Nyheter

Källemo blir nya skolområdet

Nyheter Under gårdagens kommunstyrelse presenterades var det nya skolområdet i Götafors blir. Och det blev en livlig diskussion om kommunen skulle hyra eller äga skolan

Gert Jonsson (M) ser ut över nya skolområdet. Foto: Martina Ojala  [1/3]

Här ska nya F-3 skolan ligga. Foto: Martina Ojala  [2/3]

Foto: Martina Ojala  [3/3]

Den 26 mars berättade vi om att Götafors skola blir hyrlokaler på nytt område. Här finns artikeln att läsa.

Under gårdagens kommunstyrelse gjordes ett första principbeslut.

– Ett principbeslut tas i kommunfullmäktige och det här handlar om sex punkter. Några mindre textjusteringar har gjort. Det stora jobbet framöver blir att ta fram upphandlingsunderlag, börjar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen berätta.

– Vi kan säga att det är på Källemoområdet som nya skolan blir. Vi löser till oss mark till att få in ett nytt skolområde som ska fungera i 10 – 15 år. Vi vet inte riktigt när vi behöver växla upp till en F-6 skola, men när vi känner oss redo så så har vi tagit beslutet. Det blir hyrlokaler för skolan och min målsättning är att den ska vara inflyttningsklar 2022. Realistiskt, men kanske lite tajt tilltagit, menar Gert Jonsson (M).

Kent Williamsson (S) är nöjd, men har en del åsikter.

– Från vår sida tycker vi att det är väldigt positivt att vi kommer ett steg närmare skola i Götafors för såväl elever som personal. Källemo är ett bra område att utvecklas på. När det gäller skollokaler så har femklövern missat det här med underhåll. Nu har vi en långsiktig placering och vi föreslog för flera år sedan att området var lämpligt. Synd att det inte kommit igång tidigare. Det finns goda utvecklingsmöjligheter. För oss är det så att vi kan bygga ikapp oss. De här korta och tillfälliga lösningar göra att man bara skjuter kostnaderna framför sig. Så långt tycker vi att det är väldigt bra att vi har kommit så här långt. Det vi inte är överens om är att femklövern säger att man ska hyra istället för att äga. Vi vill äga, det är en ekonomisk fördel. Vanligtvis är det så att man äger sina lokaler. Det är inget nytt att det är bra att äga sina lokaler. Det blir mer flexibelt, man kan ändra lokalerna om man behöver. Det är svårt att förutse hur verksamheten utvecklas och då är det bra att ha det i egna lokaler. Det finns en risk när man hyr, för man vet inte vem som äger skolan. Man kan ta ett kontrakt men den kan säljas vidare i sin tur. Det här ärendet har ingen tjänsteskrivelse och det är viktigt att lyssna av vad förvaltningarna säger. Vi vill att att man ska tillskriva fastighetschefen och höra vad han tycker, berättar Kenth Williamsson (S).

Två omröstningar blev det under gårdagen. Att hyra eller äga? Att hyra vann med 8 röster där femklövern och SD fanns med och (L) avstod. Omröstning nummer två gällde att att tillskriva Fastighetschefen om synen på driftsform i ärendet samt hyrlysning i 10-15 år. Där (S) var övertygad om att alla ville var intresserade av hans svar, men förslaget blev nedröstat.

– Här var det svårt eftersom (S) inte sa något i arbetsutskottet. Här har (S) lagt ett förslag som inte jag begriper. Jag förstår inte ert förslag helt enkelt. Det är ett orealistisk förslag, man har inte tänkt hela vägen. Vad (S) säger är att man kör det i egen regi och att vi ska investera pengar och det hamnar inte under 50 miljoner. Efter 10 år är den avskriven och de 40 miljonerna ska användas till en F-6 skola. Då måste det kunna gå att skarva ihop det här. Det är här osäkert kort. Beslutsfattarna om 10 år sitter och funderar vad vi kan göra med delar av en F-3 skola för att få ihop en F-6 skola. Sådana skolor är svårt att bygga ihop med andra. Man krånglar till det för kommande generationer. Hyrlösning är dyrare, men det ska anpassas efter vad läget råder. Att sitta med en skola för 35 miljoner som man inte kan använda framöver. Vet inte riktigt vad ni tänker, det är helt omöjligt att vi kan hantera det här. Bygger man en skola, ska man bygga för 50 år. Men hyrlösning är den bästa lösningen just nu, menar Gert Jonsson (M).

Kenth Williamsson (S) tycker att det är bedrövligt svar från kommunalrådet. ”Det var ett bedrövligt och osmakligt inlägg. Det enda skälet att vi inte kunde lägga ett förslag till arbetsutskottet var ju för att ni inte hade det klart tills dess. Oförskämt att utrycka sig på det här sättet. Skillnaden med att hyra eller äga är skillnad. Det är väl ingen som sagt att det är billigare att hyra, inte ens SKR (reds anm; Sveriges kommuner och regioner). Ska man göra något så ska man äga. Det klart att det är bättre att äga. Vi styr över verksamheten och det är mer ekonomiskt försvarbart. Vi har haft ett tillfällig bygglov vid sporthallen där vi ägt lokalen. Det här är en ren principfråga”. Kenth fortsätter;

– Varför är inte fastighetsförvaltningen informerad i det här ärendet och varför vill man inte ens prata med fastighetschefen. Man sidsteppar proffesionen. Det här är ett sätt att gå förbi den tekniska förvaltningen. Man får inte heller svar på om det är bättre eller sämre att äga, man vill inte ha några svar, för man är rädd för svaren, menar Kenth Williamsson (S) och riktar stark kritik till kommunstyrelsens ordförande.

– Det sista är inte sant. Fastighetschefen i högsta grad kommer att råda oss. Problemet är om 10 år. Vad gör en fastighetschef som är värd 40 miljoner om tio år? undrar Gert Jonsson (M).

– Det beslutet vi tar nu är äga istället för att hyra, menar Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M) nämner att (S) har fram till kommunfullmäktige på sig att presentera det här så andra förstår.

– Man löser det korta perspektivet, men nu löser vi också det långa. F-3 kanske inte behövs om 10 år. Då behövs en F-6. Står skolan på rätt ställe? Det är väl ändå att kasta pengarna i sjön. Ni har inte tänkt igenom ert förslag. Tala om er långsiktiga hantering istället och om det ska vara på detta viset får vi skriva av 50 miljoner på tio år i budgetberedningen, hur ska vi lösa det? Kontrar Gert Jonsson (M) och undrar om (S) har tänkt hela vägen.

– Vilka kommuner gör på detta sättet? Man äger långsiktig investeringar! Den generella bilden är att kommunen äger sin skolor. Det är ert förslag som är nytt. Ni vill inte fråga de som kan att fråga vilket som är bäst. Nu är det loppet kört för att ni röstade ner det här, uppmanar Kenth Williamsson (S).

Beslutet som under gårdagen gick igenom kommunstyrelsen är att hyrlokaler blir skolans nya lokaler och platsen är vid Källemo i Götafors.

Taggar

Dela


10 reaktioner på Källemo blir nya skolområdet

Det är helt otroligt att Vaggeryds kommun hyr i stället för att bygga skolan. Det kommer att kosta skattebetalarna i kommunen cirka 30 miljoner mer under en tioårsperiod.
Ideologin går före Vaggeryds kommuns skattebetalare. Ska det verkligen vara så?
Borde det inte vara precis tvärt om?

Äntligen en konkret plan för en ny skola. Hoppas att ni politiker håller fast vid planen så det inte blir en repris på 2015. Ett tips till reportern är att lägga till en karta på placeringen. Det är många nyinflyttade i Vaggeryd som inte känner till platsen bara genom att skriva Källemo.

En smart idé är att bygga ut mellanstadiet när renovering ändå ska göras

Är väl bra med ny skola såklart? Även platsen man valt. Min fråga är ska all skoltrafik hamna på Boerydsgatan nu då? Då är det inget vi som bor där ser fram emot.

Det är glädjande att våra politiker enats om en lösning som på sikt kanske kan bli riktigt bra.
Det är bra att man skyndsamt färdigställer en F-3-skola på en mark som man dessutom kan inrymma en idrottshall, vilket verkligen behövs.
Det som oroar mig är att man från politikens håll skjuter den permanenta skolan upp till 15 år. Redan nu ser vi stora barngrupper i förskolan och återöppnade av gammal förskola som Petersborg.
Att det tar tid att få till en ny detaljplan har jag full respekt för, men inte 15 år…
I min värld bör den permanenta skolan vara på plats redan om 5-7 år.

En fråga jag önskar svar på från politiken (femklövern och S) är hur man tänker kring mellanstadiet på Hjortsjöskolan. Ska den renoveras eller rivas och byggas ny?

När det gäller Hjortsjöskolan har ni nu olyckligtvis en chans att göra något bra av en fruktansvärda situation vi har där.
Jag tycker att man ska riva mellanstadiet och bygga en ny modern skola i två plan som kan svälja det framtida elevunderlaget.
Renovera är i min värld inte ett alternativ då dagens lokaler (om de skulle vara friska) för mellanstadiet faktiskt inte ens kan inrymma alla klasser i 4-6 som i dag går på skolan.

Så ta chansen och tänk lite längre denna gång. Att renovera Hjortsjöskolans mellanstadie vore ett till stort misstag vilket jag inte tror något parti har råd med.

Typiskt politiker! Jag föreslog området den 26/2. Men Kent har föreslagit gamla grusplanen för flera år sedan, men det har inte kommit ut offentligt. Jag håller med dig Kent, att kommunen ska äga och sköta lokalerna.
”Kantarn”

Skolpaviljonger är ett felaktigt begrepp. Det är konceptbyggnationer som byggs inomhus i fabrik.
Åviken, Bullerbyn och Götafors förskola är exempel på detta. Många människor både bor i och har sitt kontor i monteringsfärdiga byggnader. Och idag finns det också monteringsfärdiga skolor med matsal och kök som byggs på samma vis.
Det blir mycket dyrare om vi inte ska använda dessa mer än cirka 10 år. Dessutom så är inte området detaljplanelagt för skolor så villkoret är att det finns en återställningsplan i det tillfälliga bygglovet.

Låter oroväckande kostnadsmässigt att hyra lokaler, vet ju alla, både privat och offentligt, att det är bättre att äga än hyra. Desperat lösning av femklövern.

Gert Jonson har missförstått oss socialdemokrater!

Vi är som sagt nöjda och glada över att Götafors kommer att få en ny skola på en bra plats till ht 2022.
Källemoskogen har vi sedan länge föreslaget som en framtida plats för skolan i Götafors. Där finns gott om ytor och ligger i skogen. Samtidigt som skolan är kvar i närområdet. Trafiksäkrare och tryggare.

Vad vi skiljer oss på är att vi anser att det är billigare och tryggare att kommunen äger de skolpaviljonger som måste användas tills detaljplanen är klar och en permanent skola kan byggas.
SKR – Sveriges kommuner och regioner – visar i sina rapporter att det är mer kostnadseffektivt att äga. Dessutom bedömer vi att paviljongerna kan återanvändas i kommunen eller säljas.
Kommunen kommer inte heller att vara uppbunden av en hyrestid som påverkar byggplanerna oavsett hur skolbehoven i framtiden kommer att se ut, om kommunen själv äger lokalerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *