Nyheter

Jenny svarar Marijo

Nyheter Jenny Larsen svarar på Marijo Corkovic inlägg kring skolan.

Att dra slutsatsen om utvecklingen av resultaten i skolan utifrån lärarförbundets rankning är orättvist eftersom den inte beskriver
situationen i dag eller utvecklingen över tid.

Lärarförbundets rankning baseras på skolresultaten i årskurs 2018/2019 då resultaten låg något under riksgenomsnittet. Resultatet 2020 låg något över riksgenomsnittet. Förvaltningen presenterar regelbundet skolans resultat på nämndmötena och offentlig statistik går även bra att följa på kolada.se. Jag tycker det är tråkigt att du Marijo framställer skolan sämre än vad du har fått information om.

Resultaten har förbättrats betydligt mellan 2019 och 2020. Jag vill tacka lärarna för deras arbete med att långsiktigt arbeta med att varje elev ska nå sina kunskapsmål. Deras arbete är ovärderligt.

Se bilden större här (länk)

Vad gäller andel elever per lärare så ligger Vaggeryds kommun strax över riket och länet. Märkligt är att Tranås som 2019 har länets sämsta lärartäthet 2019 med 12,3 elever per lärare rankas på plats 25 av lärarförbundet. Vaggeryd har en lärartäthet på 11,6 vilket är ungefär snitt i länet och riket.
Vaggeryds kommun ligger högst i länet på andelen utbildade lärare.

Angående att femklövern gör besparingar i skolan – så har jag inte sett att Socialdemokraterna har lagt egna förslag med satsningar på skolan. Dem skulle du i så fall kunna beskriva närmre.

Marjio du ger en orättvis bild både av utvecklingen i skolan och av hur ekonomin sköts. Jag tycker mest du gnäller obefogat över hur dåligt saker och ting är utan att komma med några egna förslag. Om du tycker att Socialdemokraterna skulle sköta detta bättre får du helt enkelt visa att du har egna förslag på förbättringar.

Femklövern kommer att fortsätta utveckla skolan på ett hållbart sätt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.

Jenny Larsen (KD)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Vaggeryds kommun

Här finns Marijos debattartikel (länk)

Taggar

13 reaktioner på Jenny svarar Marijo

Ni utvecklar ju skolan åt fel håll. Oavsett om vad ni säger så ligger vi otroligt långt bort från framkant i listan eller läser ni åt fel håll. Visst kan det bli bättre både i klassrummet och lokaler för våra elever.

Min erfarenhet vad jag ser med två barn med speciella behov är att det inte finns några resurser alls att möta de barnen. Det är ju så illa att vi funderat på att flytta till en annan kommun. Siffror är siffror men jag ser vår verklighet bara.

Landet, nu blandar du äpplen och päron. Barn med speciella behov är en sak, vad som görs för att nå de resultat Marijo hänvisar till är annat.

Han har inte misstolkat dem, han har skrivit om mer en era framtagna diagram. Lärarförbundets rapport består av 10 olika kriterier och utförs på samma sätt för alla kommuner i landet.

Är det bara Kenth och Peter som inser att det är så mycket mer än att slå sig för bröstet och säga att vi är så bra i vår kommun. VA? Är ni nöjda med detta låga betyg visst är det bättre än tidigare men det är en lång väg kvar. Eller hur Mats och Andreas? För nöjer ni er med det så har 5-klövern visat vad ni går för

Håkan, ingen slår sig för bröstet. Vi inser alla att det är hårt arbete för ständiga förbättringar som gäller.
Men, när Marijo använder sig av gammal statistik för att bevisa hur dåligt allt är, så kan man fundera på i vilket syfte han gör det.
Det är i vart fall inte konstruktivt, det uppfattas av oss som gnäll.
Sedan ska man vara försiktig med statistik, man kan visa nästan vad man vill.
Bland de 10 kriterier Kent hänvisar till, så finns ett par parameter där kommunen ligger dåligt till, en av dem är ”resurser till skolan”. Då kan man fundera på när dessa resurser mättes? Var det före eller efter de extra miljoner som lagts till barn- och utbildningsnämnden i ändringsbudgetar under 2020?
Kent nämner inte heller att rankning av kommunen som huvudman ger oss plats 4 i Sverige, men det gagnar ju inte hans syfte.

Jag kan tillägga att barn är inte siffror eller statistik.
Det kan verka bra statistisk, men verkligheten i skolan är helt annat så jag föreslår att Jenny går och tittar och är med på lektionerna så att hon ser mycket elever kan och inte kan – och vilken arbetsmiljön det är i skolor. Hatten av för många lärare och pedagoger som kämpar för att elever ska nå mål, men visa lärare skulle jag inte ge två får att a hand om.
Spara inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *