Nyheter

Politiskt ja till planbesked i Klevshult

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskott fanns flera planbesked med, ett av dem var Tokarp, som vi berättade om i går. Samma exploatör vill även se över möjligheterna till ny detaljplan söder om Klevshult, mellan järnvägen och E4:an. 

Från kommunens handlingar. – Vi ser gärna att man ser över området strax söder om bostadsområdet, kanske ett grönt område eller något liknande, säger Gert Jonsson (M)

– Det gäller ett planbesked på 40 hektar. Samma företag som vid området Tokarp i norr. Men här är Trafikverket i högsta grad inblandad. Det vi vill skicka med är den trekanten mellan bostadsområdet och anslutningsvägen till E4:an, så man löser det på ett bra sätt och att man gärna behåller det som det är, säger Gert Jonsson (M). 

Kenth Williamsson (S) menar på att politikerna är positiva till ansökan och att det kommer bli fin satsning till Klevshult. 

Området delas av på mitten med gamla E4:an mellan Klevshult och Hörde, vad är tankarna här?

– Sökande vill nog se vägen dras utmed E4:an. Men som sagt. Trafikverket ansvarar för den funderingen, menar Gert Jonsson (M). 

Marken är i dag privatägd och markägaren har godkänt att begäran om planbesked har lämnats in till kommunen. Det är skogsmark i området och mäter ungefär 40 hektar. Vad exploatören vill göra med området är oklart i skrivande stund men i ansökan finns med att det kan vara ”lager och logistik med möjlighet till multimodula lager, hub för laddinfrastruktur samt service och vägmat närmast E4:an där bästa skyltläge är”. I planarbetet behöver planskildhet över tågspåret utredas i samråd med Trafikverket. En planskildhet kommer att gynna fortsatt utveckling väster om tågspåret enligt kommunens översiktsplan tillsammans med att skapa förutsättningar för intilliggande träindustri att kunna växa. 

De kommunala vatten- och avloppsledningarna kan byggas ut inom planbeskedområdet. För att kunna försörja området med dricksvatten behöver vattenverket i Klevshult dimensioneras upp, vilket är planerat till 2025. Fjärrvärmen är inte utbyggt till Klevshults tätort och anslutning till nätet bedöms initialt inte aktuellt. Om flera parter i området har avsikt att ansluta kan det bli aktuellt. Förstärkning av befintligt elnät kan också behövas göras. 

Framtagande av detaljplanen och tillhörande utredningar ska bekostas av exploatören. 

Taggar

Dela


Läs mer

Nytt logistikområde kan bli verklighet i Klevshult

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *