Bostadsutvecklingsprogram

(S) om framtidens bostäder i kommunen

(S) om framtidens bostäder i kommunen

Nyheter Socialdemokraterna har lämnat ett omfattade yttrande över bostadsutvecklingsprogrammet och dess tredje del som är handlingsplanen…

Ovanligt att målet för bostadsproduktionen nås

Ovanligt att målet för bostadsproduktionen nås

Nyheter Som vi berättade förra veckan når Vaggeryds kommun inte heller under 2016 upp till målsättningen om 50 nyproducerade bostäder. Men det är en regel snarare än ett undantag…

Fördubblat bostadsbyggande under 2017?

Fördubblat bostadsbyggande under 2017?

Nyheter Efter flera år av bostadsbrist är det närmast en ödesfråga för Vaggeryds kommun att bostadsproduktionen kommer igång med  pukor och trumpeter under 2017…

Ännu ett förlorat år för bostadsbyggandet

Ännu ett förlorat år för bostadsbyggandet

Nyheter Trenden från de föregående åren på 2000-talet står sig: Bostadsbyggandet nådde inte heller under 2016 upp till målsättningen 50 nyproducerade lägenheter…

Når kommunen bostadsbyggnadsmålet?

Når kommunen bostadsbyggnadsmålet?

Nyheter I det kommunala åtagandet kring den planerade höghastighetsjärnvägen ingår ett löfte om att bygga 75 lägenheter om året fram till 2035…

När Skillingaryd.nu griper in…

När Skillingaryd.nu griper in…

Nyheter När bostadsutvecklingsprogrammet skulle antas av kommunfullmäktige i går kväll var det uppenbart att ledamöterna läser sin Skillingaryd…

Vackra ord om framtidens boende

Vackra ord om framtidens boende

Nyheter Bortsett från den tveksamma formuleringen på sidan tolv fick policyförslaget till bostadsutvecklingsprogram ett mycket positivt mottagande i kommunfullmäktige…

Tips