Nyheter

Önskad mark i söder blev nu Karlsborg i norr

Nyheter Politikerna deltog i plankommittén innan kommunstyrelsens sammanträde i onsdags. Framförhållning, var finns byggbar mark, förutsättning, arkitekt på plats, byggs Tor ut och förskjuts Skillingarydsbyggnation?

Arkivbild, här kommer kommunala bostadsbolaget att bygga lägenheter

Det var många frågor och svar som politikerna fick när plankommittén informerade kommunstyrelsen. Nu finns både en stadsarkitekt och en planarkitekt på plats i Skillingehus för att jobba med den nya översiktsplanen. 

– Som vi sagt innan önskar kommunala bostadsbolaget Vsbo byggbar mark i Skillingaryd. Det hade varit önskvärt, men nu blir det förskjutet ett år. Det är synd att det inte finns lediga tomter i Skillingaryd. Nu blir planeringen för Vsbo för att bygga lägenheter på Karlsborg i stället för i Vaggeryd. Det är viktigt att man har framförhållning, då får man mer fart på besluten, menar Kenth Williamsson (S) andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) kommenterar att det är många steg i samhällsplanering. 

– Det måste vara så att man äger marken och har rådighet över den, en annan stor förutsättning är att det finns en antagen detaljplan för att ha byggbar mark. Först ut i Skillingaryd är en detaljplan på Smultronet. Och därefter kommer en detaljplan på Slätten. Det tar tid eftersom det är en demokratisk process och allt tyckande måste hanteras och beaktas  innan man antar en detaljplan, menar Gert Jonsson (M). 

– Det finns mycket byggbar mark om man vill fortsätta bebyggelsen på Tor i Vaggeryd. Nu gör man en kartläggning var den byggbara marken finns, både i Skillingaryd och Vaggeryd, berättar Thomas Axelsson (KD) där Gert Jonsson (M) flikar in att ”det finns lite mark utmed Södra Järnvägsgatan i Skillingaryd…”

I januari 2018 berättade vi om planerna för Karlsborg, finns att läsa här

Taggar

17 reaktioner på Önskad mark i söder blev nu Karlsborg i norr

Jo, så var det och det skrev jag inte heller. Nu har kommunerna inte ens möjligheten, om de skulle vilja, vilket försvårar för våra kommunen och påverkar samhällsbyggandet negativt. Galet beslut 2010!

Till SP:
Det är inte så lätt för kommuner att bara förvärva mark, som många tycks tro. Kommunal förköpsrätt tog borgarna nämligen bort 2010. De faller således nu på eget grepp.

Kommunal förköpsrätt innebar ju inte att kommunen kunde köpa en fastighet till för dem fördelaktigt pris utan om de ville utnyttja förköpsrätten var de tvungna att betala det högsta priset som en annan köpare var villig att betala.

Gert Jonsson tack för svar. Jag och många med mig upplever att när det ska byggas i Skillingaryd så är det alltid så omständligt, krångligt och långa ledtider, jämfört med till exempel Vaggeryd. Varför är det så Gert Jonsson? Och varför har inte kommunen genom åren sett till att förvärva fler centrala tomter när tillfälle givits, till exempel NTO-tomten?

Det fanns inget politiskt intresse att förvärva fastigheten. Och i kvarteret Gästgivaren så kommer det att hända saker när genomförandeplan är förbi 2023. Innan dess kan vi inte göra något vettigt som håller över lång tid.
Vi förvärvar gärna fastigheter om politiken ser möjligheter i en bra lösning över tid.

Hyr in en extra planarkitekt på 1 eller 2 år så det blir lite mer fart på det nödvändiga arbetet. Femklövern gillar ju att anlita privata marknaden i andra sammanhang. Sätt igång och gör något nu.

Det är rejält uppbemannat, men det är flera andra moment i detaljplaneläggning som tar tid bland annat demokratiaspekten med samråd och granskning.

Till Snart gubbe:
Karlsborg är ett kvartersnamn och inte en fastighetsbeteckning. Ett kvarter kan ha väldigt många adresser. Exempelvis är Karlsborg 2 en fastighetsbeteckning och det finns appar för fastighetsbeteckningar.
Tänk vad du får lära dig, gubbe!

Tackar för alla synpunkter. Kan försäkra er om att vi gör allt vi kan för att komma fram med mera byggbara tomter i Skillingaryd. Men det räcker inte alltid med vilja det måste också gå att genomföra. Slätten är på gång med planuppdrag tar nog realistiskt minst 1,5 år innan vi kan starta byggnation. Övriga förslag är bra men det finns legala hänsyn som vi måste ta. Men återigen det är inte ovilja eller avsaknad av engagemang vi måste bara hitta hållbara lösningar inom det regelverk vi alla har att hålla oss till.

När man läser Skillingaryd.nu om byggnationer i kommunen så är det alltid i Vaggeryd det ska byggas och man undrar varför.

Söder om Magasinet (Bengt & Lotta)
Den bygglediga marken ser ju ni styrande i Skillingehus om ni tittar ut genom era fönster österut! (Lättexploaterad dessutom)

Väldigt tråkigt och dåligt för alla de i Skillingaryd som inte orkar bo kvar i sina villor att inte kunna erbjudas en nybyggd lägenhet att flytta till på orten på många år.Kommunen äger väl mark utmed Fabriksgatan. Närheten till järnvägen borde gå att lösa. Det går ju i Vaggeryd.
Kommunen äger väl gamla turisthotellet . Riv och bygg nytt där! Med bättre framförhållning och vilja så finns möjligheter.
Verkar tyvärr också finnas en viss skadeglädje i en tidigare kommentar?

Varför använder Skillingaryd.nu alltid fastighetsbeteckningen i stället för gatuadress?
Alla har kartappar i fickan men söker man på Karlsborg så lär man inte hitta en tomt i Vaggeryd…

Kul att det händer grejer och satsas i centralorten Vaggeryd. Passa gärna på att flytta kommunkontoret när ni ändå är i farten.
Håller med om kvarteret Oden, vore toppen om gamla industrier kunde ersättas av nyare byggnation.
En viktig pusselbit som samhällsplaneringen borde ta hänsyn till är ICA i Vaggeryd. När Vaggeryd växer upplevs nuvarande Supermarket väldigt litet och trång. Läget är inte bra med parkering på andra sidan storgatan. Det är ingen bra trafiksituation där och bara en tdsfråga innan det händer en allvarlig olycka. Erbjud ICA en ny bra yta och få mängder med fin central mark till ert förfogande. En idé bara!

Titta på kvarteret Oden i centrala Vaggeryd. Det skulle passa bättre med bostadsbebyggelse än gamla förfallna fabriker i ett så centralt beläget kvarter

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *