Nyheter

Klagomål på ovårdad tomt: Återremitterat då ägaren börjat städa

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde föreslog beredningen att nämnden skulle påföra fastighetsägaren, som också är ett fastighetsbolag från Jönköping, en sanktionsavgift på 26 249 kronor

I november inkom ett klagomål gällande en ovårdad tomt i Vaggeryd. Det noterades att det ligger byggmaterial bland annat isolering och träreglar i olika dimensioner, lastpallar, byggställning, transportband samt tre container som är uppställda utan bygglov. 

Fastighetsägaren hade påbörjat ett upplag av byggmaterial innan kommunen beslutat om startbesked för fastigheten. Containrarnas syfte är att användas som byggcontainrar vid bostadsbyggnation på annan fastighet. Sanktionsavgift ska därför utdelas för att ha uppfört dessa utan startbesked, och avgiften anges vara 26 249 kronor. Enligt plan- och bygglagen ska en sanktionsavgift inte tas ut om en rättelse sker innan miljö- och byggnämnden sammanträder och det har de nyligen gjort. 

– Det är ganska mycket grejer på tomten. De har börjat städa, så vi återremitterar ärendet, berättar Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden. 

"Det finns rätt mycket grejer", säger nämndordförande.

Taggar

Dela


Läs mer

Utlovad städning av fastighet kom av sig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *