Nyheter

Överträdelse av förbud och vite dras tillbaka: Jurist kopplas in

Nyheter Hamnade delgivningen i rätta händer? Det går inte att bevisa och därför återremitterar miljö- och byggnämnden ärendet för vidare handläggning gällande verksamhetsförbudet för återvinningsföretaget i Hagshult… 

Arkivbild

Återvinningsföretaget har ett tidigare beslut, som är 11 år gammalt, där de godkänns att hantera avfall som skrot- och trä. I anmälan då angavs att inget material såsom brännbart eller osorterat avfall skulle hanteras. 

Sedan dess har ett flertalet anmälningar inkommit och inspektioner gjorts av kommunen på platsen.

Den 17 april i år utbröt en brand i en hjullastare på området och när miljöinspektör och förvaltningschef besöker området efter branden noteras stora mängder avfall av de kategorierna som företaget inte får hantera. Vid  sammanträdet i miljö- och byggnämnden i somras beslutades det gällande flera överträdelse och en ansökan om utdömt vite på 80 000 kronor gjordes till mark- och miljödomstolen i Växjö. Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken och miljöprövningsförordningen. Förbudet som är förenat med löpande vite om 80 000 kronor började gälla redan 19 maj 2020 och överträdelsen som ansökan om utdömande av vite grundar sig på noterades i april i år när inspektionen efter branden i hjullastaren gjordes.

Magnus Dauhn (S), ordförande i miljö- och byggnämnden:
– Ett företag vi har haft tillsyn på under en längre tid. När det brann i en hjullastare väckte det upp frågor kring hanteringen på platsen. Vi ville förbjuda verksamheten. Vi har inte fått igenom det juridiskt. Företaget har ett godkänt tillstånd sedan 2012 men efter har de utökat sin verksamhet med sådant som de inte får hantera. Det är den processen som är i rullning. Eftersom de inte kommit in med en ny ansökan var förslaget var ett förbud från oss. Vi beslutade att förelägga dem med vite. Beslutet är delgivit, men delgivningskvittot kan inte bevisa att det är verksamhetsutövaren som har tagit emot det. Man kan inte säkerhetskälla det. Man har bytt verksamhetsutövare, men bolaget är fortsatt ansvarig. Vi har bekymmer med juridiken och vi har inte kompetensen till detta i nämnden utan tar hjälp av kommunjurister. Vi tar tills vidare tillbaka vitesförläggande. Men vi vill att de ska rätta till allt det här med tillstånden. 

Miljö- och byggnämnden beslutade därmed att återremittera ärendet för vidare handläggning då förslag till beslut om förbud inte har granskats av kommunjurist, efter vad nämnden tidigare begärt.

Taggar

Dela


Läs mer

Ej godkänd att hantera avfall – får vite

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *