Nyheter

Trafikverket samlade in synpunkter kring järnvägsbygget

Nyheter Carina Junefelt och Emma Helmersson, företrädare för Trafikverket i frågan om den nya transportinfrastrukturen frågade kommunen om synpunkter kring lokaliseringen för ny järnväg.

Arkivbild.

I mötesprotokollet står följande:

”Trafikverket har begärt att Vaggeryds kommun ska yttra sig gällande lokaliseringsstudie för ny järnväg mellan Byarum-Tenhult. Trafikverket redogör i samrådsunderlaget för hur lokaliseringsutredningen har genomförts och vilka konsekvenserna är för de olika sträckningsalternativen. Vaggeryds kommun ser positivt på att detta arbete fortlöper enligt namngiven investeringsåtgärd i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Det stora allmänna intresset för en snabbare järnvägssträckning mellan Värnamo- Skillingaryd-VaggerydJönköping löser den kapacitetsbrist som råder på befintlig sträcka och ger förutsättningar till snabbare restid och ökad trafikering av persontåg, vilket bidrar till en mer sammanhållen arbetsmarknadsregion. Satsningen på järnvägen bidrar även till nya och förbättrade möjligheter till en hållbar godshantering.”

– Det var en bra dialog och vi framförde våra synpunkter. Även om det Östra är mindre ockuperat och mindre jordbruksmark så kostar det lite mer så vi föredrar korridor Väst, säger Gert Jonsson (M).

– De nämnde även att de har försökt få kontakt med militären för ytterligare synpunkter men att de ännu inte har fått något svar, så det har vi lovat att hjälpa till med men vi kan inte se några militära intressen i ärendet, avslutar Jonsson.

Text: Linn Törnberg

Taggar

Dela


Läs mer

Beskedet: Här byggs järnvägen mellan Byarum och Tenhult

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *