Nyheter

Ska bygga lastbilsladdning i Klevshult

Nyheter Nässjöföretaget Green Stop, som grundades 2022, driver verksamhet runtom i Sverige och ett av de kommande projekten är i Klevshult…

Här kommer det bli laddplatser för lastbilar

Verksamheten hos Nässjöföretaget består av laddstationer och solkraft. Klimatmålen inom EU innebär att det ska finnas en laddstation var sjätte mil längs huvudvägarna. 

Till Nässjö Näringsliv berättar företagets vd, Otto Werneskog, att:
– Vårt mest lokala projekt just nu finns i Klevshult. Där arrenderar vi mark och ska bygga till Truckstoppet som redan finns i dag. E4:an har stor potential att bli en stor betydelse för elektrifiering av alla genomfartstrafik. 

På Green Stop:s hemsida finns att läsa att ”Inom de närmaste femton åren kommer eldrivna lastbilar att ersätta konventionella lastbilar i stora delar av världen. Tunga fordon står för mer än en fjärdedel av EU:s koldioxidutsläpp från vägtransporter. Därför driver EU på utbyggnaden av nätverk för laddning av tunga fordon genom att inför en gemensam internationell standard för megawattladdning i samordning med USA och genom att sätta upp tydliga mål för en elektrifiering av transporterna. Denna revolution av transportsektorn kräver ett omfattande nätverka av laddstationer, och Green Stop är därför angeläget om att bygga ut ett nätverk av snabbladdningsstationer längs viktiga vägar och motorvägar”. 

Arrende om upp till 35 år erbjuds, baserat på omsättningen för laddstationer och solparker där alla kostnader, såsom tillstånd, nätanslutning, byggnationer, drift och underhåll täcks av företaget. 

Fotnot: Vi har sökt företaget gällande tidplan för byggnationen, utan att lyckats.

Taggar

Dela


Läs mer

Klevshult är populär tankort

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *