Nyheter

Trolleberget planeras i fel ände

Nyheter Det blev en protokollsanteckning efter kommunstyrelsens sammanträde när Ulf Abrahamsson (C) sagt sitt om Trolleberget, det nya bostadsområdet i södra delen av Skillingaryd.

Planprogammet som vi berättade om i onsdags godkändes av kommunstyrelsen. Framtagandet har gått i rasande fart efter att Jörgen Johansson (C) lämnade in förslaget i oktober förra året. 

– Nu tycker vi att vi tagit fram ett gediget material och det är viktigt att alla kommer med synpunkter. Vi tar horisont på område och vi bestämde att skicka ut detta på samråd och jag tycker det här är ett fantastiskt område. Det handlar just nu hela tiden om hur hårt vi kan exploatera området. Det är en balans som vi letar efter, menar Gert Jonsson (M). 

– Vi tycker att det är ett balanserat förslag. Man har tagit hänsyn till programmen vi har och vi tycker att man har en bra balans i förslaget och det passar in i naturen. Vi från S tycker det är ett bra förslag. Vi förväntar oss att det kommer in många synpunkter, menar Kenth Williamsson (S). 

Ulf Abrahamsson (C) är inte riktigt överens med övriga och fick med sig en anteckning i protokollet.
– Jag vänder mig emot att man exploaterar för lite när man väl går in och tar området. Som det ser ut nu är det knappt halva som ska byggas. Och man börjar i fel ände. Denna nordvästra del som finns föreslagen är den dyraste av området att exploatera. Varför ska man dra iväg naturområdet längst ned i högra hörnet när det redan finns i nordvästra? I sydöstra delen av Trolleberget är det vackrast. Tänk ett bostadsområde där man kan se över skjutfältet och där området är väldigt lättexploaterat. Så ser jag på Trolleberget. Den södra delen av Trolleberget är den minst använda för rekreation, menar Ulf Abrahamsson (C): 

Det var för exakt ett år sedan som Jörgen Johansson (C) lämnade förslag på Trolleberget och en enig kommunstyrelse beslutade att ta fram ett planprogram. Tidigare i år, mars månad, var planförslaget på bordet. 

På frågan hur de andra markområden i Skillingaryd, exempelvis Sörgårdens trädgårdar intill Trolleberget, tar så mycket längre tid att komma igenom i Skillingehus, kommenterar Gert Jonsson (M). 

– De ligger i en annan fas.

Cykelslinga finns på Trolleberget. Arkivbild

Taggar

Dela


Läs mer

Utökad undersökning krävs för nytt bostadsområde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *