Nyheter

Motion: Fortsätt bygg GC-väg till kyrkan nu

Nyheter Allians för balans föreslår att gång- och cykelvägen, som just nu byggs mellan Skillingaryd och Tallnäs, också snarast fortsätter sträckningen fram till kyrkan.

I ett tidigare kommunfullmäktigebeslut innefattar byggnationen av gång- och cykelväg mellan Skillingaryd till Tofteryds kyrka. Just nu pågår byggnationen Skillingaryd till Tallnäs, som man då kan kalla ”den första etappen”. När ”andra etappen” mellan badet och kyrkan ska angöras är dock inte klar. Därför har partierna nu lämnat en motion som godkändes under kommunfullmäktige.

– Äntligen byggs cykelvägen. Vi skriver den här motionen för att vi vill att fortsättningen av gång- och cykelvägen fram till Tofteryds kyrka görs i närtid. Vägen är hårt trafikerad och det begränsar barnen och oss föräldrar. Barnen behöver säkra vägar, säger Anna Maria Toftgård (C). 

Allians för balans föreslår kommunfullmäktige att budgetberedningen avsätter medel för byggnation 2024, att tekniska nämnden snarast projekterar sträckan, och genomför vid behov inlösen av mark i samarbetet med markägare och genomförande av byggnationen av gång- och cykelväg Tofteryds kyrka till badplatsen under nästa år, 2024. 

Kommunfullmäktige godkände motionen och lämnade över den till kommunstyrelsen för beredning.

Arkivbild från oktober när byggnationen av gång- och cykelvägen startade

Taggar

Dela


Läs mer

Nej till cykelväg mellan skola och kyrka i Tofteryd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *