Nyheter

Nej till cykelväg mellan skola och kyrka i Tofteryd

Nyheter I både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har det varit livlig diskussion senaste tiden kring gång- och cykelvägar i kommunen. – Hade det gällt en cykelväg i samhället hade det blivit ja, säger Jörgen Johansson (C).

När motionen lämnades in var gång- och cykelvägen mellan Skillingaryd och Linnesjöns badplats under byggnation. I motionen står det att det ursprungliga fullmäktigebeslutet innefattande även byggnation fram till Tofteryds kyrka. 

– Tofterydsvägen är hårt trafikerad och barnen behöver säker väg till skolan, så denna del är väldigt viktigt för skolbarnen och för stiftsgården Tallnäs ungdomsverksamhet då stora grupper promenerar då och då till kyrkan. Trafikintensiteten med containertrafiken till och från Båramo har ökat väsentligt och det innebär stor trafikfara för gående och cyklister, sa Anna Maria Toftgård (C). Därmed lämnade de från sin ”Allians för balans” motionen till kommunfullmäktige att budgetberedningen avsätter medel för byggnation 2024, att tekniska nämnden snarast projekterar sträckan, och genomför vid behov inlösen av mark i samarbetet med markägare och genomförande av byggnationen av gång- och cykelväg Tofteryds kyrka till badplatsen under nästa år, 2024. 

Kommunfullmäktige godkände motionen och lämnade den till tekniska nämnden för vägledning. Där sa man att ”föreslagen utbyggnad inte ryms inom angiven tidsram i den kommunala investeringsprioriteringen och att det är ett statligt trafiksäkerhetsansvar. Utmed statlig väg är det krav på en vägplan som Trafikverket genomför på kommunens bekostnad innan en gång- och cykelväg kan byggas och nuvarande byggnation är ett kommunalt finansierat initiativ med ett frivilligt kommunalt väghållningsansvar utmed den statliga vägen”.

Till kommunstyrelsens arbetsutskott för någon vecka blev ledamöterna oeniga om förslaget avslag på motionen, liksom vid kommunstyrelsens sammanträde förra veckan. Oppositionen med Jörgen Johansson (C) i spetsen var inte sen med att kommentera:

– Gång- och cykelvägen som är byggd nu är för att samhällsborna ska komma till badet. Från skolan till Tofteryds kyrka, som motionen handlar om, är för barnens säkerhet. Hade det gällt en cykelbana i samhället hade den gjorts. Här säger man att det inte behövs på landsbygden. Det är ett rent nej helt enkelt, beskrev Johansson till Skillingaryd.nu då.

Vid pressinformationen från kommunstyrelsen säger Gert Jonsson (M) så här:

– Vi är en landsbygdskommun, men det är ingen som förväntar sig att vi ska bygga cykelvägar på landsbygden. Det finns mängder med andra ställen: Hok, Svenarum, Åker, Bratteberg och Ekeryd. För de pengar vi har måste vi prioritera där det behövs. Någonstans måste alla dessa önskemål finansieras ifrån och vi kan inte bygga cykelvägar överallt. Nu har vi en cykelväg mellan Tallnäs och Skillingaryd.

Kenth Williamsson (S):
– Det går inte att göra en cykelväg på så kort tid som till 2024. Det är Trafikverket som är ansvariga för vägen och det ska göras en plan ihop med dem.

Omröstning begärdes och avslag av motionen vann med 7–6 där samtliga M och S ledamöter röstade för avslag och resterande partier ville bifalla motionen. Förslaget som nu en oenig kommunstyrelse lämnar till kommunfullmäktige för beslut blir att man avslår motionen med motiveringen att föreslagen utbyggnad mellan Linneryd och Tofteryd inte ryms inom angiven tidsram i den kommunala investeringsprioriteringen och är ett statligt trafiksäkerhetsansvar. 

Taggar

Dela


Läs mer

Motion: Fortsätt bygg GC-väg till kyrkan nu
Förslaget: Nej till gång- och cykelväg mellan skola och kyrka

2 reaktioner på Nej till cykelväg mellan skola och kyrka i Tofteryd

Hur många kan det röra sig om som nyttjar den vägen? Kan väl inte vara lönande att lägga pengarna på detta. Spara så vi har till snöröjningen istället.

Bra förslag! Allt kan inte prioriteras till Tofteryd. Det finns fler småorter i bygden som behöver viktigare förbättring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *