Nyheter

Spaljébråket mellan grannar i Tofteryd kanske är över

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade i december att avvisa klagomålet på uppförd spaljé på en fastighet i Tofteryd som grannen klagade på. Grannen överklagade till Länsstyrelsen som nu avslår överklagandet…

Arkivbildsvy över Linnesjön i Tofteryd

Anledningen till spaljébråket var att nämnden inte ansåg att spaljén skulle vara bygglovspliktig efter att man varit på platsen för tillsyn. Längden på spaljén är 10,5 meter och en höjd mellan 1,9 och 3,7 meter. Spaljén är byggd med regelverk med dimensionerna 45 gånger 45 med cirka 1,5 meter mellan varje stolpa där armeringsjärn är monterade mellan stolparna. På marken har växter planterats som framöver ska växa upp utmed armeringsjärnet. 

Miljö- och byggnämnden ansåg inte att spaljén inte var ett bygglovspliktig plank och utformningen av spaljén är nätt och uppförd med enkel konstruktion. Miljö- och byggnämnden bedömde också att den klagande grannen fortsatt kunde ha möjlighet till sjöutsikt. 

Kommunala nämndens beslut att avsluta ärendet utan vidare åtgärd överklagades av den klagande grannen som nämner bland annat att: ”Jag är ägare till angränsande fastighet och del av byggnaden på fastigheten vetter mot den vägg som byggs upp hos grannen så att jag påverkas naturligtvis av åtgärden. Mina intressen måste såklart beaktas vid bedömningen av åtgärden och det krävs bygglov för åtgärden då det inte är fråga om ett plank. Konstruktionen är högre och större än de flesta plank och den når upp högre än min mur och staketet på ovanpå muren. Det är ingen enkel konstruktion då den är gjord av rostig armeringsnät som vanligtvis används till betonggolv. Det gör att det är en fråga om en varaktig konstruktion snarare än ett temporärt staket. Storleken på konstruktionen medför att det är fråga om ett plank som då även kräver bygglov. Nämnden skriver att konstruktionen är genomskinlig men det stämmer inte så snart växterna har kommit upp. När det sedan blir en vägg med gröna växter blir konstruktionen att bedöma som ett plank. Nämnden har vidare bara beaktat utsikten från stående läge, inte om man sitter ner. Min uteplats är placerad vid staketet och från sittande läge blir utsikten över sjön och skogen helt skymd. Jag har valt ett genomskinligt staket ovanpå min mur för att behålla utsikten. Den göra väggen kommer helt förstöra den tänkta visuella effekten. Nämnden har inte heller beaktat bestämmelsen om grannehänsyn. Min slutsats är att konstruktionen är ett plank som kräver bygglov, den är uppförd utan bygglov och den ska tas bort samt att min granne bör betala straffavgift”. 

Frågan som Länsstyrelsen tittat på är om miljö- och byggnämnden haft fot för sitt beslut att avsluta tillsynsärendet utan vidare åtgärd. I beslutet från Länsstyrelsen finns att läsa att aktuell konstruktion (spaljé) består av sju sektioner med ett ramverk av träreglar som håller uppe armeringsnät som är i stort sett genomskinligt. Träreglerna sitter på ett sådant avstånd att de inte medför någon större påverkan på genomskinligheten. Spaljén är utformad som ett växtstöd och genomskinligheten kan därmed antas komma att minska allteftersom växterna växer upp. Den torde då även fungera som insynsskydd och avskärmning. Spaljén har en höjd som klart överstiger ett sedvanligt staket och för bygglovspliktig krävs dock att konstruktionen är att bedöma som plank. 

Länsstyrelsen delar därför nämnden bedömning att spaljén inte har en sådan utformning eller ger ett sådan påtagligt visuellt intryck i miljö att den därigenom är att bedöma som ett plank. Den är därför inte bygglovspliktig. Länsstyrelsen bedömer att den påverkan på utsikten som uppstickande del av spaljén får, inklusive möjlig tillkommande växtlighet inte kan anses vara så omfattande att det är fråga om betydande olägenhet. Sett från klagandes granne är större delen av konstruktionen gömd bakom den egna stödmuren. 

Överklagan ska därför avslås meddelar Länsstyrelsen i ett beslut till grannarna i Tofteryd. 

Men om spaljébråket är över eller inte får tiden utvisa då klagande grannen har möjlighet att överklaga Länsstyrelsen beslut till mark- och miljödomstolen inom tre veckor… 

Taggar

Dela


Läs mer

Plank var spaljé – grannens klagomål avvisades av nämnd

2 reaktioner på Spaljébråket mellan grannar i Tofteryd kanske är över

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *