Nyheter

Lägenheter vid Smultronet kan bli verklighet i höst

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns kvarteret Smultronet, strax väster om järnvägen och tidigare "kvarnentomt" i Skillingaryd, med som en granskningshandling. 

Här planerar kommunala bostadsbolaget att bygga

– De som har yttrat sig i samrådet kan nu granska detta, som pågår en viss period här i kvartal två och antagandet av planen görs i kvartal tre. Därefter ska vi sammanställa det hela och om vi godkänner den kommer vi i kommunstyrelsen att hantera densamma senare i höst, kommenterar Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen. 

Det är bland andra länsstyrelsen, Vattenfall, PostNord, miljö- och byggnämnden samt fyra sakägare som har lämnat in synpunkter under granskningstiden. Trafikverket, Lantmäteriet, Telia, Naturskyddsföreningen, VSOK och barn- och utbildningsnämnden har inget att tycka till om när planen varit ute på granskning. 

Synpunkterna har bland andra varit buller från tåg, att det finns befintliga ledningar i marken inom området, att det ska vara en lådsamling av postlådor, parkeringsplatser för grannar, ökad insyn i grannträdgård, placeringen medför ökad trafik, att planeringen av bostäder skiljer sig väsentligt mot nuvarande bebyggelse, estetiska utformningen inte är rätt och att trafiksituationen bör göras något åt, helst en cykelväg istället, mot Idrottsgatan i väster. 

Tre radhus och 24 lägenheter planeras byggas av kommunala bostadsbolaget Vsbo på Smultronet i Skillingaryd.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *