Nyheter

Trafikverket: Vi bygger en konkurrenskraftig järnväg för 2,2 miljarder

Nyheter Det var ett fullsatt Folkets hus i Vaggeryd när Trafikverket skulle informera om den nya järnvägen Byarum-Tenhult under onsdagskvällen. Nio tjänstemän från Trafikverket fanns på plats tillsammans med representanter från regionen, uppdragsledare och kommunen. Prislappen är 2,2 miljarder kronor räknat med två års gamla priser och innan byggnationen dragit igång saknas 240 miljoner kronor...

Informationsmöte i Folkets hus i Vaggeryd

Informationen som lämnades av Trafikverkets representater var: 

Bakgrund och syfte med projektet
– Den järnväg som går idag är oelektrifierad, låg standard och går nära bebyggelse, dieseltåg. Restiden är en brist, är inte konkurrenskraftig mot bilen. Vi vill skapa en mer attraktiv järnvägstrafik och vi vill öka godstransporterna på järnvägen. Restid mindre än 50 minuter mellan Jönköping och Värnamo. Det här är en del i ett stort del. Ny mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult. 

Studerande alternativ
– Den nya järnvägen är enkelspårig och elektrifierad och blir ungefär 25 kilometer lång. Högsta tillåtna hastighet 200 kilometer i timman. Den nya järnvägen ska anslutas med triangelspår till befintlig järnvägssträcka. Mötesspår vid Stigamo för att öka kapaciteten till 750 meters långa tåg. Projektkostnaden blir 2,2 miljarder räknat i 2021:s prisnivå. Totalt har fyra lokaliseringsalternativ gjorts. Väst, väst-öst, öst och öst-väst. Samtliga alternativ att nå projektets ändamål. Utöver de här alternativ har andra alternativ studerats och valts bort. Månsarp-Tenhult, ett alternativ öster om Konungsömossen, dels en tunnel under Ingaryds naturreservat. Inget av dessa alternativ bedöms kunna uppnå projektmål och större omgivningspåverkan på människor och natur och en högre investeringskostnad. En fråga som kommer upp är varför rustar vi inte upp befintliga banan? Jag vill bara kort nämna några punkter som ska svara på frågan. Den första delsträckan Vaggeryd-Torsvik kommer att elektrifieras, men resterande sträcka längs Tabergsdalen kommer inte att rustas upp då det kostar för mycket, för stor påverkan på omgivande samhällen och det bedöms föreligga geotekniska bekymmer. En hastighetshöjning av godstrafiken skulle öka bullernivå som inte är rimliga. Tågvikten kan inte hållas heller. 

Alternativ väst blev valt

Val av alternativ
– Lägsta totalkostnad är alternativ väst vilken förordas av berörda kommuner. Det här alternativt uppfyller vårt projektmål. Möjlighet att samlokaliseras infrastruktur till ett gemensamt stråk. Järnvägen kan förläggas i närheten av E4:an och dess paralleväg 846. Alternativ väst ligger nära Stigamo och uppfyller därför målet för godstrafiken. Byggbarheten bedöms vara bättre, markarbeten blir lättare än de övriga alternativen. Skillnaden mellan de fyra utredningsalternativen är små men alternativ väst bedöms ha en mindre klimatpåverkan och landskapsanpassning.

Samråd
– Två samrådsperioder har vi haft. 2022 och andra var i vintras 2023. Under det andra samrådet hade vi även öppet hus i Byarum. Totalt har 250 yttrande har kommit in.

Frågor som studeras vidare…
– Det som vi kommer att fortsätta jobba med är miljökonsekvensbeskrivning och järnvägsplan samt utformning av densamma. Det är naturligtvis järnvägens utformning i plan och profil. Projektera broar och vägnätet. Kostnadsoptimering för att få så mycket järnväg för skattepengarna. Påverkan på jordbruksmark. Bulller, vibrationer, omfattning och åtgärder. Rekreationsområden, naturreservat, arkelogisk utredning, kulturhistoriska värden, våtmarker och sumpmark, rriskhanalys med tanke på att vi är nära E4:an.

– En viktig del är dialogen med berörda kommuner. Väg 30 och väg 846, hur det kan bli så bra som möjligt.

– I vår tidplan vi kommer att påbörja nästa skede under 2024. Vi kommer att arbeta med att förfina förslaget. Under 2025 ska vi ha samråd för att få in era synpunkter. Planprövning skickas in 2027. Laga kraft och byggstartbeslut 2030 och 2033 börjar tågen rulla.

Några frågor från åhörarna, och Trafikverket svarar… 

Buller, hur mycket låter eltågen egentligen?

– Det finns beräkningar för hur mycket tåg låter. Man kan säga att det är komplex hur mycket det bullrar, mycket runtomkring påverkar. Det är en stor del av bullerarbetet vi kommer att göra. Vid mitt hus, vad kommer bullret ligga på, där är vi inte än. 

När ni passerar hus och byar med nya järnvägen, avser ni att ha några bullerdämpande? Tänker på att vi inte får bygga nära skjutfältet, hur har ni tänkt vid befintliga byggnader?
– Det måste vi titta på. Men det kan bli bullerdämpande utmed järnvägen. 

Ni pratar om godstrafik. Hur stor andel är godstrafik kontra persontrafik, det är ju en skillnad på dessa bullernivåer.
– År 2040 har vi prognoser för sträckan Byarum-Tenhult med 48 persontåg och 9 godståg per dygn. 

Har man någon prognos på hur många som reser med buss mellan Jönköping och Värnamo?
– Det går att plocka fram statistik, det har vi inte med oss nu, svarar regionens representant. 

Ni pratar om 2021:s prisbild. Hur kommer kostanden se ut? Har man med det i beräkningen att det blir dyrare? Vaggeryds kommun har gått in med på ett antal miljoner. Är man fortfarande med?
– Vi har ett avtal med regionen och det är bestämt en summa 23 miljoner, oavsett kostnadsutveckling, svarar Torbjörn Åkerblad, kanslichef på Vaggeryds kommun. 

Det saknas 240 miljoner i projektet, vad har ni att säga om det?
– Ja det är något vi jobbar på. Vi tittar på optimering, svarar Trafikverket. 

Däremot nämndes inte att det saknas ytterligare 222 miljoner, förutom de 246 miljoner kronorna, för byggnation av elektrifiering och kraftmatning av den nya järnvägen, som finns beskrivet i Trafikverkets övergripande byggstartsrapportering. 

Elektrifiering och kraftmatning anses vara en förutsättning för tåg som drivs av el… 

LRF:s ordförande i kommungruppen Roger Andersson, till vänster, frågade Trafikverket om buller vid befintliga fastigheter

Taggar

Dela


Läs mer

Nej till 240 miljoner extra för nya järnvägen

2 reaktioner på Trafikverket: Vi bygger en konkurrenskraftig järnväg för 2,2 miljarder

Hur kunde det vara fullsatt när man inte annonserat? Jag hade gärna varit med. Var det bara kommunala tjänstemän och markägare som fick vara med? Varför fick inte vi vanliga medborgare vara med och föra fram våra åsikter?

Trafikverket och medier har gått ut med information till allmänheten i god tid flera dagar (cirka två veckor) innan.
Redaktionen frågar: Hur har detta skett för vi har fått ett tiotal samtal, e-post och kommentarer från våra läsare?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *