Nyheter

Miljonprojekt: Nästa år kan man ladda bilen vid värdshuset

Nyheter Nima Energy har ingått avtal med markägaren vid Götaströms Värdshus att etablera snabbladdning av elfordon. 15 laddplatser ska finnas nästa år. "Skillingaryd ligger strategiskt intressant utmed E4"

Marcus Landelin berättar om laddad satsning i Skillingaryd

Marcus Landelin, som är grundare och delägare i Nima Energy AB, nämnde innan pressträffen startade vid lunchtid i dag att ”det känns när man kör in i kommunen, att det är här det händer”.

– Vi tittar på stora trafikflöden, rätt och modern teknik. Jag träffade Johan Thorsell och förhandlade med Jörgen, som äger marken, pratade med Igor som driver värdshuset.  Regeringen satsar pengar på kommersiell laddning, berättar Marcus Landelin. 

Länsstyrelsen, markägare, Vaggeryds energi, logistikbolag, politiker och kommunledningskontoret möttes i konferensrummet i värdshuset där mer information om laddprojektet gjordes:

– Här i Skillingaryd gäller det publika laddplatser. Vi har fyra laddstationer med 350 kilowatt som vi kan dela ut på åtta olika parkeringsplatser. Vi planerar för fler laddplatser, allt från Skåne till Stockholm. Vi ser att det saknas här i Skillingaryd. Vi söker bidrag från Klimatklivet, för personbilsladdningen, och nätanslutningen. Upp till tio laddstationer här på parkeringen. Vi ska klara av tidslinjen som är satta av regeringen, berättar man från Nima Energy AB. 

– Vi har ansökt om åtta platser i södra delen av Sverige. Vi ser att det här är en av de mest kostnadseffektiva satsningen. I klimatklivet ser vi inga konstigheter med att både söka för personbilar och lastbilar.

Sällskapet frågar och Marcus Landelin svarar:

Hur lång tid tar det att ladda med 350 kilowatt?
– Det är olika beroende på fordon. Volvo har identifierat vilotidsmönster men 1,5 timma för att ladda. Vi har pratat med logistikföretagen och det finns inte många 350 laddare idag att tillgå. Här är tanken att man ska köra in och ut och behöver inte koppla loss släpet för att ladda bilen. 

Kan man ladda lastbilen på natten?
– Som bolag är vi inriktade på snabbladdning. Vissa har förutsättningar att ladda långsamt och tvärtom. Vad det kommer att kosta vet vi inte idag. Idag stryps gasen till Europa exempelvis. Nätbolagen måste klara av det här idag också. Vi bygger ett komplement. 

Hur lång löptid har det behövts i snitt för att komma fram med de regionala nätverken?
– Det är 1,5 år sedan träffade jag Johan Thorsell för första gången och Johan är en av anledningarna till att vi är här i dag. Det tar tid för Vattenfall, men nu har det gått rätt så snabbt ändå, menar Marcus Landelin och fortsätter att ”Vi hoppas få besked innan sommaren från Energimyndigheten när det gäller nätofferten. Vi hoppas kunna vara färdiga nästa sommar”.

Marknad och efterfrågan är väldigt bra här i Skillingaryd. Hur många tror du kommer att ansluta sig?
– Vi har gjort en bedömning på antalet laddning och det är både statistik för flödet, både tunga fordon och personbilar, jag kan bara bekräfta att det är ett bra läge här i Skillingaryd. Det blomstrar inte av laddstationer på väg upp genom landet om man säger så. 

Thomas Arvidsson PGF, berättar vad det här betyder för orten:
– Vi lyfter blicken. Det är rejäla kostnader idag men det här kommer att gå fort, tekniken går fort och kapacitet blir bättre. Vi står ett fåtal år bort innan det här flyger av sig själv. Vi själva, inom terminalens område, tittar långsiktigt på att fasa ut allt fossilbränsle i truckar, men det är en liten del i det hela. Givetvis är det så att eftersom vi är en omlastningscentral och ingår i europeiskt nätverk blir vi konkurrenskraftiga om det finns möjlighet att ladda i närheten av oss.  

– Som kommun betyder det här väldigt mycket för oss. Vi kommer att få ytterligare tillväxt och det gör att fler också kan använda sig av hållbara transporter och det är oerhört glädjande. Vi går mot en mer fossilfri framtid. För mig känns det här jättebra. Det finns ytterligare skäl till att etablera sig när kan erbjuda möjligheten till laddning, menar Kenth Williamsson (S). 

– Det är därför jag tycker att det här är spännande. De företag som etablerar sig här får en fördel. Rätt i tid och rätt för våra företag, menar Johan Thorsell, näringslivschef. 

Blir det laddövernattningar intill värdshuset?
– Absolut i framtiden. Själv har jag ett åkeri och det här är framtiden och självklart har vi redan funderat på hur vi kan vidareutveckla det här, menar Igor Glavas som driver värdshuset och hotellet. 

– Bra komplement tillsammans med hotellet och värdshuset, avrundar Marcus Landelin. 

Projektets investering är i skrivande stund oklart då det just nu är i ansökningfas, men ”i runda slängar” cirka 10 miljoner kronor. För att ladda bilen, eller lastbilen, betalar kunden per kilowatt.

Marcus Landelin och Igor Glavas. Bakom herrarna planeras ett flertal snabbladdare

I ett tidigare utskick av pressmeddelande finns att läsa:

Nima Energy AB har ingått avtal med markägare för etablering av en laddningssite med ultrasnabbladdare i Skillingaryd Götaströms Värdshus i Vaggeryds Kommun. Totalt avser Nima Energy över tid etablera upp till 15 ultra-snabbladdare med en kapacitet per laddare om upp till 360 kW vardera. Initialt är ambitionen att bygga 4 stycken laddare för kommersiella fordon. Med anledning av regeringens och senare Energimyndighetens utlysning av bidrag för kommersiella elektrifieringspiloter har platsen identifierats som passande och en ansökan har lämnats in till Energimyndigheten under fredagen den 22 april 2022. Beroende på förutsättningarna i området kan de första laddarna vara på plats under första halvan av 2023.

– Skillingaryd ligger strategiskt intressant utmed E4 i anslutning till ett stort antal logistik och transportföretag. Detta i anslutning med väldigt stort trafikläge samt trevliga faciliteter på Götaströms Värdshus ser vi den aktuella platsen som väl lämpad för en etablering. Kommunen arbetar starkt med utveckling inom länet avseende elektrifiering och vi avser att satsa starkt också på kommersiella fordon och dess elektrifiering, säger Marcus Landelin, grundare och delägare i Nima Energy AB.

Etableringen av ultrasnabbladdare i Skillingarydområdet är ett viktigt steg i att växa Nima Energys projektportfölj med attraktiva lägen lämpliga för etablering av ultrasnabbladdning. I dagsläget består projektportföljen av cirka 300 ultrasnabbladdare där Nima har exklusiva avtal fördelat över cirka 30 platser i Sverige. Ambitionen är att ta investeringsbeslut för minst 200 ultrasnabbladdare kommande 12 månader parallellt med geografisk expansion till de nordiska grannländerna samt fortsatt tillväxt av projektportföljen genom identifiering och säkring av nya attraktiva projektområden.

Igor Glavas som driver Götaströms Värdshus berättar:
 – Vi är glada över möjligheten att få ultrasnabbladdare till Götaströms Värdshus. Detta ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete och efterfrågas mer och mer av våra kunder. Kombinationen värdshus och laddning tror vi är helt rätt på detta vältrafikerade läge.

Initialt var det kommunens näringslivschef som identifierade passande markägare för Nima Energy efter en inledande dialog om lämplig plats. 

– Det är viktigt för kommunen att vara i framkant när det gäller fossilfria drivmedel för alla typer av fordon. Ultrasnabb laddning är ett betydelsefullt komplement till den laddinfrastruktur som redan finns i kommunen idag. Att kommunen på det här sättet dessutom blir en naturlig plats där man vilar, äter gott och laddar sina batterier kan även få betydelse ur andra aspekter, inte minst från ett besöksnäringsperspektiv, säger näringslivschefen Johan Thorsell på Vaggeryds kommun.

Om Nima Energy
Nima Energy är en projektutvecklare inom infrastruktur för laddning av personbilar och tunga fordon med fokus på etablering av storskaliga laddningshubbar tillsammans med starka partners. Projektportföljen består i dagsläget av ca 300 laddare i sen utvecklingsfas och cirka 1 000 laddare i tidig utvecklingsfas. Bolaget grundades i slutet av 2020 och har sitt säte i Höllviken, Malmö. I bolaget finns mångårig erfarenhet inom projektutveckling och investeringar inom förnybart samt specialistkompetens inom eMobility och laddinfrastruktur.

Taggar

Dela


Läs mer

Ultrasnabb laddad invigning vid Götaström – först i landet

3 reaktioner på Miljonprojekt: Nästa år kan man ladda bilen vid värdshuset

Gå en (halv?) golfrunda medan bilen laddar!

Bra initiativ! Infrastruktur är säkra investeringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *