Nyheter

Utökad undersökning krävs för nytt bostadsområde

Nyheter Innan planerna att bygga ett nytt bostadsområde på Trolleberget kan gå vidare så måste det göras en utökad miljöundersökning. Detta beslutade miljö- och byggnadsnämnden på sitt senaste möte.

Foto: Vaggeryds kommun

Den 21 december gick tiden för allmänheten att lämna synpunkter på planprogrammet för Trolleberget i Skillingaryd ut. Samma dag beslutade miljö- och byggnadsnämnden att en utökad miljöundersökning krävs. Detta då det finns markföroreningar väster om platsen.

Nu har ett externt företag fått uppdraget att påbörja framtagning av en handlingsplan för kommunens arbete med förorenade områden.

Taggar

Dela


Läs mer

Trolleberget planeras i fel ände
Trollberget: Nytt bostadsområde formas

1 reaktion på Utökad undersökning krävs för nytt bostadsområde

Med tanke på de påhittade föroreningarna och översvämningsrisker som kommunledningskontoret tillskrev initiativet till 120 bostäder väster om Åkersvägen i samrådsförslaget till ny översiktsplan så ska miljö- och byggnadskontoret ha en eloge för en verklighetsförankrad inställning. Tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *