Nyheter

Plank ska skydda mot buller

Nyheter En företagare vill sätta upp bullerplank mot grannar men miljö- och byggnämnden vill ha mer information innan bygglovet lämnas.

Grannarna till industrin på väster i Skillingaryd har klagat i några år på störande buller från industrin. Bullermätning har gjorts som inte har godkänts av miljö- och byggnämnden. Nu har företaget lämnat in ett bygglov på plank som är 2,5 meter högt och 4,5 meter från tomtgränsen, som grannarna också ska ges möjlighet att godkänna placeringen av. Ett bullerplank kan minska störande buller från industrifastigheten.

– Vi tog inget beslut, tanken är att planket ska vara bullerdämpande och det framgår inte av handlingarna hur planket ska utformas för att få dämpande effekt, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Bullermätningen ska göras om, men nu kommer den att avvaktas då nämnden vill se resultatet av vad planket gör. Företagaren hade även lämnat in bygglov för utbyggnad av industrilokal, men denna drogs tillbaka vid mötet mellan företaget och förvaltningen 13 maj. Gällande detaljplanen som är fastställd 1988 anger den småindustriändamål, vilket innebär att området endast får användas för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Vaggeryds kommuns översiktsplan anger nya bostäder i området.

Vi har skrivit om grannars klagan på buller tidigare. Artikeln finns här.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *