Nyheter

Neddragning: ”Beslutet är inte fattat”

Nyheter Under morgonen berättade vi att ambulanssjukvården var orolig för att god akutsjukvård inte kan upprätthållas då regionen sparar pengar och drar in ambulansen kvälls- och nattetid i kommun under sommaren. Nu svarar regionen i ett pressmeddelande: "Något beslut i denna fråga har inte fattats och förslaget genomgår just nu risk- och konsekvensanalys".

Tidigare under morgonen berättade vi att: ”I Vaggeryds kommun kommer därmed dygnsambulansen att utgå och kommunen kommer enbart ha ambulans dagtid som är klockan 08 på morgonen och 19 på kvällen. Samtliga nattpass utgår.  

LÄS MER:  Regionen sparar: Ingen ambulans kväll och natt

I ett pressmeddelande berättar regionen följande: Den senaste tiden har ett förslag från ambulanssjukvårdens ledning kring sommarplanering för veckorna 25 till 32 fått stor uppmärksamhet i media. Något beslut i denna fråga har inte fattats och förslaget genomgår just nu risk- och konsekvensanalys.

Ett förslag till bemanningsplanering samt avställning av ambulanser för veckorna 25 till 32 har tagits fram av ambulanssjukvårdens ledning. Förslaget presenterades på ett fackligt samverkansmöte i mars och har sedan gått ut till medarbetare via ett presentationsmaterial. I presentationsmaterialet stod det felaktigt att detta var ett beslut från regionledningen, men det rör sig alltså om ett förslag från ambulanssjukvården till regionledningen.

 

Genrebild: David Alin

Förslaget kommer nu att genomgå en sedan tidigare planerad risk- och konsekvensanalys innan något beslut i frågan fattas. De fackliga organisationerna är inbjudna till ett möte för att genomföra denna analys. Analysen ska sedan slutföras på facklig samverkan inom ambulanssjukvården den 24 april.

Bakgrunden till förslaget är att ambulanser ställs av varje sommar, både i Region Jönköpings län och i andra regioner. I Region Jönköpings län finns det inga ekonomiska motiv för denna avställning, utan det görs för att medarbetarna ska få semester. Verksamheten har svårt att få in semestervikarier vilket medför att befintlig personal behöver arbeta övertid enligt lagt förslag. Som arbetsgivare är Region Jönköpings län styrd av de regler, lagar och avtal kring övertidsuttag som finns på arbetsmarknaden. Exempelvis har införandet av EU:s arbetstidsdirektiv gjort det ännu svårare för ambulanssjukvården i sin schemaplanering.

Förslaget för årets sommaravställning är på dagtid samma som under 2023. Däremot är det mer omfattande än tidigare år då det tillkommer avställning av sex ambulanser kvälls- och nattetid. I arbetet med förslaget har hänsyn tagits till beläggningssiffror för ambulanserna tidigare somrar.

För att minska belastning under kvällar och nätter kommer inga så kallade sekundärtransporter att göras, det vill säga icke akuta transporter mellan sjukhus. Dessa kommer att göras dagtid. Det kommer enligt förslaget dessutom att finnas en ambulanschef i beredskap dygnet runt för att hantera personalärenden och extraordinära händelser samt frågor gällande beredskap och tillgänglighet tillsammans med SOS Alarm.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Neddragning: ”Beslutet är inte fattat”

Så har politikerna möjligheten att stoppa dumheterna utan att förlora ansiktet! De bör utnyttja den möjligheten!

Om jag förstått det korrekt så får alla regioner undantag från EU:s arbetstidslagstiftning om man ansöker om det.

Frågan är varför politikerna inte gjort det?

Socialdemokraterna och Moderaterna styr i regionfullmäktige.

Om två år är det val.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *