Nyheter

Per-Eriks unika idé

Nyheter Igår presenterade Per-Erik Johansson, Skillingskog, sin idé till våra politiker. 70 villatomter och 56 lägenheter vid "Sörgårdens Trädgårdar" i Skillingaryd

Foto; Per-Erik Johansson

Skillingskog, med Per-Erik Johansson från Mörkebo, har varit verksam i 20 år. De sista åren har inneburit många nätverk i Halland där han hjälper kommunerna med exploateringsmark.

Igår lämnade Per-Erik ett färdigt förslag på kommunstyrelsens bord vilket är mycket unikt.

– Vid Sörgårdsområdet i södra delen av Skillingaryd finns det idag en detaljplan från 1975. En del av det här området jag har skissat på är kommunens mark samt privatägd mark. Tanken var att en del av det privata området skulle bli hästgård samtidigt som kommunen frågade om markägaren ville sälja sin mark. Jag tog ut LRF;s kommungrupp för att diskutera hur vi kom vidare med området. För en del var det inga problem och för en del andra ville man inte bygga på åkermark. Någon som jobbar med politik tyckte att jag skulle komma och visa mitt förslag för kommunstyrelsen, vilket nu är gjort, börjar Per-Erik Johansson berätta när vi möter upp honom på gården i Mörkebo.

Sten Jonsson från Göteborg anlitades som arkitekt i september månad och i oktober var förslaget klart.

– Det här är inte nytt på något sätt. Området handlar om hållbarhetsperspektiv. Lägenheter finns för både äldre och yngre, villatomter med utrymme för egen odling, egentligen handlar det om att ge någon förutsättningar för hur man vill ha det. Jag vill lägga stad och land tillsammans. Varje villatomt är mellan 700 – 1 000 kvadratmeter och det kan bli någon större tomt på söderkanten om man så vill. Det kommer inte att bli några vändplatser utan man kan lätt köra igenom området. Har man inga raka vägar så sänker man också hastigheten automatiskt, menar Per-Erik.

Arbetsnamnet ”Sörgårdens Trädgårdar” var tänkt från början att sammanstråla land och stad i en övergång.

Per-Eriks förslag om "Sörgårdens Trädgårdar"

– En viktig del i det här är hur tanken på vad kommunen och Trafikverket ska göra med Valdshultsvägen. Det är en viktig del när vi utvecklar västra sidan av Skillingaryd. På östra sidan finns skjutfältet så där kommer vi ingenstans, säger Per-Erik.

I mitten av området finns lägenheterna och man skulle enkelt kunna göra någon form av seniorboende eller förskolepaviljong.

– Kommunen har varit mycket tydlig i det här. Här går planbeskeden snabbt och det är unikt. I området finns det en gammal detaljplan redan, vatten och avlopp finns framdraget i närområdet. När man kommer med någon idé vill man ha snabbt fotarbete och det måste man ta tillvara på. Det handlar om dubbel kommunikation. Det här kan få alla som har en konstruktiv idé att börja fundera. Här tillför vi Skillingaryds läge och tar tillvara på den. Nära till att köra ut på E4:an och de som idag bor i Jönköping och jobbar i Hillerstorp – Gnosjö området skulle det vara perfekt, berättar Per-Erik och nämner även hans personliga dröm om fem år är att infrastrukturen är färdig och 10 hus är byggda.

– Det är viktigt att det blir en prisbild som öppnar upp för en större skala. Kanske ett mindre hus med ett Attefallshus intill, hellre fem privata villaägare som bygger hus än ett husföretag som köper 20 tomter och inte bygger på dem, avrundar Per-Erik.

Hos våra politiker i kommunstyrelsen fick Per-Erik ett mycket positivt besked igår.

– Det här är ett fantastiskt initiativ. Vi lämnar över detta för planbesked i december. Man tar lite jordbruksmark i anspråk, men å andra sidan kompenserar man det genom att odla själv. Här har vi en riktigt bra expansionsmöjlighet för Skillingaryd. Vi lyfter det här vidare, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi har har lyft det här området tidigare och nu kommer någon utifrån och lägger en övergripande stor plan. Fantastiskt fint initiativ. Vi har även lagt en motion om en ny väg mellan Valdshultsvägen och Åkersvägen. Läget är mycket bra för pendlare. Här finns en klar plan och då går allting mycket snabbare, menar Kenth Williamsson (S).

I det förslag som Skillingskog, tillsammans med Sten Jonssons företag Contekton, finns professor Charlotta Mellander från Högskolan i Jönköpings inledningsord i planeringsförutsättningarna;
”Vaggeryds kommun kommer aldrig att bli Jönköpings kommun och det ska man inte heller försöka. Vaggeryds kommun ska vara den absolut bästa kommunen att bo i för alla som inte vill eller kan bo i Jönköping. Där ska Vaggeryds kommun hitta sin roll.”

Per-Erik Johansson visar hur husen kan byggas. 70 villatomter och 56 lägenheter på det förslaget som lämnades till politikerna igår

Detaljplanen från 1975 över området

Plockat från planeringsförutsättningar ut Skillingskogs förslag till ”Sörgårdens Trädgårdar”.

”År 1975 upprättades en stadsplan för Stadsägan 629 med flera på den södra delen av Sörgårdsområdet. Detta var tänkt att bli den sista etappen av dispositionsplanen för Sörgårdsområdet. Planen blev inte förverkligad främst på grund av att viss åkermark skulle bebyggas. Planen visade på långa raka återvändsgator med samma planmönster som de tidigare byggda kvarteren. Idag upplevs ”villamattor” som uniforma i sin planstruktur. Vi tror att en ny programidé bör formuleras för den sista södra etappen”.

Taggar

Dela


Läs mer

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

14 reaktioner på Per-Eriks unika idé

Alla skattepengar har gått till Vaggeryd i många år Har hört hur det jäser i Skillingaryd där det inte hänt något inga lägenheter inga tomter
Medveten diskriminering vill jag kalla det

Vore intressant hur mycket kommunen har inversterat i Vaggeryd dom senaste 10 åren. Jämfört med ex. Skillingaryd

Försiktigt sagt så kanske det är mer intressant att se vad som kommer? Mejeritomten är ingen liten satsning, hand i hand med att arbetstillfällen kommer närmare i utvecklingen av Stigamo södra så skapas marknad för även Skillingaryd.
Det faktum att det i södra kommundelen, mellan huvudorterna, odlats upp väldigt mycket skogsmark till åkermark senaste åren gör att markbalansen är sådan att politiken med gott marksamvete kan lägga fokus på Skillingaryd och dessutom nu som synes gör det.
Som jag ser det så har vissa särintressen ogranskat stängt utvecklingen i Skillingaryds närområde, med rätt information och faktaunderlag så är det inte politiken.
Viktigt är att de som värnar hela! vår landsbygdskommuns utveckling hjälper till att marknadsföra även Skillingaryd, förträfflig barnomsorg med mycket nya lokaler och engagerad personal, nära till ”pendeltåg” och ”pendelbuss”, ”landsbygdsskolor” i tätorten, fina gruppboenden, engagerad personal, aktiv och beslutsam politik, nära till beslut, företagsvänlighet osv.!

Verkar vara en bra plan för nya etableringar i Skillingaryd. Hoppas nu att nuvarande politiker tänker till utanför ramen.

Utmärkt förlag – vi bygger för mycket i norr kring Hjortsjön så bra med lite mer i Skillingaryd. Lycka till o hoppas politikerna kan dra igångdethär

Tack för befogad fråga.
Den här kommunens politiker har tagit ett projekt framåt som annars är rimligt att det tar ÅR på andra håll att få fram så här långt om ens en privatperson/företag får komma till tals i så tidigt skede.
Än så länge så är jag inte i helt rådande, men det finns inga avsikter i förslaget att förflytta någon och/eller riva något inom befintliga fastigheter på annans mark. När det har kommit vidare i kommunkvarnen till något MER än ett utkast till förslag så träffas vi!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *