Nyheter

Söker efter förutsättningar för vindkraft

Nyheter Som vi berättade tidigare i somras finns planering för en vindkraftspark väster om Bratteborg. 

Arkivbild

Karl-Johan Hellblom från Fortum berättar mer hur man fann området i kommunen intressant för eventuell etablering; 

– Vi undersöker hela landet för att hitta potentiella vindkraftsområden. Vi har olika modeller som på ett översiktligt sätt utvärderar områden utifrån vissa specifika parametrar såsom vindhastigheter, elnät, naturvärden och mycket mer. Vi tittar något mer detaljerat på det aktuella området i Vaggeryds kommun för att se om det finns förutsättningar för att etablera en vindkraftsanläggningar. 

Hur många verk som planeras i området är inte klart än men Fortum forsätter att berätta att ”varje enskilt område har mycket specifika egenskaper som bestämmer teknikval i form av antal och storlek” och mätningar såsom vind, geotekniska studier, naturvärden, hydrologi, samråd och tillstånd är alla faktorer som är avgörande hur en anläggning utformas. 

Elen som kommer att produceras i vår kommunen, var kommer den att användas, undrar vi och Karl-Johan Hellblom svarar; 

– Sveriges energisystem är väl integrerat med det europeiska elsystemet och all den el som produceras här i landet kan användas både i Sverige och utomlands.

Planeringen som nu ligger är en byggnation av verken år 2028, hur länge räknas vindkraften vara i produktion?

– Dagens vindkraftverk har en teknisk livslängd på mer än 30 år, avrundar Karl-Johan Hellblom från Fortum. 

Här finns artikeln från i somras.

Taggar

8 reaktioner på Söker efter förutsättningar för vindkraft

I Halland har man redan börjat se konsekvenserna av vindkraftverken genom minskade skördar på grund av att vindkraften dödar cirka fem procent av insekterna per år. Detta är ett minst lika stort hot mot vår planet. Just i detta området finns flera fågelarter som är med på listan över utrotningshotade djur. Lägg i hop detta och vi kan snart se hur vår bygd försämras för alla. Detta är mark och områden även många från Vaggeryd tar sig till för att njuta av naturen. Låt oss alla i vår kommun tillsammans värna om våra naturvärden. När insekterna dör och fåglar dör kommer även växterna att påverkas. Då påverkas alla här. Ingen kommer att tacka oss om vi offrar det vi har till någon i Europa. Ingen där kommer offra sin natur till oss

Vindkraft är i min värld den största vansinnet hitintills, vad gäller energi. I Sverige har vi tolererat att älvarna förstörs på elförsörjningens altare. Nu ska resten av Sveriges natur förstöras av vindkraftverk. Som vanligt får landsbygden med djur och människorstå för notan. Hitintills har jag inte sett några vindkraftverk i Stockholm med omnejd. Nu avser tydligen makthavarna Sverige att se till att glesbygden bli helt obeboelig med snurrande surrande monster överallt. Glesbygden dragningskraft på turism är snart ett minne blott och när människorna bor i städerna kan vi sluta med vägunderhåll och sån lyx. Nyfikna stadsbor kan ju hyra helikopter om de vill se vindkraftpark och kanske nån enstaka gran. Vilda djur finns dock bara i djurparker kring städerna.
Börje

Oförbisett – mörkertal
Varje vindkraftverk bär på stor mängd giftig hydraulolja och frysskydd förutom gifter i bladens kompositer. Allt högt över marken och kan inte garanteras att det inte sprids över tid till luft mark och vatten.
Har tillsynsmyndigheten kontroll på detta?

Att använda vinden som ett komplement till kärnkraft är ju bara löjligt. Det finns inte markyta till det. Och vem vet när det blåser. På vintern när det är högtryck finns ingen vind skall vi importera kollel då så det täcker hela Sverige. Vi har väldigt dåligt med insekter i Sverige som kan polinera våra växter. Vindkraften är storätare utav insekter vingarna slukar flera ton med insekter varje år de flyger på cirka 200 meter när de förflyttar sig enligt en tysk studie. Vibrationer i marken är en annan sak, som dränerar marken på allt biologisk. Gör inte samma misstag som med kärnkraften utforska konsekvenserna först. Det räcker med ett misstag om det nu är det jobba på det. Gör inte fler.

Det är så typiskt. I Sverige ska vi stå ut med dessa fruktansvärt miljöförstörande vindkraftverk inpå knutarna och sedan ska elen exporteras till länder som bättre värnar om sina medborgares närmiljö.

”Sveriges energisystem är väl integrerat med det europeiska elsystemet och all den el som produceras här i landet kan användas både i Sverige och utomlands.”

Den meningen betyder det här, bara så ni vet.

Sveriges energisystem är väl integrerat med det europeiska elsystemet och all el som produceras här i landet kommer att säljas utomlands.

Sverige kommer inte att tjäna på detta!

”Sveriges energisystem är väl integrerat med det europeiska elsystemet”, Det är väl det som är ett huvudproblem. I en annan ansökan resonerade bolaget kring hur mycket kolanvändning man skulle kunna minska om bolaget fick bygga som de ville. Mitt motargument var att Sverige använder väl inget koleldad elkraft. Det borde vara uppenbart för alla att detta handlar om att kontinenten vill Sverige som lydstat för elproduktion. Mitt motkrav är att de först skall proppa sina egna länder fulla innan de sneglar åt vårt håll. Det skall också gälla samma villkor hos oss som i hemländerna. I Bayern får man enligt miljöskyddslagen inte bygga närmre bostadshus än 10 gånger vindkraftverkens höjd. Samma krav måste gälla också hos oss. Bolagen skall inte gnälla över skyddsavstånd som är mindre än hälften av detta – det visar deras inställning. Men vi är inte i 1940-talets första hälft nu. Vi borde ha en sundare inställning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *