Nyheter

Uppsökande samtal 80+: ”Succesivt kommer vi lägre i åldrarna”

Nyheter I vilken ålder ska man som ensamstående bli uppringd av kommunens äldresamordnare? Det blev diskussion om åldersfrågan när motionen skulle avgöras. 

Motionen var inskickad av KD som önskade att uppsökande samtal riktat till alla ensamstående 80 år och äldre i Vaggeryds kommun skall genomföras och detta ska påbörjas under åren 2023-2024. 

”Det är en överhängande stor risk att den ofrivilliga ensamheten ökar i vår kommun. I ensamhetens spår kan psykisk och även fysisk ohälsa följa. För alla som är åldersberikade kan detta ha ödesdigra konsekvenser. Det är viktigt att vi som kommun är aktiva i att bryta de negativa mönster som ofrivilligt tvingats på många av våra äldre. Ett uppsökande samtal till alla ensamstående 80 år och äldre som inte har annan kontakt med kommunens omsorg skulle fånga upp en viktig grupp av de som är i behov av stöd för att bryta sin ofrivilliga isolering. Vaggeryds kommun har ett fungerade civilsamhälle riktat till seniorer. Kyrkan, samfund och föreningar är på olika sätt aktiva i att forma olika gemenskaper som kan hjälpa människor att lämna ensamheten bakom sig. Här behöver Vaggeryds kommun knyta an och aktivt stötta i det arbetet. Ett väl fungerande samarbete med dessa organisationer skulle göra väl, inte bara för den enskilda människan utan även för samhället i stort”.

I kommunfullmäktige, där motionen skulle avgöras, började Ann-Katrin Löfstedt (M) i talarstolen;
– Vi arbetar redan med frågan. Det finns ett beslut att alla över 80 ska uppsökas. I oktober 2022 tog vi ett beslut gällande äldreomsorgsplanen och året därefter skriver KD en motion…

Jenny Larsen (KD); 
– Ja, Anki, i äldreomsorgsplanen står det att uppsökande sker i hembesök och att det är från 84 år eller äldre. Det planeras i perioden 2030. Vi tycker det ska börja nu med 80 år. Vi yrkar bifall till motionen. 

Ann-Katrin Löfstedt (M); 
– Vi började med de som är 85 år och nu är vi nere på 83 år och successivt går man ner mot åldern 80. Vi jobbar med motionen. Vi har två äldresamordnare som jobbar med detta och de jobbar så snabbt de kan.

Gert Jonsson (M);
– Bifall till kommunstyrelsens förslag som är avslag på motionen. Det här är redan beslutat. Att vi ska uppsökande samtal till alla ensamma 80 år och äldre. Det finns inga centrala register på ensamstående. Mycket bygger på att informera att verksamheten finns. Men att vi ska ha en lista på ensamstående, det går ju inte. 

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade avslag på motionen där reservation gjordes från KD. 

Taggar

Dela


Läs mer

Uppsökande samtal från 80 eller 83 år – motion blev besvarad
Förslag: Uppsökande samtal till ensamma 80-plussare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *