Nyheter

Sorgens tid har infunnit sig i Ekesås och Mörkhultet

Nyheter Vår överklagan till mark- och miljööverdomstolen har avslagits. Den kommer inte ens upp till prövning. Så fel hade vi och så rätt hade Eolus (obs ironi). Läs insändaren från Ekesås här

A: ”Å fan” var de så höga. (200 meter inklusive vinge.) Strax högre än Turning Torso, betänk att ett trä är cirka 25 m högt. Se på bifogad bild tagen vid Lilla Lund där ett vindkraftverk skall stå. Den masten är 140 meter hög.

Eolus hade överklagat Länsstyrelsen i Jönköpings läns (tillsynsmyndighet) beslut om att de inte fick dra ny väg för att bygga de fyra vindkraftverken i Boarp (egentligen Ekesås-Mörkhultet) hos mark- och miljödomstolen i Växjö och där fått rätt. 

Vi överklagade då detta beslut från mark- och miljödomstolen men fick nej till att pröva frågan i överdomstolen.

Vi har utnyttjat samtliga lagliga vägar nu och utnyttjat vår demokratiska rätt och skyldighet.

Det finns två saker som fortfarande kan stoppa denna idiotbyggnation och de är:

1: Att kommunen vidhåller sitt veto till denna byggnation. Eoulus hade så bråttom när de ville bygga ny väg att de samtidigt som de överklagade Tillsynsmyndighetens beslut gjorde en ändringsansökan om ny väg. Denna ansökan gick på remiss till kommunfullmäktige och de sa nej till detta.

Sedan kommunen för cirka 10 år sedan godkände denna byggnationen så har Eolus mer än fördubblat sveparean av vingarna från 1 hektar till 2,4 hektar och storleken på maskineriet från 3 MW till 5,8 MW. 

Kommunen har också under denna tid antagit en Vindbruksplan som anger högsta ljud vid bostad till 35 Dba och detta överstigs vida vid dessa verk.

2: Att företagets girighet gör att man inte bygger dessa fyra verk. Då utvecklingen gått framåt och verken är långt högra än 200 m idag så kan dessa verk vara för små. Men detta är en bön att still be.

Om det nu blir byggnation så kan de börja vilken dag som helst. Och jag vill då bara varna för följande konsekvenser. Så kom inte efteråt när de är byggda och säg att ni inget visste. 

B: "Aj rackarns" blev vägen så stor. Se bif bild exempel på skogsväg för vindkraftverk

C: Inte ett jobb skapas i kommunen under byggnationen förutom kanske någon som får leverera grus och betong. Samtliga monteringsarbeten utförs av billigare polsk arbetskraft.

D: Inte ett jobb blir det i kommunen när verken är uppsatta. Service sköts av ett bolag långt från kommunen.

E: Inte en Kwh stannar i kommunen, eller för den delen i Sverige. Allt exporteras till Tyskland och kontinenten.

F: Verken kommer att säljas till ett tyskt eller Schweiziskt investmentbolag, Inte en krona av vinsten kommer att stanna här. Så vi upplåter vår natur för dessa kolosser så tyskarna kan rädda sitt energiskinn. Baggböleri kallas det vid sitt rätta namn.

G: Fastighetsägare runt verken kommer att få en värdeminskning på sina fastigheter på mellan 50 – 20 procent. De byggs på vår bekostnad

H: Markägare som arrenderar ut sin mark till vindkraftverken kommer att tjäna cirka 200 000 till 250 00 per år och verk. Men de glömmer att de kommer att få betala för nedtagningen av verken när de tjänat ut. Ett verks teoretiska livslängd är cirka 20 år men de flesta står betydligt kortare tid. Visserligen avsätter Eolus 700 000 för nedtagning av verken, men det kan ju var och en räkna ut med njuren hur långt de pengarna räcker.

I: All jakt inklusive älgjakt kan upphöra i området då det inte kommer att finnas något vilt kvar.

J: Ett 1,7 mil långt dike och 1,6 meter djupt skall grävas till anslutningspunkten i Skillingaryd.

Kom nu ihåg vem som sa ovanstående så ni alla är medvetna om vad de gör i vår natur. De kallar det för grön investering men det är inte ett skit grönt. Eolus har bara ett mål och det är maximera aktieägarnas vinst. De är varken snällare eller mer justa än vad Baggbölarna var på 1800-talet.

Eder;
Lasse Olsson
Ekesås

Taggar

Dela


13 reaktioner på Sorgens tid har infunnit sig i Ekesås och Mörkhultet

Vaggeryds kommunpolitiker!
Ni måste anera nu!!

Det måste vara en självklarhet att ni nu står upp för Mörkhultet/Ekesås-bygden.
Lägg nu in veto mot att bygga dessa fyra vindkraftverk, som inte följer vindbruksplanen.

Vad nytta gör det att ta fram vindbruksplaner om ni inte ens själva ser det som en självklarhet och kräver att dom ska följas.

Liselotte

Enligt uppgift börjar olja läcka från vingarna på ett vindkraftverk i havet vid Danmark ,de talar om kommande miljöskandal.

Angående verk mellan Öland och Gotland.
Försvaret sa nyligen nej till dessa flera hundra verk.
Motivet är att verkar som en gigantisk radarreflektorer. Det betyder att ryssen kan flyga och skicka missiler osynligt för svenska försvaret bakom verken och plötsligt vara framme vid Sverige.
Detta betyder i praktiken att försvaret endast godkänner verk stående direkt vid kusten mellan radaranläggningar, fasta liksom platser gör mobila dito

Skönt iallafall att de som beslutar om detta inte verkar förstå att det sabbar så mycket för de som kommer att bo närmast. Och inte bara i livskvalitet och sämre värden på sina fastigheter. Och ni som tycker detta verkar vara en riktigt bra ide, ni kan väl upplåta er mark till detta ändamål själva då!

Håller med till punkt och prickar
Det är dags att sätta ner foten mot detta vansinne
Just nu ligger en ansökan om en jättevindpark inne, belägen mellan Öland och Gottland inte långt från Stora Karlsö i ett känt fågelområde
Det kallas Aurora.
Sök på nätet om information.
Jag tycker också att kommunen borde använda sitt veto i det här fallet med Vaggeryd

Vet någon hur mycket olja det går åt till varje verk som smörjolja och vad det innebär miljöskandal om det läcker?

Nu är det dags att alla partier i kommunen ställer upp för att använda kommunens veto, inte bara SD och KD.

När S och M nu sitter i knäet på varandra blir det väl som vid omröstningen om veto för Vaggeryds Vindbrukspark att M, S och C röstar mot att använda vetot.

SD:s motion om att omarbeta och modernisera kommunens Vindbruksplan ligger förmodligen långt ner i pappershögarna hos någon av kommunens tjänstemän.

Stig Svensson (SD)

Stig, L har hela tiden hävdat att vi ska vara noggranna i vad vi godkänner och nu använda vårt veto i detta. Vi har också hävdat att Sb- gränsen ska vara 35. Det står vi fast vid. // Ewa

Tre stycken kommer att stå cirka 600 till 1500 meter väst om Mörkhultet.
En kommer att stå cirka 1 500 meter väster om Ekesås.
Mörkhultet och Ekesås ligger cirka 7 km öster om Vaggeryd.
Lasse Olsson
Ekesås

När ni folkvalda för några månader sedan tog ställning till ändringsansökan och enhälligt bestämde er för att använda det kommunala vetot med motiveringen att det stred mot kommunens vindbruksplan, då verken både hamnar för nära bostad (625 meter), bullret enligt beräkningar blir för högt (39,1 decibel) och ett av verken ligger utanför vindbruksplanerat område. Så ber jag er att återigen använda er utav vetot och begära prövning enligt miljöbalken 16:e kapitlet sjätte paragrafen.

Bolaget skyller på att de inte kunde förutse den tekniska utvecklingen och därför för att få lönsamhet i detta projekt måste ändra till andra verk med högre effekt, längre rotordiameter och därmed också större uppställningsytor och nya vägar genom skog och våtmarker som är viktiga kolsänkor.

Den nya vägen kommer att dras mellan två viktiga nyckelbiotoper som kommer att bli närmsta grannar med varsitt vindkraftverk. Kommunen kunde inte heller förutse den teknikutveckling som ledde till att det beslut som togs att tillstyrka vindkraften i Boarp för flera år sedan, nu har ändrats så mycket vad det gäller både verkens effekt, rotordiameter, vägar, uppställningsytor och påverkan på boende. Att det vorde krävas en ny ansökan eller åtminstone en fråga till kommunen om alla dessa ändringar är okej.

Vi vill fortsätta att leva och bo i naturen. Vi vill inte förlora halva vårt fastighetsvärde och kanske som flera andra i vindindustrin närhet förlora säkerheten för våra bolån och bli tvingade till blankolån.

Det som absolut inte vill verken tvingas till det
En som gärna vill upplåta mark där inte en kotte skulle störas får inte byggnadslov
Så olika kan det vara i olika kommuner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *