Nyheter

Voterade om kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Utredningsuppdraget som majoriteten (S och M) lämnade till kultur- och fritidsnämnden blev sammanträdets mest diskuterade fråga. – Åsikterna är många, konstaterar Thomas Axelsson (KD). 

Arkivbild från Vaggeryds IP

För någon vecka sedan föreslog majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott att idrottsplatserna ska övergå i kommunal drift. 

Kenth Williamsson (S);
– Det är ett utredningsuppdrag och vi tog beslut i kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden ska göra utredningen, även om det fanns en del andra förslag. Bra att det kommit så här långt. 

Gert Jonsson (M);
– Vi kan föreslå att en nämnd utreder, vi har rättighet att få fram underlag och utredning men vi detaljstyr inte. Det är inte så länge sedan det gjordes en utredning. Idrottsplatserna har en stor betydelse för alla i samhället. Då måste man ställa sig frågan ska fastigheten skötas, underhållas eller låta anläggningarna förfalla? Om man inte når målet på ett sätt måste man göra det på ett annat sätt. 

Thomas Axelsson (KD);
– Sammanträdets mest diskuterade fråga. Vi ajournerade och åsikterna var många. Utredningen gjordes för två år sedan, färskare än exempelvis vindbruksplanen, och då kom utredningen fram till att man inte skulle kommunalisera. Moderaterna tyckte detsamma, men vänder nu i frågan. Jörgen Johansson (C) lade ett förslag om att tekniska ska utreda frågan. Mats Oskarsson (M) nämnde bolagisering i stället. SD ville att man skulle få en redovisning på vad pengarna använts till i Movalla. Vi ser att det finns ett stort motstånd till kommunal drift. 

Kenth Williamsson (S) höjer tonläget något under pressträffen och poängterar att ”Movalla ligger under kultur- och fritidsnämndens ansvar och att det är viktigt att man förhåller sig till detta där rätt nämnd gör rätt saker”. 

– Jag tror att man kommer fram till ett bra underlag som politikerna senare kan ta ställning till. Förra utredningen visade på mer stöd, men när det händer något står föreningen där ensam. Ska det vara ideell drift, varför tycker man inte det om andra verksamheter? Vi har mycket annan verksamhet som är självklar att det ska vara kommunal verksamhet. 

Gert Jonsson (M);
– Kommunstyrelsen vill gärna besluta i sådant som vi inte kan. Vi kan inte besluta. Det står inom ramarna för kultur- och fritid. Trots många försök måste vi ta ansvar för kommunala anläggningar. Det handlar om arbetsmiljö, anställda och så vidare. Det är tungt som förening och verksamheten ska inte bli lidande. 

Thomas Axelsson (KD) menar på att konsulten, som gjorde tidigare utredning, redan är tillfrågad och är kontaktad i förväg.
– Jag tycker det är märkligt att Kenth driver den här frågan politiskt när stolen som ordförande för Movalla är hans. 

Frågan om kommunal drift av idrottsplatserna gick till votering i kommunstyrelsen där ja till utredning vann med 7–6. 

Taggar

Dela


Läs mer

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

24 reaktioner på Voterade om kommunal drift av idrottsplatser

Många märkligheter här. Hur i hela fridens namn kan man tillsätta en utredare som misslyckades förra gången? Man undrar ju också varifrån Lars Seger kommer, känns som underjorden. I Värnamo har vi bra moderater med Torbjörn i spetsen. Kan inte ni i Vaggeryd ta efter?

M-representant sitter i kultur och fritid och röstar ner allt som gäller WIK och SIS för han tror att de fuskar med ekonomin. Var är din bevis för det? Avgå!

Bor i grannkommun men har barnbarn i kommunen som idrottar på Movalla. Hur kan en politiker i kultur- och fritidsnämnden komma med sådana anklagelser? Det är ofattbart att han får hålla på så här och svärta ned en sådan fin verksamhet som det är på Movalla. I stället borde kommunen satsa på att renovera ishallen för den är gammal. Mycket gammal.

Eddie, det är precis vad M vill ha, ett starkt föreningsliv.
-Ett föreningsliv som tar ansvar för sin verksamhet och helst driver sina anläggningar på ett sätt som passar dem. Allra helst utan kommunal inblandning.
-Ett starkt föreningsliv som försöker lösa sina problem själva i första hand, utan att skrika efter skattepengar så fort något ska göras.
– Det är nämligen så föreningen blir stark.

Till Lars Seger; Det du säger stämmer inte vilket är bekymmersamt. Bokslutet har gjorts i tid och därefter har såväl förtroendevalda som auktoriserade revisorer granskat det och efter det får ni bokslutet. Vi har hanterat det precis som man ska. När det gäller budget i balans så ska det vara klart samtidigt med bokslutet och det kommer ni få också. Vi har tom beställt en utredning för att ta fram en verksamhetsöversyn för att se vilka förändringar som är tänkbara och vilka konsekvenser det får. Vi har dessutom haft en mycket tät kontakt med förvaltningen kring detta. Detta gör dina uttalande ännu svårare att förstå.

Tänk vad lätt det är att spy galla under ett alias. Skärp er, anger du någon vid namn, ha åtminstone kurage att tala om vem du är.
Annars låt bli att skriva…

Det är skäl för att avgå Seger – det som Ulrika skriver. Hur kan du misstro en förening under kultur och fritid. Du brukar skriva gör om gör rätt. Tyvärr är det inte många rätt någon gång från din sida.

Håller helt med Ulrika. Samtidigt ett rätt i alla fall till Seger – som nu bör lämna in sin avskedsansökan – han gör som vanligt bort sig – om att det är fel att ha samme utredare igen. Det var ju inte direkt något bra jobb som gjordes förra gången av en avdankad tjänsteman från annan kommun.

Jaha, då får man läsa av ”Skillingarydshataren” Lars Seger: ”revision av Movalla IP:s ekonomiska förehavanden 20-22”. Undrar om denne man tillhört södra kommundelen något under sina år som politiker. Han om någon är bypolitiker som misstänkliggör allt i Skillingaryd och sådana trodde jag vi hade övervunnit. Tråkigt att Moderaterna inte kan hitta någon bättre när man i övrigt har så duktiga företrädare.

Till Jörgen: Vi tagit fram flera utredningsuppdrag och fattat flera viktiga beslut på denna korta tid därför är det felaktigt att säga att det är ”total brist på handlingskraft” Varför skriver du det?

Att vi skulle ”tona ner allvaret i bristerna inom fastighet” är svammel för att använda dina egna ord. Men du var med och styrde förra mandatperioden och med alla dessa fastigheter som inte skötts som det ska och alla dessa skolor som inte är klara – då blir man inte imponerad av varken resultatet eller din ödmjukhet.

Ja är det ödmjukhet att ta åt sig äran för det som är bra och skylla på andra när det är dåligt så vill jag inte vara ödmjuk😊 S har haft vice ordförande i tekniska förra mandatperioden men såg inga förslag eller antydan att något var dåligt.

Men detta leder inte till något! Vad vill ni med idrottsplatserna, vad får det kosta?
Och vad är tidsplanen?

Detta är nog frågor som många vill ha svar på.

Intressant debatt om våra idrottsplatser som drivs i föreningsform om hur de ska drivas. Jag vill driva dem som idag men en sak måste klargöras innan den diskussionen angående driftsform. Det är att klargöra vart pengarna använts till för att det som kommer framöver har ett rent bord!

Varför vi skulle utreda detta en gång till och med samma utredare som för några år förstår jag inte vitsen med, var slutsatsen fel eller vad? Ska han komma fram till ett mer passande svar eller vad? Har aldrig varit ned om att samma utredare gör om sin egen utredning 2-3 år senare.

Därför la jag förslaget på senaste arbetsutskottet inom kultur- och fritidsnämnden om att snarast tillsätta en opartisk utredning/revision av Movalla IP:s ekonomiska förehavanden 20-22 och det ska göras av en auktoriserad revisionsbyrå. Allt för att nästa aktör, vad det nu blir ska ha rent bord. Det kommer upp i kultur- och fritidsnämnden på måndag som ett ärende som jag hoppas vinner gehör, om inte så accepterar vi det som varit utan att veta orsaken. Vi måste börja så för få klarhet med ekonomin för att kunna gå vidare.

Som förtroendevald har man ett ansvar för hur man uttrycker sig. Jag blir fundersam över vad du menar med att det behövs en utredning gällande ekonomin och hur pengarna har använts? Man kan nästan få för sig att du misstänker oegentligheter? Det är i så fall en oerhört allvarlig anklagelse och tarvar faktiskt en förklaring.

Ulrika Juul, ledamot i styrelsen för Movalla IP

Får man inte in bokslut i tid och annat så undrar vi om det är under kontroll helt enkelt. Vi har i ett års tid efterfrågat en handlingsplan hur ni ska få en ekonomi i balans men svaren kommer inte. Nu får vi se vad pengarna har gått till och det som kommer efter inte ska ha den ryggsäcken med underskott med sig helt enkelt. Om det förekommit oegentligheter så får vi reda på det, jag med flera är ointresserade av att hänga ut enskilda personer etcetera vill jag påpeka! Det var samma ”problem” med föreningen Vaggeryds IP för cirka fem år sedan där pengarna inte alltid gick dit de skulle. Då utredde man, lade fakta på bordet och genomgick ”stålbadet” som det brukar kallas för att få en ekonomi i balans.

Vet du, Lars, det här är en diskussion som varken lämpar sig i skrift eller på Skillingaryd.nu. Du är välkommen att ringa mig så bokar vi en tid där du och ”flera andra” kan komma och träffa styrelsen och personal på Movalla. Det du antyder gör mig oerhört illa berörd. Jag drar ett streck här och önskar dig en fortsatt trevlig helg.

Vill vara notera att ni kallade arbetsutskottet till möte på Movalla för två veckor sedan men det ställdes in med kort varsel av oklar anledning. Ser fram emot en handlingsplan för att få ekonomin att gå ihop som vi väntat på i snart ett år. Kanske man skulle titta hur den andra föreningen som gör samma sak och lika ideellt får det att gå runt med de medel de tilldelats? Kanske ska vi planera för en ny hall på lång sikt? Finns dock inga pengar inom överskådlig tid för vi behöver lite skolor och en simhall innan men visioner kan man ha. Trevlig helg också.

Vill inte ge mig in i den politiska debatten men att som ideellt arbetande styrelseledamot på Movalla är det bedrövligt att behöva läsa att du Lars Seger har sådan misstro till att vi inte har hanterat bokföringen korrekt. Jag välkomnar en granskning av detta men det kommer inte att lösa grundproblemet. Det är att ni politiker måste en gång för alla förstå vad det kostar att driva en eftersatt idrottsplats som Movalla. Movalla behövs för kommunens ungdomar och då måste Vaggeryds kommun vara beredd att investera.
Peter Bergström, Skillingaryds IS representant i Movalla IP

Du har helt rätt Peter! Det var samma problem på Vaggeryds IP tills för cirka fem år sedan med saker som bokstavligt talat trillade ihop. Då gjordes en revision av vad som gått snett och vad som behövde investeras i/bytas ut. Vi fick även bättre styrning på personalsidan vilken tidigare inte alltid varit på topp. Systematiskt byttes maskinparken ut till nya som är dimensionerade för dagens krav. Därför vill jag veta vart pengarna gått helt enkelt för det är rätt mycket som skattebetalarna lagt in på våra idrottsplatser de senaste åren. Efter det kan man göra avslut och utnyttja de resurser vi har helt enkelt. Det behövs rejält tillskott för att vända skutan och obekväma beslut också om så behövs. Ser fram emot ännu ett möte med er och kanske få svar på båda frågor. Den diskussionen tar vi inte här utan i slutna rum.

Kenth, jag har haft samma ton under förra mandatperioden men däremot inte lyckats få med varken opposition eller majoritet när vi i C bland annat försökt få till kraftiga förändringar i fastighetsunderhåll med mera. Som jag minns det så försökte bland annat S tona ner allvaret i bristerna inom fastighet med mera. Men det är ju bra att både S och M har vaknat, kunde dock hänt för ett antal år sedan. Du får det dessutom till att låta som det bristande underhållet uppstått förra mandatperioden vilket är helt felaktigt. Som jag ser det har alla delaktighet i att det har uppstått.
Du har ju varit med länge herr ålderspresident, jag bara en mandatperiod.

Tycker att din ton är väl hård Jörgen och, dessutom anser jag, att det du skriver är direkt felaktigt. Att det är ”total brist på handlingskraft” när vi tagit fram flera utredningsuppdrag och fattat flera viktiga beslut när vi är inne i februari första året?
Skulle du mäta din insats efter samma måttstock efter att ha styrt i två mandatperioder med alla dessa fastigheter som inte skötts som det ska och alla dessa skolor som inte är klara – då blir man inte imponerad av resultatet!

Jag gjorde en protokollsanteckning om att uppdraget inte bara ska innehålla utredning om kommunal drift. Jag nämnde aldrig bolagisering, även om det borde vara ett alternativ som utreds.
Om vi ska ha fram ett beslutsunderlag måste vi också veta vilka alternativ som finns.
Vi får väl också förutsätta att kultur- och fritid involverar tekniska nämnden i utredningen, hur ska de annars få fram de ekonomiska förutsättningarna?

Klart man kan ge uppdrag till tekniska att ta fram förutsättningar för övertagande av våra idrottsplatser. Total brist på handlingskraft.

Mycket politiskt svammel som inte ger någon verkstad. Det går ju inte så fort fram när det gäller skolor och simhallar heller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *