Varför ställer vice ordförande i byn – barn- och utbildningsnämnden, Nicklas Nordquist (KD), denna fråga? Om han varit närvarande på bun:s möten hade han kunnat svaren…

Detta är en fråga som ligger i allmänhetens intresse och där det finns en poäng i att låta kommuninvånarna ta del av arbetsgången.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *