Nyheter

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Majoriteten i kommunen, S och M, föreslår gemensamt att kultur- och fritidsnämnden ska utreda förutsättningarna för kommunal drift, ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv, av idrottsplatserna Movalla och Vaggeryd.

Arkivbild: Henrik Skoglund

Kenth Williamsson (S) i kommunstyrelsens arbetsutskott berättar:
– Vi har den här frågan i vårt politiska program. Det har historiskt varit ett problem. Vi tycker att det är en viktig verksamhet och vi vill utreda det här med kommunal drift av Movalla och Vaggeryds IP. Vi vill utreda möjligheten. Det är många som nyttjar anläggningar och det är viktigt att det fungerar bra. Fördelarna är att det är tryggare för den som brukar anläggningen, det kan vara tufft för den ideellt arbetande invånaren att göra det på sin fritid och det ställs höga krav på en ideell styrelse. Vi har full enighet i majoritet, säger Kenth Williamsson som lämnade in ett initiativärende under arbetsutskottets sammanträde.

Gert Jonsson (M) håller med:
– När vi gjorde vårt program kom vi överens om det här. Det är viktiga anläggningar och båda har en mycket viktig funktion. Det är så här att kommunen äger anläggningarna och man måste se långsiktigt framåt. 

Thomas Axelsson (KD) kommenterar att Moderaterna har svängt i frågan:
– Intressant. När vi tidigare hade ett konsultuppdrag i dåvarande majoritet och i den undersökningen kom man fram till att man inte skulle kommunalisera idrottsplatserna. Det är märkligt att Gert och hans parti ändrar åsikt. Jag tycker också att Kenth är jävig i frågan då han har ordföranderollen i Movalla. Från vårt parti återkommer vi i kommunstyrelsen med vad vi tycker.

Gert Jonsson (M) förklarar vidare:
– Det här ärendet gäller själva fastigheten och anläggningen. Det som skiljer Hok och Klevshults anläggningar är att föreningen äger dessa själva. Nu handlar det om kommunal drift, att värna och underhålla anläggningar i Vaggeryd och Skillingaryd. 

Taggar

Dela


Läs mer

Voterade om kommunal drift av idrottsplatser
Ny utredning av kommunalt övertagande av idrottsplatserna

8 reaktioner på Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Jag tycker inte man ska dra slutsatser innan utredningen är färdig. För mig är det självklart att man får mer ut av pengarna om ansvaret ligger hos dem som ska använda anläggningen.
Jag är inte övertygad om att en kommunal drift skulle göra något annat än att öka kraven från föreningarna.
Det skulle kanske vara en bättre idé att skänka anläggningarna till respektive klubb, tillsammans med ett årligt bidrag. – Det får utredningen visa, kom bara ihåg att det är en utredning, inget annat. Hur det till slut blir avgör en majoritet av kommunfullmäktige.

Både Vaggeryds Idrottsplats och Movalla Idrottsplats har varit kommunalt ägda så länge jag har varit politiker. Både marken och de olika byggnaderna och anläggningarna.
Vi har årligen också givet driftsbidrag och gjort löpande kommunala investeringar i anläggningarna.
En gång tiden så var det stiftelser som skötte det och sedan kanske 20 år tillbaka så är det föreningar som sköter den dagliga driften.

Var sak har sin tid och det är ett stort och tungt ansvar att på helt frivillig väg sitta i en förening med både arbetsgivaransvar och övriga väldiga komplexa frågor. Föreningarna har gjort ett kanonjobb men man måste ju också ha respekt för vad de säger och se på framåt.
Därav förslag till beslut.

Om jag har fattat det rätt så vill alla inklusive jag själv att idrottsplatserna i Vaggeryd och Skillingaryd ska finnas kvar, skötas och utvecklas.

Då har man som politiker ett ansvar att det också blir så och blir det för tungt att på frivillig väg att sköta kommunala anläggningar så har vi två val.
Antingen sköter kommunen anläggningen eller så tynar anläggningen bort och försvinner.

Men det finns ju alltid några som bullrar och väsnas för sakens skull utan att ha något vettigt att komma med.

Makten framför allt. M släpper sina hjärtefrågor om privata utförare. Det har ju varit lysande resultat med privat skötsel av kommunens byggnader. För sent ska syndaren vakna.

Skulle vara intressant att dels få ta del av finansieringen kring detta projekt. Hur mycket skulle detta kosta varje år, förutom alla tilläggsbudgetar till diverse underhåll som redan skulle vara utfört, men som inte är gjorda? Samt att vad som ska ges avkall på istället? Badhus, barnomsorg, äldreomsorg?
Sedan kan jag bara instämma med tidigare kommentatorer, spännande att se hur partier ger avkall på i sin egen politik för att blidka andra. Hoppas alla inom respektive parti är nöjda med dessa enorma svängningar. Ska bli intressant att se domen vid nästa val.

Varför gäller inte förslaget de andra idrottsklubbarna som har en ungdomsverksamhet, för jag vet hur jobbigt de har med ekonomin, och där den äldsta klubben nyligen fick lämna sin lokal de hyrde av kommunen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *