Nyheter

Klevshult är populär tankort

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde fanns en ansökan om att anlägga en vätgastankstation i Klevshult. Men området är redan tingat… 

En ansökan har inkommit till kommunala nämnden att anlägga en vätgastankstation strax söder om Rasta i Klevshult. Bygglov krävs för fasta cisterner och andra fasta anläggningar för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. 

Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden berättar: 

– Det är ett populärt område konstaterar vi. På samma område fick en annan aktör bygglov för elladdning och parkeringsplats i höstas. Denna ansökan gäller vätgas. Vi har inte sagt nej utan återremitterar ärendet till förvaltningen då vi önskar upplysa sökande om att bygglov för säkerhetsparkering har beviljats inom området där tankstationen avses uppföras. 

Taggar

Dela


Läs mer

Ska bygga lastbilsladdning i Klevshult

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *