Arbetsförmedlingen

66 ungdomar utan arbete

66 ungdomar utan arbete

Nyheter Under morgonens näringslivsfrukost vid Elis i Vaggeryd berättade Sören Karlsson från Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i kommunen…

Här finns jobben i framtiden

Notiser En högskoleutbildning ökar chanserna till jobb. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken…

Fler personer är långtidsarbetslösa

Fler personer är långtidsarbetslösa

Nyheter Arbetslösheten minskar - men de som är långtidsarbetslösa ökar. Det visar färsk statistik från SCB…

Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten sjunker

Nyheter I samtliga kommuner i länet noteras en minskad arbetslöshet. I Vaggeryds kommun har den minskat med 1,2 procentenheter under juli månad…

Störst ökning av arbetslöshet

Störst ökning av arbetslöshet

Nyheter Under mars månad rapporterade Vaggeryds kommun en total arbetslöshet på 6,0 procent. Det är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol…

Samarbetar för att öka svensk matproduktion

Notiser Mer mat ska produceras i Sverige, har riksdagen beslutat. Och regeringen har klassat livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet. Samtidigt råder brist på välutbildad arbetskraft i de gröna näringarna. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Arbetsförmedlingen bildar nu ett gemensamt branschråd för att säkra kompetensförsörjning och kartlägga utbildningsbehov…

Krisen – en illa utnyttjad möjlighet att utveckla sig digitalt

Notiser Under coronapandemin har svenskar i arbete fått en unik chans att utveckla sina kompetenser när korttidspermitteringarna ökat drastiskt. Samtidigt har pandemin påskyndat en utveckling mot ökad digitalisering som ökar behoven av digital kunskap. Ändå ligger den tid som svenskarna lägger på kompetensutveckling i stort sett stilla. Färre både erbjuds och ber om kompetensutveckling. Det visar en undersökning från Kantar Sifo som gjorts på uppdrag av Arbetsförmedlingen…

Får tio miljoner för projekt

Får tio miljoner för projekt

Nyheter Europeiska socialfonden har beviljat tio miljoner kronor till ett lokalt projekt som heter Jobbspår för alla…

Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten ökar

Nyheter Arbetsförmedlingen kommer med ny statistik som visar på en uppgång av arbetslösheten i vår kommun. …

Högsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fem år

Högsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fem år

Nyheter Vaggeryds kommun noterar i oktober den högsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan december 2014…

Hög arbetslöshet bland utrikesfödda

Hög arbetslöshet bland utrikesfödda

Nyheter Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vaggeryds kommun med 4 procent och kommunen noterar i september den högsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2016…

”Det är inte nattsvart”

”Det är inte nattsvart”

Nyheter Under morgonens digitala frukostmöte med näringslivet och kommunen berättade Sören Karlsson från Arbetsförmedlingen läget i kommunen, där inga varsel har lagts under augusti månad…

Här finns jobben efter högskolan

Notiser En högskoleutbildning innebär fortsatt mycket goda jobbchanser. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogik.  …

Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar mest

Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar mest

Nyheter Elva av tretton kommuner i länet såg en ökad arbetslöshet bland utlandsfödda i augusti månad. I Vaggeryds kommun var ökningen störst…

Länet hårt drabbat av arbetslöshet

Länet hårt drabbat av arbetslöshet

Nyheter Fjärde plats i landet när det gäller flest arbetslösa visar senaste statistiken från arbetsförmedlingen…

Nyanmälda lediga platser ökar

Nyanmälda lediga platser ökar

Nyheter Statistiken från Arbetsförmedlingen har inkommit. I Vaggeryds kommun, var den 30 juni, 291 personer öppet arbetslösa…

GGVV klarar sig bäst i kristiden

GGVV klarar sig bäst i kristiden

Nyheter Coronapandemin sätter sina spår och arbetslösheten ökar. Dock är de fyra kommunerna i Östbo-Västbo minst drabbade i länet…

Inga nya varsel i maj

Inga nya varsel i maj

Nyheter Sören Karlsson från Arbetsförmedlingen berättade under det digitala frukostmöte arbetsmarknadsläget i kommunen. ”Två inrapporterade varsel i april månad och viktigt att ungdomarna får sysselsättning efter skolan”…

Högsta arbetslösheten på fyra år

Högsta arbetslösheten på fyra år

Nyheter Under april månad noterades den högsta arbetslösheten i kommunen på fyra år…

49 500 varslade

49 500 varslade

Nyheter Sedan 1 mars fram tills nu har drygt 49 500 personer, varav 1 917 personer i länet, blivit varslade om uppsägning. "– Varseltakten är fortsatt hög och nu ser vi att antalet nyinskrivna arbetslösa också börjar stiga markant, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen."…

1 / 41234

Tips