Nyheter

Nytt logistikområde kan bli verklighet i Klevshult

Nyheter Ett fastighetsbolag har inkommit med en ansökan gällande planbesked för ett markområde i Klevshult. Går planerna i lås kan det innebära etablering av många nya företag på orten.

Foto: Vaggeryds kommun

Ett planbesked är på intet sätt en garanti för att det kommer byggas på platsen, utan ska ses som en sondering av möjligheterna. I ansökan som kommit in så vill man helt enkelt undersöka möjligheterna till att etablera ett område för lager, logistik, men även serviceinrättningar.

Måste flytta väg

Området som man ansöker om ligger i södra delen av Klevshult, mellan järnvägen och E4. Det stora syftet med ansökan är att undersöka möjligheterna att flytta på väg 846.

I kommunledningskontorets skrivelse står bland annat att läsa:
”Ansökan syftar till att undersöka förflyttning av nuvarande sträckning av väg 846 för att möjliggöra lämpliga arealer och geometrier för verksamhetsmark. Frågan om flytt av väg 846 behöver tidig samverkan mellan exploatör, kommun och Trafikverket. Likaså gäller kring förutsättningar för planskild överfart över järnvägen, vilken finns utpekad i gällande översiktsplan, samt i samrådsförslag till ny översiktsplan”.

Samma företag som står bakom ansökan i Klevshult har även ansökt om planbesked för del av en tomt i norra delarna av Vaggeryds kommun, närmare bestämt strax söder om riksväg 30. Det är oklart om de planerar att bygga på bägge ställena, eller om man avser att endast bygga på ett. Om planerna nu skulle bli verklighet.

Frågan ska nu beredas av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i veckan.

 

Taggar

Dela


Läs mer

Politiskt ja till planbesked i Klevshult

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *