Nyheter

Efter två år: Detaljplan godkändes

Nyheter Snart, snart kan det börjas bygga lägenheter på Smultronet i Skillingaryd. Kommunstyrelsens beslutade att godkänna granskningsutlåtande. – Det känns bra att kommit så här längt, summerar politikerna

Thomas Axelsson (KD);
– Vi tog ett godkännande av detaljplanen. Inte acceptabelt att en sådan här process ska ta två år att få i hamn… 

Kenth Williamsson (S);
– Nu är den antagen i iallafall och det är bra. 

Vsbo inkom med ansökan om planbesked i syfte att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus på fastigheten Smultronet 2 och del av Pålen 1:1, Skillingaryds tätort. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i maj 2020 i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera. Därefter har det varit ett planförslag, samråd, granskning och en ny detaljplan togs fram därefter. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra förtätning av bostäder i Skillingaryds tätort på fastigheten Smultronet 2 med flera. Detaljplanen möjliggör även fastighetsreglering för att aktualisera befintligt läge för fastigheterna inom planområdet.

Nya detaljplanen möjliggör också högre byggnader än den gamla detaljplanen.

Två år gammal arkivbild men snart kan spaden i jorden sättas. Kommunstyrelsen godkände detaljplanen

Taggar

Läs mer

24 lägenheter planeras på Smultronet
Lägenheter vid Smultronet kan bli verklighet i höst
Efter år av väntan: Snart kan det byggas lägenheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *