Nyheter

Tokarps logistikpark: Byggstart vid årskiftet

Nyheter Tokarps exploatör, intill riksväg 30 och söder om Stigamo, fanns på plats under kommunstyrelsens sammanträde för att informera om framtidsplanerna. 

Arkivfoto; Här söder om Södra Stigamo och öster om E 4:an är det nya logistikområdet

Venturi Fastigheter heter bolaget bakom framtida Tokarps logistikpark i kommunens norra del. Planbeskrivningar för området är i sitt tidiga stadie och utredningarna för området är klara. Plankartan planeras för att bli klar under den pågående månaden och samrådet ska ut under årets andra kvartal. Byggstart, om allt går enligt plan, blir vid kommande årsskifte.

– Det här är en väldigt spännande utvecklingsplan och när man får besöka av ett fastighetsutvecklingsbolag får man energi och tankar. Vi träffades och svarade på en del frågor under vårt sammanträde. De skulle också kunna tänka sig att gå vidare med bostäder också, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Thomas Axelsson (KD):
– Det här var en mycket positiv redogörelse för området samt att de kan tänka sig att exploatera på andra delar i kommunen också. Just på Tokarps logistikområde är det logistikföretag som är intresserade av etablering. 

Kenth Williamsson (S) håller med ovanstående om att det var ett intressant informationsmöte och att ”det är viktigt att höra hur andra upplever vår kommun”. 

Venturi Fastigheter vill fortsätta delta i utvecklingen av kommunen och förvärva mark och driva detaljplaner tillsammans med kommunen. 

– Ägarna har någon form av anknytning till Vrigstadhållet så vem vet, de kanske även sneglar på planer längre söderut.

Här berättar vi mer om det nya logistikområdet

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *