Nyheter

Prislappen för ersättningslokal: 14 miljoner kronor

Nyheter När flytten är gjord ska den nuvarande fastigheten undersökas på allvar. – Att bygga bostäder ovanpå vårdcentralen strider mot detaljplanen, säger kommunens ledande politiker om centerregionens förslag.

Vårdcentralen i Skillingaryd. Akut utflyttning beslutades sent förra året. Tidigt nästa år kan flytt vara möjlig

När kommunstyrelsen sammanträdde fanns vårdcentralen i Skillingaryd med som en punkt. 

– Just nu kan vi inte göra några åtgärder i befintlig lokal, vi får vänta tills modulerna är plats på Slätten och fastigheten är tömd. När det sedan kommer igång är det viktigt att vi diskuterar det här, då vi tidigare gjort ett val i politiken och att alla är måna om att ha två fungerande vårdcentraler i kommunen. Vi drar på oss mycket kostnader men vi menar på allvar att det ska finnas två vårdcentraler. En fungerande vårdcentral är en otrolig central del i samhället, menar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Kenth Williamsson (S);
– Det här handlar om personalens situation. Man har misskött underhållet på fastigheten och personalen har blivit sjuka. Det är viktigt att det finns ersättningslokaler. Ersättningslokalerna har regionen hjälpt till med att upphandla och kostnaden blir 14 miljoner kronor för oss.

Regionpolitikerna önskade ny fastighet och att bostäder byggs ovanpå, är detta möjligt?

– Nej det är inte möjligt med bostäder. Detaljplanen får inte ändras förrän 2026 då det är ett juridiskt dokument. Detaljplanen säger vårdverksamhet. Restriktionerna för buller kan göra det svårt att få igenom bostäder så nära järnvägen, berättar Gert Jonsson (M). 

Kenth Williamsson (S);
– Vi tycker det här har tagit alldeles för lång tid att komma vidare med upphandlingen. Vi bestämde akut utflyttning i slutet av förra året och fortfarande finns inte modulerna på plats vid Slätten här i Skillingaryd. Vi tycker att femklövern borde varit mer på tårna. 

Gert Jonsson (M);
– Först sa man att vi skulle gå vidare med renoveringen men då sa regionen stopp. Då tog vi över och hade möte med regionledningen. Vi tog på oss att hitta en lösning och ersättningslokaler. Då ville regionen att vi skulle upphandla lokaler. Vi sa ifrån att det här kan vi inte hantera med så komplexa upphandlingar. Regionen har nu hjälpt till med upphandling, menar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Enligt tidsramen som presenterades i samband med sammanträdet ska upphandling, anbudstiden, anbudsutvärdering och beställningen vara gjord fram till för någon vecka sedan. Nu närmast väntas bygglovsprocessen, markarbeten, anslutning av el-, fiber-, vatten- och avlopp. I mitten av oktober planeras markarbeten för parkeringsyta och tillträdesvägar anläggas. Leveranserna av ersättningslokalerna, och verksamhetsanpassning av paviljong, ska vara klara första veckan i december och inflyttningen ska vara klar i februari 2023.

Till upphandlingen inkom två anbud, ett på 15 726 214 kronor och det som vann upphandlingen var anbud nummer två som landande på slutsumman 14 429 390 kronor. 

Anbudet på 14,4 miljoner kronor är etableringskostnad på 6 miljoner kronor, månadshyra för 173 000 kronor under 2023 fram till februari 2025. Under perioden 2025-03-01—2026-02-28 är hyreskostnaden 176 460 kronor per månad och under perioden 2026-03-01—2027-02-28 är hyreskostnaden 179 989 kronor per månad. 

Taggar

Dela


Läs mer

Vårdcentralen flyttas nu till Slätten

14 reaktioner på Prislappen för ersättningslokal: 14 miljoner kronor

”Det går inte”!
Det är många som sagt så under historiens gång. Inte mycket utveckling skulle skett om det varit sant! Klart det går! Politik handlar mycket om att vilja.
Vi behöver bygga en vårdcentral för framtiden.
Och detaljplaner kan ändras! I god samverkan region kommun kan det bli en mycket bra framtida lösning med en centralt belägen vårdcentral och bostäder över.
Människor är viktiga, vi kan inte riskera att vårdpersonal ska riskera att bli sjuka på sin arbetsplats. Det finns många exempel i vår kommun och grannkommuner där modellen att renovera i fuktskadade byggnader ändå slutar med rivning och nybygge. För att inte tala om människor som blir bestående sjuka. Oacceptabelt! Om politiken kan enas om att vilja ha en vårdcentral som kan möta framtidens behov och utveckling är jag övertygad om att en god lösning skulle kunna förhandlas fram mellan kommunen och regionen. För medborgarnas bästa.

Carina Stridh Bjurhager (C)

Jag förstår inte det här. Jag tycker att det är principiellt viktigt att faktiska omständigheter redovisas för allmänheten före valet.

Vad som redovisas är att vårdcentralen i Skillingaryds lokaler är gravt misskötta och har så varit under en längre tid. Uppenbarligen förekommer det även byggfusk.

Vad som omnämnes här är att fastighetsunderhållet är utlagt på privat entreprenad. Det företag som åtagit sig entreprenaden måste väl uppfylla sina åtaganden och därmed reparera fastigheten. Har upphandling skett med den bakgrunden att fastigheten är behäftad med allvarliga fel och entreprenören har accepterat detta måste ansvariga politiker ställas till svars för en upphandling som inte är relevant.

Ligger ansvaret för underhållet på Vaggeryds kommun så måste det väl finnas någon som är politiskt ansvarig för den uppkomna situationen. Den eller de som är politiskt ansvariga måste väl ta ansvaret för sina beslut.

Vad jag förstår är det många lokaler inom Vaggeryds kommun som är behandlade på samma premisser och beslutet har blivit att kommunen ska stå för kostnaderna.

Jag hoppas att någon kan redovisa de faktiska omständigheterna. Det inte är ekonomiskt försvarbart att bara betala utan att följa upp grundläggande beslut.

Hej Gert!
Du skriver; tak slutar inte att läcka för att det är en röd ros i ett dokument. Ovanligt fånigt och jag hoppas att personalen, särskilt de som blivit sjuka på grund av bristande underhåll som du har högsta ansvaret för- läser detta. Du försöker få det att framstå som att Femklövern är dem stora hjältarna när det gäller skötsel av lokaler. Det är ni inte. Tvärtom det är ni som har misslyckats det kan såväl personal som elever intyga.
Du får det också att framstå som att ni i Femklövern anslaget mer pengar till underhåll i budgetar än vi? Knappast- då får du vidimera detta.

Vi kan konstatera att många invånare sett hur vatten har runnit på fasader, att vatten runnit in men inget gjorts. Att det slarvats med skötsel och underhåll. Ytterst är det ditt ansvar. Ni privatiserade fastighetsskötsel och städet tidigare men vi röstade emot.

När problemen sedan hopade sig då la vi en motion om att återta fastighetsskötseln igen. Efter ett år har inget hänt. Varför denna långbänk när personal blivit allvarligt sjuka? För att ni vill fortsätta lägga ut fastighetsskötseln även om lokaler har fått stängas på grund av arbetsmiljöskäl.

För er är det viktigare än att få ordning på skötseln av våra lokaler. Detta trots alla problem med dålig arbetsmiljö. Det var också vi som yrkade på att förstärka organisationen för att man skulle komma tillrätta med problemen då bemanningen var för tunn inom tekniska. Att inte göra något innebär att ni inte ta ansvar. Att hela tiden bortförklara ditt ansvar med att det är personalens fel visar på bristande ansvar. Det är inget som Vaggeryd behöver.

Sara har skrivet en alldeles utmärkt och rättvisande artikel om Skillingaryds vårdcentral.
Kommentarerna till artikeln har mycket övrigt att önska.
Enligt uppgifter som nu kommit till min kännedom så har taket läckt in i över 20 år.
Under den tiden har både borgerliga och sossar styrt. Och visst kan man önska och begära att man rättat till inläckagen före år 2000. Taket lades slutligen och för sent om för två år sedan och då syntes både skadorna och byggfelen. Slutsatsen är att tak slutar inte att läcka för att det är en röd ros i ett dokument.
Tak slutar att läcka när det kommer en begäran från fastighetsansvarig om medel till att rätta till det och politiken anslår medel.
Vi har höjt medlen till reperation och underhåll fyrdubbelt under senaste 8 år från det senaste sossestyret som sänkte det. Och kring att höja anslaget råder det politisk enighet.

Läckage som är ”tjugo, eller tjugofem,” år gamla. Man borde gjort nått ”före 2000”. ”Nu vet vi och gör massor.” Förlåt en relativt nyinflyttad men jag fattar inte varför det verkar som den enda tiden man inte kunde göra något är just mellan 2015 och alldeles nyss?

Det är väl tyvärr riktigt att den röda rosen i sig inte hindrar takläckage men den tycks hjälpa till att komma till slutsatsen att man bör bygga en organisation där man kan upptäcka läckage i tid? En organisation som i tid lyssnar på vittnesmål från personalen i verksamheterna?

Enligt Gert går det inte att bygga bostäder ovanpå vårdcentralen, eftersom detaljplanen inte kan ändras förrän 2026. I kalkylen ovan räknar man ju med en hyreskostnad av modulerna till och med februari 2026, då kanske man ändå kan ha i beaktningen att ändra detaljplanen för att kunna bygga bostäder. Om viljan finns så går det nog att lösa. Dessutom är det lite konstigt att Gert nämner buller från järnvägen. Det nya området Tor i Vaggeryd ligger väl inte heller så långt från järnvägen! Där gick det tydligen bra att bygga.

Nej Gert – förlåt Seger menar jag. Spännande att se att du både skriver och formulerar dig som Gert nu för tiden!

Ni har styrt i åtta år och lokalproblemen har aldrig varit större och för detta har ni ansvar precis som ni har ansvar för personal som blivit sjuka pga misskötta lokaler och för att kostnaderna ökar.

Att beskylla andra för Nya Götafors skola är också trams då vi båda står bakom den.
Däremot kom vi överens om att bygga en skola i Vaggeryd redan 2015 som fortfarande inte är på plats – vilket är bedrövligt och skapar stora problem då vi ligger långt efter tidsmässigt samtidigt som vi växer snabbt.

Ni har inte löst lokalproblemen – ni har skapat nya problem och skjutit många investeringar framåt vilket förvärrar situationen.
Det behövs ett nytt styre som vänder skutan och som har långsiktighet och hållbarhet som ledstjärna!

Det är upprörande med alla fadäser som rör kommunens fastigheter.

Att personal får arbeta i åratal i hälsovådliga lokaler, att elever och patienter får vistas i dessa. I takt med att byråkratin och politiska beslut orsakar än mer skador på grund av bristande underhåll, fördröjer och förhalar möjligheten för kommunens invånare att arbeta, vistas och utbildas i trygga, hälsosamma lokaler.

Det är på tiden att vi invånare får en samlad bild av vad allt bristande underhåll kostar oss skattebetalare i pengar och hälsa.

Det har länge varit tyst om Fenix 2 som stått oanvänd sedan april 2020. Alltså över 2 år. Vad kostar detta i hyror av andra lokaler för kulturskolan och skolverksamhet?

Hjortsjöskolans mellanstadie, vårdcentralen i Skillingaryd… Götafors skola. Den gemensamma nämnaren är att det är lokaler som allmänheten, barn och vuxna tvingas besöka/vistas/arbeta i.

Om nu simhallen är i behov av renovering, återigen på grund av bristande underhåll, eller bara på grund av dess livslängd, biter sig de styrande politikerna i svansen om inget görs omgående. Annars lär vi om några år få bussa elever till grannkommunernas simhallar för simundervisning.

Det kanske är dags att bromsa inflyttningen till denna kommun, där vi varken kan erbjuda ordentliga skollokaler, simundervisning eller fritidssysselsättning på badhus.

Återigen bristande underhåll.
Den eviga gemensamma nämnaren.
Den eviga gemensamma lösningen – moduler
Vårdcentralens problematik har funnits under mycket lång tid.
Med facit i hand hade kommunen alltså kunnat avvara 1,4 miljoner per år under en tioårsperiod på att underhålla/utveckla Skillingaryds vårdcentral…
Låter det rimligt?

Det är nu uppenbart att (M) klarar inte utav att inneha ordförandeposten i kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden.

Vill man som kommuninvånare ha kvar vårdcentraler i bra fungerande lokaler samt fastighetsunderhåll värd namnet måste man rösta på andra partier.

Själv kommer jag att rösta på (S) den 11 september

I ett moderat valmaterial kunde man läsa, antagligen som en kommentar till Socialdemokraternas ambition om en ny simhall, att prio ska gälla för ”kärnverksamheten först”. Just en ny simhall kan bara vara aktuell när vi har råd. Är det inte just sådan tvehågsenhet som gör att det nu snart står moduler utanför just varenda samhällelig kärnverksamhet? Och att resultatet av denna istället blir fördyrande nödlösningar? Det kan inte vara billigare på totalen att flaxa runt mellan olika lösningar?

Den stora kostnaden står såklart personal i verksamheterna för som kämpar för att upprätthålla kvalitet samtidigt som de ska hantera olika löften om framtiden och eventuell oro över arbetsmiljön.

Stora byggprojekt lokalt kommer sannolikt alltid kräva blocköverskridande samarbete men det verkar som det behövs ny politisk ledning som vågar trycka på knappen lite tidigare? – Innan man måste gå fördyrande omvägar. Och just det där med simhall: det kanske är perfekt tajming att planera nu under räntehöjningar och inflationstegring för att vara redo att bygga när det vänder, enligt bankernas bedömare, 2024? Eller ska vi bygga en barackpool på parkeringen först?

Lars,
Att personalen på vårdcentralen förtjänar en lokal som de inte riskerar att bli sjuka av – det kan inte vara att ”lova allt åt alla”. God arbetsmiljö åt personalen måste vara en av de viktigaste parametrarna för att patienter ska kunna få så god vård som möjligt? Och eftersom det inte räckt som argument – hur kan det vara rimligt att redan sjuka patienter ska behövt besöka en möglig lokal? Vad ska krävas för att man ska agera tidigt? Inte heller att man vetat om att skollokalerna varit misskötta i ”25 år”- tydligen. Kanske är det för att jag bott i kommunen i bara 6 år som gör att jag inte förstår varför man då inte fick mer bråttom när man tillträdde för två mandatperioder sedan?

Exemplet med simhallen var mest för att lyfta ett ytterligare exempel på att vi kan vara på väg att göra samma misstag igen: Vänta tills vi bara har dyra alternativ kvar. Det är ju för att minska risken för ökade kostnader som vi vill ha ett sammanhållet underhåll och hellre vill investera tidigt än när man blir absolut tvingad. Och ja, det stämmer: att sälja bort skollokaler och hyra in sig som enda möjliga kund kanske inte är garanten för låga kostnader- något om utbud och efterfrågan, du vet. (Kanske är det också därför som så många privata aktörer är intresserade av just den lösningen i så många kommuner?)

Det stämmer ju som du säger att vi just nu lever i inflationsstegring och andra räntelägen och visst hade det varit önskvärt att redan ha klarat av några lokal- eller underhållssprojekt? – Men eftersom så nu inte är fallet så är det väl just i en uppförsbacke som man planerar orken för att kunna spurta när det vänder? Ska vi fortsätta i den takten som ni anslagit kommer vi väl bygga i nästa recession i stället

Så om jag har fattat dig rätt Lars Seger, så tar också moderaterna och övrig borgerlighet på sig ansvaret för att lokalerna har varit dåliga i 25 år? Bra att veta inför valet, för ni har väl ändå suttit vid styret 17 av dessa 25 år mellan 1997 och nu.

Varför har man inte gjort något? Det är den stora frågan. 17 år… Det är mycket tid som man har haft på sig att göra något åt problemet. Man kan verkligen undra varför NI inte har löst det. Det är ert jobb som kommunpolitiker.

Ni tror att hyra inte kommer att bli dyrare än att äga lokalerna?! Sveriges Kommuner och Regioner publicerade en skrift redan 2019 att det över tid alltid blir dyrare för en kommun att hyra än att äga specialanpassade lokaler så som skolor… Att ni gissar er fram och bortser från vad som har bevisats utstrålar inte en bra bild av det nuvarande styret i kommunen. Man undrar ju om ni redan glömt bort orden ”en ansvarsfull hållbar framtidsbudget.” när ni väljer det dyrare alternativet…

Det låter ju nästan för bra för att vara sant att det ska vara färdigt i februari 2023. Kanske skulle man be regionen om hjälp att få till en upphandling som funkar för Götafors nya skola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *