Nyheter

Skolbyggnationens upphandling överklagades

Nyheter Vem som ska bygga den nya Sörgårdsskolan i Skillingaryd hamnade på förvaltningsrättens bord. Oklart när tilldelningen blir

Arkivfoto: När byggs den nya Sörgårsskolan?

I september fick Gärahovs Bygg tilldelat kontrakt att bygga den nya Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

Efter tilldelningen upptäcktes brister i anbuden och ett återkallande av tilldelningsbeslut genomfördes och kommunen övergick från enkelt förande till direktupphandling. Upphandlingsenheten kontaktade samtliga anbudsgivare, då det visade sig att alla hade brister, och fick lämna in kompletterande uppgifter som inkom den 1 oktober.

Fortsatt arbete med upphandlingen stoppades den 5 oktober då ett beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping inkom och ny tilldelning kommer inte att ske förrän målet har avgjorts i rätten.

I tekniska nämndens protokoll anges att kommunen avser att överklaga förvaltningsrättens beslut.

– Inte bra alls. Det är trångt på skolan. Vi önskade att skolan senast skulle vara klar hösten 2021, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vi berättade i september vem som då tilldelades uppdraget att bygga nya Sörgårdsskolan. Finns att läsa här

Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde ströks ärendet från dagordningen. Finns att läsa här

Taggar

Dela


2 reaktioner på Skolbyggnationens upphandling överklagades

Jag undrar Hur man kan ge tilldelning utan att ha stämt av offert mot kravspecifikation? Läser man bara sista raden på anbudet? Det känns som att detta bygge kommer att överskrida satt budget med när det är klart..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *