Nyheter

Kommunen: Nej till tre vindkraft i grannkommun

Nyheter Yttrandet gällande vindbruksparken Långhult, väster om Bondstorp, i Jönköping och Gislaveds kommuner kom in som ett ärende till miljö- och bygg. Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) tog ett ordförandeinitiativ och svarade.

Från vindkraftsbolagets handlingar. Sett från östra sidan av Rasjön

Gert Jonsson (M);
– Vi fick det här sent omsides. Det kom till miljö- och bygg först och sedan fick vi det för två veckor sedan. Vi har rätt att tycka men vi hanterar inte ansökan och har inte heller något veto att lämna. Vi valde att tycka till om detta. Det gäller de tre vindkrafter som är närmast Vaggeryds kommun. Det är inte lämpligt då det är bara tre kilometer till gränsen och cirka sex kilometer till Bondstorp samhälle. Det är viktigt att säga att vi med anständighet inte kan gå in i andras kommuner och styra, utan det här är ett mellankommunalt intresse och vi måste ha samförstånd med varandra. Ett yttrande om att avstyrka allt hör inte till vår sak att tycka till om. Sjön transporterar ljudet bättre och vi anser att de tre närmaste verken är en olämplig placering. 

Thomas Axelsson (KD):
– Det är starka protester från Bondstorp, många boende på båda sidor av sjön och de har fullständigt bombarderat oss politiker. Nu yrkade Gert bara att det var olämpligt med de tre, men vi tyckte man kunde sagt alla verken. De är ofantligt stora och kommer både att störa med ljus och ljud för de som bor i dess närhet men framför allt att det finns naturvärden i hela området att ta hänsyn till. Till detta att nya riksdirektiv är på gång som säger att avstånd till boende skall vara sex gånger höjden. I denna handling har man räknat med 500 meter. Flera av dessa kommer inte klara de nya direktiven som dessutom föreslås gälla retroaktivt från sista april förra året. 

I yttrandet gällande vindkraftsparken skriver Gert Jonsson (M): 

”Vaggeryds komun finner det olämpligt med placering av vindverk i området närmast kommungränsen. I ny översiktsplan beskriver vi fortsatt utveckling av mångfunktionell bebyggelse samt sammanhängande bostadsbebyggelse i Bondstorp utmed Rasjöns östra sida. Vaggeryds kommuns bedömning är att blinkande vindverk påverkar önskad framtida utveckling negativt. Det är också svårt att bedöma ljudbilden från vindverken närmast kommungränsen eftersom ljud färdas väldigt bra över vatten. Så även ljudbilden kan komma att påverka utvecklingen i Bondstorp negativt. Övrig del av vindparken har Vaggeryds kommun inga synpunkter på. Ordförandeinitativet har samråtts med kommunstyrelsens vice ordförande Kenth Williamsson (S).”

Från kommunens svar

Taggar

Dela


Läs mer

270 meter höga verk kan byggas väster om Bondstorp

5 reaktioner på Kommunen: Nej till tre vindkraft i grannkommun

Pelle, nu får vi reda ut vad som gäller.
I de kartor jag presenterats i, så är avstånd från de verk som Gert inte har åsikt om, cirka 3 km från kommungränsen. De han har åsikt om är närmare.
Det avstånd de (som vill förändra vindbruksplanen) framfört skulle vara rimligt mellan bostad och vindkraftsverk i vindbruksplanen, borde vara 7 gånger höjden, minst 1 400 meter.
Vad är riktigt? Hur långt är det från Hålabo till det kraftverk Gert inte har någon åsikt om?
För övrigt är jag personligen inte någon anhängare av vindkraft i våra bygder. Både av miljöskäl (de som inte är koldioxidorienterade) och det faktum att vindkraften idag förstör den elmarknad vi har.

Ajaj Mats, det här var inte bra! Håller Dig normalt sett högt, men här darrar du med sanningen, det räcker med att Gert har svårt för det.

Handlingarna kom till Vaggeryds kommun den 24 november, med ansökan om samråd från Fred Olsson Renewable, projektansvarig. Beklagar att internkommunikationen är så usel. Gör något åt det.

Avståndet från vindkraftverk till kommungräns är 500 meter, sedan ytterligare 500 meter till boendet i Hålabo, där det finns 7 familjer. Från Hålabo till Bondstorps samhälle är det ytterligare 3 kilometer fågelvägen.

Begär inte att ni ska ha några kunskaper om Bondstorp med omnejd. Men tar ni in siffror så kolla upp det först.

Sedan vet ni för övrigt att det föreligger nya direktiv om längre avstånd mellan hus och vindkraftverk. Man talar om 6-10 gånger avstånd. Betänk att vi pratar om 270 meter höga skapelser.

Pelle

Nu är ju detta en inlaga till Gislaveds kommun, där verken eventuellt byggs.
-Skulle de ta hänsyn till Gerts inlägg, så är avstånden betydligt större än det Johanna och andra föreslagit att vara norm i ny vindbruksplan i vår kommun.

Återigen visar M och S att landsbygden kan offras och inte har något större värde. En förlorad boendemiljö, störande ljus och ljud och ett fastighetsvärde som raseras utan någon slags kompensation. Att vissa politiker inte lärt sig något av sina misstag utan fortsätter underlätta för projektörer och blundar för kommuninvånarnas bästa är inte ett ledarskap vi behöver! Säg nu ett tydligt nej till detta projektet och visa grannkommunen att ni lärt er av era misstag och numera värnar om era invånares röster och vilja.

Därmed visar M ännu en gång att de är totalt opålitliga. De står inte upp för sina invånare. Nu riskerar en del av de boende i kommunen att få sin boendemiljö förstörd och värdet på sina ägor kraftigt minskade. Mitt förtroende för det här partiet har totalt försvunnit. En röst på dem är helt uteslutet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *